Menu luk

Sagsbehandleruddannelsen 2024

Tidspunkt
4. sep. 2024, 9.30 - 16.00


Format
Kursusforløb
Afholdelsessted
Copenhagen Island Hotel
Kalvebod Brygge 53
1560 København V
Tilmeldingsfrist
2. august 2024
Pris
Gratis
Kun for
Alle tillidsvalgte i Finansforbundet
Målgruppe
Tillidsrepræsentanter
Venteliste
0 4

Uddannelsens indhold og opbygning
Sagsbehandleruddannelsen er for dig, som har medlemsrådgivning tæt inde på livet, og hvor sagsbehandling efterhånden fylder en del i dit faglige arbejde. Med afsæt i tankerne om God Sagsbehandlingsskik ønsker du at bidrage til, at Finansforbundet giver medlemmerne en kompetent og professionel sagsbehandling.

I uddannelsesforløbet præsenteres du for værktøjer og metoder til

  • at afdække medlemmets verdensopfattelse, ønsker og behov
  • at indsamle og dokumentere relevante data
  • at klarlægge dit mandat
  • at kortlægge sagens processuelle forløb - herunder de fagretlige regler.

Forløbet er bygget op omkring en lang række cases, hvor du arbejder med juridiske problemstillinger, som ligger i forlængelse af niveauet på Grunduddannelsen. Dette er bl.a. ansættelsesforholdets ophør, vilkårsændring, samt ligebehandling og forskelsbehandling.
Samtidig får du vendt blikket indad i forhold til at arbejde loyalt med medlemmets ønsker inden for rammerne af din rådgivning.

Uddannelsen er tilrettelagt som et workshopforløb, der indeholder tre heldags workshops og to netværksmøder over en periode på ca. 5 måneder. Netværksdagene aftales indbyrdes i netværksgruppen. Der er mødepligt til alle dage. Efter kurset er der en individuel, afsluttende opgave (case + elektronisk multiple choice), som skal vise deltagernes forståelse for og anvendelse af stofområderne.

På uddannelsen får du bogen "Funktionærret" skrevet af advokat Lars Svenning Andersen.

OK2012 og målgruppen for uddannelsen
Med OK2012 blev pligt til at gennemføre en lokal forhandling om faglige sager mellem ledelse og den faglige repræsentant – f.eks. sager om fortolkning af overenskomst og aftaler samt personsager. Pligten forudsætter, at den faglige repræsentant har bestået Finansforbundets sagsbehandleruddannelse, og at de involverede medlemmer ikke modsætter sig lokal forhandling.

Såfremt du er den faglige repræsentant for din virksomhed – og endnu ikke har været på sagsbehandleruddannelsen – skal du være opmærksom på at aftaler om f.eks. personsager og fortolkningssager skal forhandles af Finansforbundet. Hvis du vil være i stand til at indgå aftaler f.eks. i personsager, bør du tilmelde dig et forløb, så du ved en lokal forhandling vil kunne repræsentere dine medlemmer.

Er du tillidsrepræsentant eller område-/fællestillidsrepræsentant i en virksomhed er det intet til hinder for, at du kan varetage rollen som bisidder for dit medlem til eksempelvis en advarsels- eller opsigelsessamtale, uden at have været på sagsbehandleruddannelsen. Ved den efterfølgende vurdering og evt. forhandling af vilkårene vedr. disse forhold, skal en uddannet sagsbehandler involveres i sagen.

I Finanskredsene er målgruppen "Faglige repræsentanter" (som udgangspunkt den "øverste" tillidsvalgte i virksomheden).
I Virksomhedskredsene er målgruppen "område- og fællestillidsrepræsentant" samt de politisk valgte i kredsbestyrelsen, som arbejder med sagsbehandling.

Tag eventuelt en dialog med din kredsbestyrelse, hvis du er i tvivl, om du er i målgruppen. Det er Kredsen, der skal godkende din deltagelse på sagsbehandleruddannelsen.

Datoer
Dag 1 den 4. september 2024 kl. 9.30 – 16.00
Dag 2 den 1. oktober 2024 kl. 9.30 – 16.00
dag 3 den 5. november 2024 kl. 9.30 – 16.45

Netværksdage
På uddannelsen skal der også afholdes 2 netværksdage hhv. mellem dag 1 og dag 2 og igen mellem dag 2 og dag 3. Du vil høre mere om netværksdagene og netværksgrupperne på første dag.

Undervisere
Konsulenter fra Finansforbundet.

Tilmelding
Du tilmelder dig Sagsbehandleruddannelsen dag 1 er du automatisk tilmeldt hele forløbet.
Bemærk, når du tilmelder dig, kommer du i første omgang på venteliste. Du vil efterfølgende få besked, når vi har tjekket, at du opfylder kriterierne for målgruppen.

Husk at orientere din virksomhed når du melder dig til, eller hvis du efterfølgende melder afbud.

Til brug for udarbejdelse af netværksgrupper samt løbende kommunikation mellem deltagerne udarbejdes en deltagerliste med navn, mailadresse og arbejdsgiver, som sendes til alle deltagere. Navn- og mailoplysninger på alle tilmeldte vil desuden blive videregivet til underviser, kursusudbyder og konferencested til brug for deres afvikling af arrangementet.

Kontakt Kursusadministrator

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund