Menu luk

Grunduddannelsen hold 24-3 - Basismodul 1

Tidspunkt
20. aug. 2024 - 22. aug. 2024Afholdelsessted
Skanderborg Park
Skovsvinget 10
8660 Skanderborg
Tilmeldingsfrist
22. juli 2024
Pris
Gratis
Kun for
Alle tillidsrepræsentanter i Finansforbundet
Målgruppe
Tillidsrepræsentanter
Venteliste
2 0

Som tillidsrepræsentant har du brug for en række kompetencer for at kunne udføre de opgaver, der følger med hvervet. Derfor har Finansforbundet sammensat en uddannelse, der giver dig et tilrettet løft på seks kernekompetencer – vi kalder det grunduddannelse.

Datoer for uddannelsen

Basismodul 120. august - 22. august 202410.00 - 15.45Skanderborg Park
Videomøde9. september 202409.00 - 11.00Online
Webinar30. september 202409.00 - 12.00Online
Basismodul 221. - 22. oktober 202410.00 - 16.00København
Videomøde11. november 202409.00 - 11.00Online
Webinar9. december 202409.00 - 11.30Online
Basismodul 326. - 28. november 202410.00 - 16.00Skanderborg Park
Videomøde18. december 202409.00 - 11.00Online
Basismodul 420. - 22. januar 202510.00 - 10.00Skanderborg Park
Webinar erhvervscase3. februar 202509.00 - 11.30Online
Specialiseringsmodul 13. - 4. marts 202510.00 - 16.00Fyn/Jylland
Webinar eksamen24. marts 202509.00 - 11.30Online
Specialiseringsmodul 21. - 2. april 202510.00 - 16.00København
Afleveringsfrist23. april 202512.00Online
Eksamen19. - 20. maj 2025 Tilstedeværelse eller online

Grunduddannelse i to dele
Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter består af to dele. En basisdel, som alle tillidsrepræsentanter gennemfører, og en specialiseringsdel, hvor den enkelte tillidsrepræsentant individuelt vælger to moduler.

Formålet med basisdelen er, at alle tillidsrepræsentanter tilegner sig grundlæggende viden og kompetencer, så de bedste muligt kan varetage funktionen som tillidsrepræsentant.

Grunduddannelsens basisdel indeholder det obligatoriske modul ”ledelse i praksis”. Modulet indgår i studieordningen for akademiuddannelse i ledelse. Dette samarbejder vi med Erhvervsakademiet Zealand om, og derfor vil du forud for uddannelsesstart blive bedt om at sende adgangsgivende dokumentation på uddannelse og/eller erhvervserfaring.

Basisdelens fire moduler

Basismodul 1 – Dig som tillidsrepræsentant
Modulet varer tre dage.
Modulet har følgende formål: at øge fokus på din rolle som faglig tillidsrepræsentant i en fagforenings- og en virksomhedsorganisation.

Basismodul 2 – Dine medlemmer
Modulet varer to dage.
Modulet har følgende formål: at tillidsrepræsentanten bliver en stærk kommunikator og en god sparringspartner.

Basismodul 3 – Din organisation
Modulet varer tre dage.
Modulet har følgende formål: at udvikle tillidsrepræsentanten til at kunne arbejde strategisk med at få indflydelse og til at kunne navigere i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Basismodul 4 – Din indflydelse
Modulet varer to dage og en afslutningsfest.
Modulet har følgende formål: at tillidsrepræsentanten bliver bevidst om og arbejder strategisk med påvirkningsmuligheder.

Specialiser dig med to valgfri moduler
Når du har gennemført basismodulet, skal du vælge to moduler på specialiseringsdelen. Formålet med specialiseringsdelen er, at du får mulighed for at specialiserer dig i forhold til interesse, kompetence og kredsens behov, så du optimerer din egen og kredsens faglige styrke.
De to moduler varer samlet fire dage. På basisdelen vil du få mere at vide om, hvornår og hvad du kan vælge.

Vores seks kernekompetencer

Al undervisning på grundudannelsen er bygget op over nedenstående 6 kompetencer

 1. Forretningsforståelse
  Her arbejder vi med at forstå og være bevidst om fagforeningen og det aftalebaserede arbejdsmarked og med at forstå organisationen i en virksomhed.
 2. Digital kompetence
  Vi stiller skarpt på digital dannelse. Det handler om at blive god til at navigere rundt i digitale løsninger.
 3. Interessevaretagelse
  Vi arbejder med at få indsigt i det politiske (strategiske) niveau, så du som tillidsrepræsentant bliver i stand til at arbejde politisk og blive en god ambassadør for Finansforbundet.
 4. Personlig kompetence
  Her ser vi nærmere på din funktion som rollemodel. Vi undersøger agile forandringsprocesser og tillidsrepræsentantens evne til at skabe relationer ved konstruktiv dialog med forskellige aktører.
 5. Social kompetence
  Vi arbejder med tillidsrepræsentantens kommunikative kompetencer, og med hvordan vi skaber relationer.
 6. Karrieresparring
  Vi arbejder med at udvikle tillidsrepræsentantens kompetencesprog.

Tilmelding

Når du tilmelder dig denne uddannelse bliver du automatisk tilmeldt alle 4 basismoduler. Tilmelding til specialiseringsmoduler vil du høre nærmere om, når du kommer længere hen i forløbet.

NB!
Som led i din deltagelse i grunduddannelsen, er der behov for at tilmelde dig kursusudbyders interne platform, hvorfra du kan tilgå undervisningsmateriale mv. Til brug herfor er det nødvendigt at videregive følgende oplysninger om dig; navn, cpr.nr, e-mailadresse og tlf.nr. Du bedes derfor give samtykke til dette nedenfor. Ved manglende afgivelse af samtykke vil det ikke være muligt at modtage undervisningsmateriale, deltage i eksamen eller modtage ECTS point for deltagelsen.

Kontakt Kursusadministrator

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund