Menu luk

Styrk din rolle som facilitator - fysisk og virtuelt

Tidspunkt
30. mar 2022 - 31. mar 2022
Format
Kursusforløb, Online
Afholdelsessted
Finansforbundet
Applebys Plads 5
1411 København K
tilmeldingsfrist
15. marts 2022
Pris
1.150,00 kr.
Målgruppe
It-ansatte
Åben
3 0

Dette kursus tager udgangspunkt i facilitering som et arbejdsredskab med særligt fokus på, hvordan du planlægger og faciliterer forskellige typer af mødeaktiviteter.

Dit udbytte

 • Du får en forståelse for din rolle som facilitator - hvor er dine styrker og udfordringer.
 • Du får styrket dine kommunikationskompetencer.
 • Du får redskaber til at tilpasse din form efter mødets formål, funktion og type, og du får en brugbar og effektiv procesmodel, som er anvendelig for både store og små processer.
 • Du får indsigt i disciplinen at facilitere virtuelle møder.
 • Du får konkrete værktøjer til virtuel facilitering.

Om kurset
Få mere ud af de møder eller processer du faciliterer på kortere tid. Dette kursus tager udgangspunkt i facilitering som et arbejdsredskab med særligt fokus på, hvordan du planlægger og faciliterer forskellige typer af mødeaktiviteter. Du får et godt udgangspunkt for at facilitere aktiviteter, der involverer mødets interessenter på en effektiv måde, når viden skal skabes eller deles.

Facilitering er at gøre det lettere for en forsamlet gruppe mennesker at udrette det, de ønsker. Det indebærer bl.a. forståelse for gruppen at kunne udarbejde agendaer, der understøtter formål, og at udvælge de rette metoder, der gør, at gruppen når målet.

Vi kan ikke direkte overføre vores viden og kompetencer fra facilitering af fysiske møder og processer til virtuelle møder og processer. I det fysiske møde er det lettere at læse den nonverbale kommunikation, derfor stiller det større krav til dig som facilitator og til designet af mødet.

Kurset vil sondre mellem virtuelle processer og processer med fremmøde, så du både får indsigt i og mulighed for at arbejde med dine egne styrker og udfordringer i forhold til faciliteringsrollen på begge områder.

Indhold dag 1 (Fysisk fra kl. 9-16)

 • Faciliteringsrollen
 • Den motivationsskabende og effektive facilitering
 • Grundlæggende faciliteringsmetoder
 • Planlægning af proces og form i relation til formål og deltagerkreds.
 • Idéudvikling og kreative teknikker
 • Dos and don’ts ved tavlemøder, scrum møder, idéudviklingsprocesser etc.
 • Faciliteringens kommunikative kompetencer, som aktiv lytning, effektive spørgsmål, spejling og feedback.
 • Interventionsteknikker, etik og konflikter i facilitering

Indhold dag 2 (Virtuelt fra kl. 9-16)

 • Virtuelle platforme
 • Styrker og udfordringer i virtuel facilitering
 • Design af virtuelle møder og processer. Målsætning, opstart, aktivering af deltagere, pauser, opsummering og afslutning.
 • Forberedelse, agenda, indkaldelse og rammsætning
 • Grundlæggende facilitering af virtuelle møder
 • Introduktion og afprøvning af tekniske procesværktøjer til kommunikation og samarbejde

Form
Den første kursusdag afholdes fysisk, og den anden dag foregår virtuelt, så du kan se metoden i praksis. Begge dage på kurset veksler mellem øvelser, oplæg og refleksioner, hvor facilitering relateres konkret til egen praksis.

Målgruppe og forudsætninger
Kurset henvender sig til alle it-professionelle og digitale medarbejdere, der skal lede/facilitere et møde, workshop, projekt eller en proces. Du kan deltage, uanset om du har erfaring med facilitering eller er ny i rollen.

Om underviser
Christina Hemmingsen er både facilitator og visuel facilitator, hun brænder for at kombinere kreativitet læring og processer. Christina er en erfaren projektleder, instruktionsdesigner og visuel facilitator med en demonstreret historie om at arbejde i forskellige brancher, herunder softwareudvikling, udvikling af mennesker, uddannelsesledelse og e-læring.

Hun har erfaring med projektledelse, visuel tænkning, facilitering, forandringsledelse, strategi og teambuilding. Også meget stærke færdigheder inden for instruktionsdesign og e-læring; fra den første konceptuelle idé til udvikling af resultatfokuserede interaktive kurser. Hun bruger altid visuals og visuelle værktøjer for at sikre fælles forståelse og et klart mål.

Anden info
Du kan gratis melde afbud indtil 14 dage, før arrangementet afholdes. Melder du afbud senere, refunderer vi ikke dit deltagergebyr.

Dette kursus udbydes i samarbejde med Dansk IT, Danmarks største uafhængige forening for it-professionelle og it-brugere. Vi gør opmærksom på, at dit navn, dine mailoplysninger, din titel og virksomhedsnavn vil blive videregivet til Dansk IT til brug for deres afvikling af kurset. Vi deler ikke dine oplysninger med de øvrige kursusdeltagere.

Hvis kurset ikke kan afholdes fysisk pga. COVID-19, afholdes det virtuelt via Teams. Ved tilmelding, giver du samtykke til, at Dansk IT, underviser og øvrige deltagere må se dit navn og din e-mail i Teams-mødet og evt. andre platforme, der bliver brugt på kurset.

Kontakt

Center for læring og udvikling

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund