Menu luk

En risikovurderingsmodel - teori og praksis med fokus på IT

Tidspunkt
6. jun 2023, 9.00 - 16.00
Format
1-dags kursus
Afholdelsessted
Teknologisk Institut
Gregersensvej 1
2630 Taastrup
Tilmeldingsfrist
6. juni 2023
Pris
750,00 kr.
Målgruppe
It-ansatte
Venteliste
0 6

Få et struktureret overblik over risici i et IT-systemlandskab. På dette kursus får du præsenteret en risikovurderingsmodel, baseret på ISO 27001 og ISO 27005, der kan give dig et struktureret overblik over de mange forskellige risikofaktorer, der er i dit IT-systemlandskab.

Bliv bedre i stand til at vurdere risici
Mangler du struktureret overblik over risici i IT-systemlandskabet? I IT-verdenen kan det være uoverskueligt at finde og håndtere risici, som ofte er usynlige og ændrer sig over tid. Kurset giver en struktureret model til at få synliggjort risici, samt hvordan de kan blive håndteret.

Deltagerprofil
Kurset er til dig, som har interesse for eller allerede arbejder med risici indenfor IT-projekter, IT-arkitektur, Informationssikkerhed, IT-sikkerhed, Cybersikkerhed, IT-revision og IT-compliance.

Udbytte

  • En risikovurderingsmodel, der giver et overblik over risici i et IT-systemlandskab 
  • En struktureret model til identificering af væsentlige og risikofyldte områder i et IT-systemlandskab
  • En metode til at kontrollere og verificere et udvalgt område i forhold til en risikobetragtning
  • En måde til at få et overblik over, hvad der er medtaget, og hvad der er fravalgt i et systemkompleks
  • En model til at afdække risikofyldte områder
  • En måde til løbende at have et situationsbillede over aktuelle risici i et IT-systemlandskab 

Indhold 
På dette kursus gennemgår vi forskellige aspekter indenfor risikovurdering som f.eks. definition af grundlæggende termer indenfor risikovurdering baseret på ISO 27000, kvantitativ og kvalitativ risikovurdering, fra risikovurdering til risikohåndtering, gennemgang af parametre for trussels- og risikoniveau Derudover ser vi på relationen til bl.a. ISO 27001, ISO 27002 og ISO 27005, sammenhæng til GDPR og perspektivet ved udarbejdelse af en DPIA, opnåelse af enighed om risici blandt de involverede i udarbejdelsen og hos modtagerne m.v.

For mere Se mere om indhold og udbytte her.

Underviser
Peter Anglov er uddannet civilingeniør og har beskæftiget sig med IT-sikkerhed og IT-revision i nogle af de største IT-installationer i Danmark. Peter er en engageret underviser med mange års erfaring.

Betaling
Fakturaen vil blive tilsendt ca. 30 dage før arrangementsstart. Ønsker du denne udstedt til din arbejdsgiver, bedes du informere os om dette ved enten tilmelding eller ved at sende en mail til nedenstående mailadresse.

Har du forsøgt at betale ved tilmelding, men denne ikke er gået igennem, er du fortsat tilmeldt og vil i stedet få tilsendt en faktura.

Afbud
Du kan gratis melde afbud op til 30 dage før kursusstart. Herefter refunderes deltagergebyret ikke, og en eventuel faktura vil være til forfald.

Anden info
Vi gør opmærksom på, at navn- og mailoplysninger på alle tilmeldte til dette arrangement kan blive videregivet til underviser og kursusudbyder til brug for afvikling af arrangementet. Vi deler ikke dine oplysninger med de øvrige kursusdeltagere.

 

Kontakt

Center for læring og udvikling

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund