Menu luk

Finansforbundet i Danske Bank - Generalforsamling

Tidspunkt
8. maj 2025, 10.00 - 17.00
Afholdelsessted
Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125
7100 Vejle
Tilmeldingsfrist
7. april 2025
Pris
Gratis
Kun for
Finansforbundet i Danske Bank medlemmer
Tilmelding åbner senere
Tilgængelige pladser
251 af 251
0 8

Finansforbundet i Danske Bank indkalder hermed til generalforsamling torsdag 8. maj 2025 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes på Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Generelforsamlingen er Finansforbundet i Danske Banks øverste myndighed og er åben for alle medlemmer.

Vi opfordrer til samkørsel, hvor det er muligt. Hvis du har tilmeldt dig generalforsamlingen og må melde afbud, kan du under visse omstændigheder indberette en suppleant. Dette skal ske senest 6. maj kl. 9. Generalforsamlingen bliver optaget med lyd

Valg til kredsbestyrelsen og andre poster

På generalforsamlingen skal vi blandt andet vælge formand og medlemmer af kredsbestyrelsen, ligesom der skal vælges bestyrelsessuppleanter, interne revisorer, revisorsuppleanter og statsautoriseret revisor.

Hvis du er interesseret i at stille op til en posterne, kan du bede om en uforpligtende samtale med formandskabet for Finansforbundet i Danske Bank. Kontakt formand Kirsten Ebbe Brich på kebb@danskebank.dk.

Opstilling til nævnte poster skal ske senest 4 uger før generalforsamlingen, det vil sige 10. april 2025.

Forslag til generalforsamlingen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formand Kirsten Ebbe Brich på kebb@danskebank.dk senest 4 uger før generalforsamlingen, altså senest 10. april 2025.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
 • Bestyrelsens beretning om Finansforbundet i Danske Banks virksomhed siden seneste ordinære generalforsamling
 • Orientering om Finansforbundets virksomhed
 • Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse og decharge
 • Indkomne forslag
 • Valg
  a) Formand
  b) 9 bestyrelsesmedlemmer
  c) 3 bestyrelsessuppleanter
  d) 2 interne revisorer
  e) 2 interne revisorsuppleanter
  f)  Statsautoriseret revisor
 • Eventuelt

Læs mere om generalforsamlingen samt dokumenter og bilag, som vi løbende lægger på vores website frem mod generalforsamlingen.

Kontakt

Randi Van Dijk Nielsen

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund