Menu luk

En risikovurderingsmodel - teori og praksis med fokus på IT

Tidspunkt
9. nov 2023, 9.00 - 16.00
Format
1-dags kursus
Afholdelsessted
Teknologisk Institut
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
Tilmeldingsfrist
8. oktober 2023
Pris
750,00 kr.
Målgruppe
It-ansatte
Åben
0 9

Få et struktureret overblik over risici i et IT-systemlandskab. På dette kursus får du præsenteret en risikovurderingsmodel, baseret på ISO 27001 og ISO 27005, der kan give dig et struktureret overblik over de mange forskellige risikofaktorer, der er i dit IT-systemlandskab.

Bliv bedre i stand til at vurdere risici
Mangler du struktureret overblik over risici i IT-systemlandskabet? I IT-verdenen kan det være uoverskueligt at finde og håndtere risici, som ofte er usynlige og ændrer sig over tid. Kurset giver en struktureret model til at få synliggjort risici, samt hvordan de kan blive håndteret.

Deltagerprofil
Kurset er til dig, som har interesse for eller allerede arbejder med risici indenfor IT-projekter, IT-arkitektur, Informationssikkerhed, IT-sikkerhed, cybersikkerhed, IT-revision og IT-compliance.

Udbytte

 • En risikovurderingsmodel, der giver et overblik over risici i et IT-systemlandskab
 • En struktureret model til identificering af væsentlige og risikofyldte områder i et IT-systemlandskab
 • En metode til at kontrollere og verificere et udvalgt område i forhold til en risikobetragtning
 • En måde til at få et overblik over, hvad der er medtaget, og hvad der er fravalgt i et systemkompleks
 • En model til at afdække risikofyldte områder
 • En måde til løbende at have et situationsbillede over aktuelle risici i et IT-systemlandskab

Indhold

 • Definition af grundlæggende termer indenfor risikovurdering baseret på ISO 27000
 • Kvantitativ og kvalitativ risikovurdering
 • Fra risikovurdering til risikohåndtering
 • Gennemgang af parametre for trussels- og risikoniveau
 • Udbygning af risikomatrice med metode til at få kontrolleret risikofyldte og udvalgte områder
 • Metoder til fastsættelse af sandsynligheder
 • Opnåelse af enighed om risici blandt de involverede i udarbejdelsen og hos modtagerne
 • Udvælgelse og prioritering af risici
 • Måder til håndtering af risici
 • Relation til bl.a. ISO 27001, ISO 27002 og ISO 27005
 • Sammenhæng til GDPR og perspektivet ved udarbejdelse af en DPIA
 • Risici ved risikovurdering og risikohåndtering
 • Anvendelse af risikoregister og rapportering af risici

Betaling
Fakturaen vil blive tilsendt, ca. 30 dage afholdelse. Ønsker du denne udstedt til din arbejdsgiver, bedes du informere os om dette ved enten tilmelding eller ved at sende en mail til nedenstående mailadresse.

Har du forsøgt at betale ved tilmelding, og mislykkedes dette, så er du fortsat tilmeldt og vil i stedet få tilsendt en faktura, som beskrevet ovenfor.

Afbud
Du kan gratis melde afbud optil 30 dage før arrangementsstart. Herefter refunderes deltagergebyret ikke, og en eventuel faktura vil være til forfald.

Anden info
Vi gør opmærksom på, at navn- og mailoplysninger på alle tilmeldte til dette arrangement kan blive videregivet til underviser og kursusudbyder til brug for afvikling af arrangementet. Vi deler ikke dine oplysninger med de øvrige kursusdeltagere.

Kontakt

Center for læring og udvikling

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund