Menu luk

Grunduddannelsen hold 22-2 - Basismodul 1

Tidspunkt
24. jan 2022 - 26. jan 2022
Afholdelsessted
Kobæk Strand
Kobækvej 85
4230 Skælskør
tilmeldingsfrist
1. december 2021
Pris
Gratis
Kun for
Alle tillidsrepræsentanter i Finansforbundet
Målgruppe
Tillidsrepræsentanter
Åben
2 4

FINANSFORBUNDETS GRUNDUDDANNELSE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER
Som tillidsrepræsentant har du brug for en række kompetencer for at kunne udføre de opgaver, der følger med hvervet. Derfor har Finansforbundet sammensat en uddannelse, der giver dig et tilrettet løft på seks kernekompetencer - vi kalder det grunduddannelse.

Grunduddannelse i to dele
Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter består af to dele. En basisdel, som alle tillidsrepræsentanter gennemfører, og en specialiseringsdel, hvor den enkelte tillidsrepræsentant individuelt vælger tre moduler.

Formålet med basisdelen er, at alle tillidsrepræsentanter tilegner sig grundlæggende viden og kompetencer, så de bedste muligt kan varetage funktionen som tillidsrepræsentant.

Grunduddannelsens basisdel indeholder det obligatoriske modul ”ledelse i praksis”. Modulet indgår i studieordningen for akademiuddannelse i ledelse.

Basisdelens tre moduler

Basismodul 1
- Dig som tillidsrepræsentant
Modulet varer tre dage.
Modulet har følgende formål: at øge fokus på din rolle som faglig tillidsrepræsentant i en fagforenings- og en virksomhedsorganisation.

Basismodul 2
- Dine medlemmer
Modulet varer to dage plus en netværksaften. Den ene dag afholdes i Finansforbundet på Applebys Plads 5. Den anden dag afholdes som en række videomøder, hvor du kan deltage hvor som helst fra, så længe du har en PC og adgang til internettet.
Modulet har følgende formål: at tillidsrepræsentanten bliver en stærk kommunikator og en god sparringspartner.

Basismodul 3 - Din organisation
Modulet varer fire dage plus en netværksaften. De første tre dage afholdes på Kobæk Strand, og den sidste dag afholdes som en række videomøder, hvor du kan deltage hvor som helst fra, så længe du har en PC og adgang til internettet.
Modulet har følgende formål: at udvikle tillidsrepræsentanten til at kunne arbejde strategisk med at få indflydelse og til at kunne navigere i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.


Specialiser dig med tre valgfri moduler
Når du har gennemført basismodulet, skal du vælge tre moduler på specialiseringsdelen. Formålet med specialiseringsdelen er, at du får mulighed for at specialiserer dig i forhold til interesse, kompetence og kredsens behov, så du optimerer din egen og kredsens faglige styrke.
De tre moduler varer samlet seks dage. På basisdelen vil du få mere at vide om, hvornår og hvad du kan vælge.

De seks kernekompetencer

 1. Forretningsforståelse
  Her arbejder vi med at forstå og være bevidst om fagforeningen og det aftalebaserede arbejdsmarked og med at forstå organisationen i en virksomhed.
 2. Digital kompetence
  Vi stiller skarpt på digital dannelse. Det handler om at blive god til at navigere rundt i digitale løsninger.
 3. Interessevaretagelse
  Vi arbejder med at få indsigt i det politiske (strategiske) niveau, så du som tillidsrepræsentant bliver i stand til at arbejde politisk og blive en god ambassadør for Finansforbundet.
 4. Personlig kompetence
  Her ser vi nærmere på din funktion som rollemodel. Vi undersøger agile forandringsprocesser og tillidsrepræsentantens evne til at skabe relationer ved konstruktiv dialog med forskellige aktører.
 5. Social kompetence
  Vi arbejder med tillidsrepræsentantens kommunikative kompetencer, og med hvordan vi skaber relationer.
 6. Karrieresparring
  Vi arbejder med at udvikle tillidsrepræsentantens kompetencesprog.

Datoer for uddannelsen
Basismodul 1: 24. - 26. januar 2022 på Kobæk Strand
Basismodul 2: 29. - 30. marts 2022 på Radisson Blu, København
Basismodul 3: 22. - 25. august 2022 på Kobæk Strand
Specialiseringsdel: I perioden oktober 2022 - november 2022
Eksamen i Ledelse i Praksis: Den 25. - 26. januar 2023 i Finansforbundet

Indimellem basismodulerne er der planlagt en række videomoduler, disse får du nærmere besked om når du modtager velkomstbrev.

Tilmelding

Når du tilmelder dig denne uddannelse bliver du automatisk tilmeldt alle 3 basismoduler. Tilmelding til specialiseringsmoduler vil du høre nærmere om når du kommer længere hen i forløbet.

NB!
Som led i din deltagelse i grunduddannelsen, er der behov for at tilmelde dig kursusudbyders interne platform, hvorfra du kan tilgå undervisningsmateriale mv. Til brug herfor er det nødvendigt at videregive følgende oplysninger om dig; navn, cpr.nr, e-mailadresse og tlf.nr. Du bedes derfor give samtykke til dette nedenfor. Ved manglende afgivelse af samtykke vil det ikke være muligt at modtage undervisningsmateriale, deltage i eksamen eller modtage ECTS point for deltagelsen.

Kontakt proceskonsulent og administrator

Camilla Striib Wollny-Jensen

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund