Menu luk

Finansforbundet NYKREDS - Generalforsamling 2022

Tidspunkt
18. mar 2022, 16.00 - 19.30
Afholdelsessted
Stedet endnu ikke fastlagt
tilmeldingsfrist
24. februar 2022
Pris
Gratis
Kun for
Finansforbundet NYKREDS medlemmer
Tilmelding åbner senere
1 8

Som følge af sundhedsmyndighedernes anbefalinger, gennemføres generalforsamlingen 2021, virtuelt ved egen Device.

VIGTIGT – HUSK ved tilmelding at anføre

  • Den mailadresse du har adgang til under generalforsamlingen – i rubrikken Noter
  • Sætte kryds ud for det område du er ansat i

Generalforsamlingen gennemføres med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Orientering om Finansforbundets arbejde i det forløbne år

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

5. Godkendelse af regnskab med decharge

6. Forelæggelse af budget for 2021 til orientering

7. Valg af næstformand

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, samt én ekstern registreret eller statsaut. Revisor

9. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Alle medlemmer kan deltage med taleret. Alene delegerede har stemmeret.

Kontakt sekretær, Finansforbundet NYKREDS

Bente Plambeck Geertsen

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund