Menu luk

Forum for regulering, webinar med fokus på arbejdsmiljø

Tidspunkt
3. feb 2022, 14.00 - 16.00
Afholdelsessted
Holdes virtuelt
Ved egen device
tilmeldingsfrist
31. januar 2022
Pris
Gratis
Kun for
Alle tillidsvalgte i Finansforbundet
Åben
0 3

På webinaret vil EU-Kommissionens arbejdsmiljøstrategi blive gennemgået af Nina Hedegaard, der er arbejdsmiljøpolitisk konsulent i FH. Hun har stor erfaring på området og sidder bl.a. i EU-Kommissionens rådgivende udvalg om arbejdsmiljø. Strategien, der indgår i handlingsplanen for den sociale søjle i EU’s arbejde, beskriver de centrale prioriteringer og initiativer med henblik på at forbedre medarbejdernes sundhed og sikkerhed i perioden frem mod 2027.

Oplægget vil komme ind på, hvad strategien kan komme til at betyde for vores danske arbejdsmiljøarbejde, bl.a. som inspiration til, hvad fremtidens dialog mellem arbejdsmiljø/tillidsrepræsentanter og virksomhedsledelser kan pege i retning af.

Derudover vil Nina Hedegaard og Karsten Bøjesen, der er seniorkonsulent i Finansforbundet, give oplæg om de kommende nye danske regler for hjemmearbejdspladser. Det forventes, at reglerne kommer på plads i begyndelsen af 2022, og de kan give god anledning til dialog i virksomhederne om anvendelsen af reglerne i lyset af de regionale og lokale forhold.

Endelig vil Steven Vallik, chefforhandler i Finansforbundet, fortælle om Finansforbundets overenskomstmæssige aftaler med FA med betydning for distancearbejde, herunder disses praktiske betydning og muligheden for dialog i virksomhederne.

Dagsorden for webinaret ser sådan ud:

Velkomst og introduktion v/ Michael Budolfsen

Gennemgang af EU’s arbejdsmiljøstrategi for 2021-27 v/ Nina Hedegaard

Nye danske regler for hjemmearbejdspladser v/ Nina Hedegaard og Karsten Bøjesen

Overenskomstaftaler mellem Finansforbundet og FA vedrørende distancearbejde v/ Steven Vallik

Afrunding og tak for i dag – afsluttende spørgsmål, kommentarer og ideer

Kontakt administrator

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund