Menu luk

MAB uddannelse modul 1 - Webinar 1

Tidspunkt
17. maj 2021, 13.00 - 15.15
Format
Webinar
Afholdelsessted
Online webinar
tilmeldingsfrist
1. maj 2021
Pris
Gratis
Kun for
Alle MABer i Finansforbundet
Åben
1 7

Finansforbundets MAB-uddannelse

Finansforbundets MAB-uddannelsen er specielt udviklet til at understøtte dit arbejde som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i finansvirksomheder. På uddannelsen får du en grundig indføring i pligter og rettigheder, god selvskabsledelse, strategisk forståelse samt udvikling af faglige og personlige kompetencer. Målet er, at du kan indgå i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer og være med til at gøre en forskel.

Uddannelsen bygger videre på den viden og de kompetencer, du har med dig fra den lovpligtige grunduddannelse for bestyrelsesmedlemmer, her med fokus på bestyrelsesarbejdet i finansvirksomheder .

Uddannelsen er opbygget af tre moduler:

Modul 1 - Rikke Østergaard
Webinar 1 den 17. maj kl. 13.00 - 15.15
Webinar 2 den 7. juni kl. 13.00 - 15.15

Modul 2 - Caspar Rose
9. juni kl. 11.00 - 15.00

Modul 3 - Bente Overgaard
24. juni kl. 11.00 - 15.30

Ved tilmelding til modul 1 er du automatisk tilmeldt de øvrige moduler

Alle moduler afholdes som online webinarer og du modtager link til undervisning forud for modulerne senest en uge før.

Indhold

Modul 1

Modul 1 - ”Personlig gennemslagskraft og beslutningstagning”.

Modulet består af to webinarer, hvor du skal arbejde med en øvelse mellem de to undervisningsgange.

Inden du møder, skal du læse en artikel, løse en mindre opgave og gennemføre en test. Du modtager materialet senest otte dage inden første undervisningsgang

På modulet arbejder vi med din personlige gennemslagskraft ved at kigge på den måde, du indgår i de sociale relationer og er medskaber af den sociale virkelighed i bestyrelseslokalet. Vi arbejder med, hvordan du kan øge din medbestemmelse ved at ”brænde igennem” i lokalet. Vi viser de mekanismer, der gør dig i stand til at træffe de gode beslutninger og giver dig konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig, når du skal træffe beslutninger.

Modul 2 -”God selskabsledelse”.

Modulet består af et webinar.

Inden du møder skal du læse en artikel, orientere dig i ”Anbefalinger om god selskabsledelse”, læse en tilsendt case, løse en mindre opgave og gennemføre en test.

Du modtager materialet senest otte dage inden første undervisning gang.

På modulet På modulet har vi kontinuerligt fokus på at omsætte det, du lærte på den obligatoriske bestyrelsesuddannelse, til forholdene i bestyrelser i finansvirksomheder. Herefter kigger vi på, hvordan bestyrelsen er sammensat, og hvilke roller der er. Vi gennemgår dit ansvar og de pligter, der påhviler dig som MAB’er.

Modul 3

Modul 3 - ”Strategisk bestyrelsesarbejde”.

Modulet består af et webinar.

Inden du møder skal du genlæse Anbefalinger om God selskabsledelse samt læse en tilsendt case. Du modtager materialet senest 8 dage inden første undervisningsgang.

På modulet kigger vi på, hvordan vi definerer strategisk arbejde, og hvordan vi konkret arbejder med det, og på forskellige strateginiveauer. Vi runder også bestyrelsens arbejde med digitalisering, og hvilke informationer der er vigtige for os som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Kontakt proceskonsulent og administrator

Camilla Striib Wollny-Jensen

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund