Menu luk

Compliance-konference: ESG og GDPR i praksis

Tidspunkt
30. sep. 2024, 9.00 - 16.00
Format
Konference, Workshop
Afholdelsessted
DGI-Huset Aarhus
Værkmestergade 17
8000 Aarhus C
Tilmeldingsfrist
1. september 2024
Pris
Gratis
Målgruppe
Alle medlemmer, Compliance-ansatte
Åben
3 0

Glæd dig til en hands-on Konference og netværk, hvor vi dykker ned i de praktiske aspekter af compliance-arbejde inden for både ESG og GDPR. Vi får besøg af datatilsynet og 2 eksperter indenfor deres felt: GDPR og ESG.

Dette event er designet specifikt til dig, der arbejder med compliance i den finansielle sektor og søger konkrete værktøjer og startpunkter til at tackle de komplekse udfordringer, som ESG-rapportering og GDPR-compliance medfører, samt deres interaktion med anden lovgivning såsom hvidvasklovgivningen. 

Dit udbytte på denne konference er

GDPR

 • Du vil opnå viden om, hvilke krav, der stilles til dig efter databeskyttelsesreglerne.
 • Hvad du skal sikre dig, når du sagsbehandler personoplysninger.
 • Du får oplysninger om, hvad du skal gøre ved brud på persondatasikkerheden.
 • Du bliver gjort opmærksom på, hvilke regler, der gælder, hvis du anvender leverandører uden for EU/EØS.

ESG

 • En hands-on tilgang til, hvordan du udfører compliancekontrol på ESG-området.
 • Forskellen på at rapportere frivilligt og rapportere for at være compliant med lovkrav.
 • Tips og tricks til i forhold til, hvor du finder regler og praksis.
 • Indblik i hvilke udfordringer kollegaer i andre institutter bokser med – og hvordan de kan gribes an.

Desuden får du hele dagen netværks muligheder med andre kollegaer fra Finans.

GDPR
Databeskyttelsesforordningen (GDPR) har indført mange nye krav, som omfatter dig, der sagsbehandler personoplysninger.

Dette oplæg er designet til at give dig et fundament for at kunne arbejde og overholde GDPR-reglerne i det daglige. 

Oplægget vil omhandle

 • Grundprincipperne i GDPR med praktiske eksempler.
 • Gennemgang af behandlingshjemler for at sagsbehandle med praktiske eksempler.
 • Gennemgang af kategorier af personoplysninger
 • Hvordan overholder du oplysningspligten?
 • Hvilke rettigheder er der i GDPR?
 • Krav om fortegnelse, anmeldelsespligt, underretningspligt, udfordringer i dag.
 • Fremtiden er: Fremmede vilkår i vores kontrakter via NIS2 og DORA

ESG: Indsigter i rapportering og kontroller: 

Rapportering

 • Lovkrav: Hvad SKAL netop mit institut rapportere på – og hvad (regler)
 • Strategi: Hvad VIL mit institut rapportere på jfr. strategien. Følger de strategien? I det omfang de rapporterer, skal regler følges (lovregler på området). Hvad meldes ud til kunder på hjemmeside/markedsføring/dokumenter mv. (retvisende, undgå greenwashing)

Kontrollen

 • Er der lovregler/følges de/ er der faldgruber (i praksis)
 • Hvordan er der rapporteret? Tage udgangspunkt i Tilsynets praksis når de udøver tilsyn

Tips & Tricks: vi deler ud af gode tips og tricks i løbet af dagen, så du får drejebog til at komme i gang og fortsætte det gode arbejde med ESG.

Aktiv deltagelse og netværk: Udveksl viden og bedste praksisser med eksperter og ligesindede. Denne dag vil være rig på interaktive sessioner, der tillader dig at bringe dine egne udfordringer til bordet, både i løbet af formiddagen men også i løbet af eftermiddagens netværk. 

Program
Kl. 09.00-09.30 - Morgenmad og registrering
Kl. 09.30-09.40 - Velkomst ved Gitte Vigsø & Dorrit Lindgaard Yde
Kl. 09.40-11.00 - ESG ved Anne Bobjerg Bank
Kl. 11.00-11.15 - Pause
Kl. 11.15-13.00 - GDPR fra flere perspektiver: Datatilsynet v/ Kamilla Bay Christensen og Kasia Torian, Advokat og formand Danmarks DPO-forening.
Kl. 13.00-13.45 - Frokost
Kl. 13.45-16.00 - Faciliteret Netværk inkl. kaffepause 

Om underviser
Dagen bliver faciliteret af Gitte Vigsø og Dorrit Lindgaard Yde, der er ansvarlige for Compliance Netværket i Finansforbundet.

GDPR
Kasia Torian er advokat hos Institut for Cyber Risk. Hun har 18 års erfaring som juridisk rådgiver. Hendes fokusområder inkluderer GDPR, forvaltnings- og offentligret, it-sikkerhed samt governance, risk & compliance (GRC).

Hendes specialiteter omfatter DPO-ydelser, risikovurderinger og konsekvensanalyser. Hun er også ekspert i udarbejdelse og forhandling af databehandleraftaler, besvarelse af de registreredes rettigheder og håndtering af brud, herunder anmeldelser og høringsprocesser med Datatilsynet, Erhvervsstyrelsen og Rigsrevisionen.

Hun har erfaring i underretning af de registrerede, uddannelse og træning samt implementering af GDPR og auditering. Desuden har hun ekspertise i varetagelse af whistleblowerordninger.

Kasia har stiftet Danmarks DPO-Forening og Danmarks Whistleblowerforening, hvor hun er formand. 

ESG
Anne Bobjerg Bank har over 25 års erfaring i den finansielle sektor. Tidligere har hun arbejdet som Chefjurist og Head of Compliance.

Nu fungerer Anne som selvstændig konsulent med særlig fokus på ESG, governance og compliance. Hun underviser også i emner som ESG, finansiel regulering, erhvervsret og kreditsikring. mv.

Anden info
Vi gør opmærksom på, at navn- og mailoplysninger på alle tilmeldte til dette arrangement kan blive videregivet til underviser og kursusudbyder til brug for afvikling af arrangementet. Vi deler ikke dine oplysninger med de øvrige kursusdeltagere.


Anne Banki


Kasia Toran

Kontakt

Center for læring og udvikling

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund