Menu luk

Webinar - Bliv klog på Bæredygtig Finans – Sustainable Finance

Tidspunkt
8. jun 2021, 16.15 - 17.45
Format
Online
Afholdelsessted
Online webinar
tilmeldingsfrist
1. juni 2021
Pris
Gratis
Åben
0 8

Webinar for MAB - Bliv klog på Bæredygtig Finans - Sustainable Finance

Webinaret afvikles på engelsk

På dette webinar bliver du opdateret på bæredygtig finans eller Sustainable Finance. I lyset af kommende krav fra EU i form af EU’s handlingsplan for bæredygtig finans, sætter vi nu fokus på bæredygtig finans. EU’s handlingsplan har fokus på, at sektoren spiller en vigtig rolle i at omdirigere kapital til bæredygtige investeringer, håndtering af klimarisici og fremme transparens og langsigtet hed i finansielle markeder og økonomien. I den proces er der fokus på bankernes centrale rolle i at hjælpe og rådgive kunder/sektorer til en bæredygtig udvikling/omstilling.

Finansforbundet inviterer medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og andre interesserede til at deltage i dette spændende webinar, hvor Andreas Rasche, professor på CBS, vil guide dig gennem begreber og udviklingen i bæredygtig finans.

Andreas Rasche stiller skarpt på

  • Den regulering og krav der er og kan forventes omkring bæredygtig finans
  • Rammeværk der er omkring bæredygtighed f.eks ESG og herunder rating bureauers arbejde
  • Krav om ikke-finansielle regnskaber i fremtiden
  • Konsekvenserne for bestyrelsernes arbejde og opgaver

Bæredygtig Finans eller Sustainable Finance handler om at sætte fokus den finansielle sektors forpligtelser og muligheder for at løfte en vigtig dagsorden om bæredygtighed. EU Kommissionen har et ønske om, at virksomhedernes strategier og forretningsmodeller bliver mere orienteret mod bæredygtighed på den lange bane.

I Finansforbundet er vi optaget af at medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og andre valgte medarbejderrepræsentanter spiller en rolle i at sikre at virksomheden tager ansvar og udvikler forretningsmodeller og produkter der understøtter en bæredygtig udvikling.

English

Webinar for Board Level Employee Representatives (employee elected board members)

Learn more about Sustainable Finance.

This webinar will update you with the latest development on Sustainable Finance and give you and overall insight on the subject. In the light of EU's Action Plan on Sustainable Finance, we are now focusing on the effects and the development the Action Plan requires in the financial sector. The EU Action Plan focuses on the important role of the sector in diverting capital to sustainable investment.

Finansforbundet invites employee-elected board members and other interested parties to participate in this interesting webinar. Andreas Rasche, professor at CBS, will guide you through concepts and developments on the subject.

Andreas Rasche will focus on:

  • EU regulation on sustainable finance and its impact on DK
  • Frameworks around sustainability, eg ESG and the work of rating agencies
  • Requirements for non-financial reporting in the future
  • Consequences for Boards, their tasks, and responsibilities

Sustainable Finance is about focusing on the financial sector's commitments and opportunities to raise an important agenda on sustainability. The EU Commission wants companies' strategies and business models to be more oriented towards long-term sustainability.

In Finansforbundet we want employee-elected board members and other elected employee representatives to play a role in ensuring that the company is responsible and develops business models and products that support sustainable development.

Andreas Rasche is Professor of Business in Society at the CBS Centre for Sustainability and also Associate Dean for the CBS MBA Program. He has taught courses in the MBA and doctoral programs, chaired Executive Education programs, authored more than 50 academic articles and cases, and published five books. He has collaborated with the United Nations on a number of projects. Between 2014 and 2015, he co-developed the United Nations Global Compact Board Engagement Program with the aim to bring sustainability into boardrooms around the world. His most recent book, “Sustainable Investing: A Path to a New Horizon” was published by Routledge in 2021.

 


Andreas Rasche

 

Kontakt proceskonsulent og administrator

Camilla Striib Wollny-Jensen

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund