Menu luk

Coaching i organisationer (10 ECST) Akademifag på Cphbusiness

Tidspunkt
30. aug 2021 - 30. nov 2021
Format
Kursusforløb
Afholdelsessted
tilmeldingsfrist
1. august 2021
Pris
Gratis
Venteliste
3 0

Coaching i organisationer (Akademifag 10 ECTS-point)

Hvorfor skal du tage faget?
På faget coaching i organisationer får du værktøjer til at rammesætte samtaler og indlede dialoger, så der er basis for gode og konstruktive samtaler på alle niveauer i organisationen – med særligt fokus på den coachende samtale. Du får også indsigt og træning i samtaler, hvor du er neutral og udforskende i samtalen og hjælper personen til at finde sine egne løsninger. Du bliver bedre til at kommunikere konstruktivt ved at lytte og spørge ind til det, som samtalen handler om, og dermed lande gode løsninger i samarbejde på tværs af organisationen.

Indhold
På faget coaching i organisationer vil du blandt andet arbejde med:

  • Coaching som metode og coaching i praksis i organisatorisk kontekst
  • Kommunikationsteori og –forståelse
  • Rollen som coach
  • Etik og moral i coaching i organisationer
  • Den organisatoriske kontekst
  • Kompetenceudvikling og læring hos fokuspersonen og hos coachen

Udbytte
Du vil:

  • Lære at bruge coaching til udvikling af dit eget personlige lederskab
  • Opnå viden om brugen af forskellige coachingmodeller og –teknikker
  • Blive i stand til at vurdere, hvornår det er relevant at bruge coaching som TR og som ledelsesværktøj

Dato
Følg linket for at se datoer og afholdelsessted for de forskellige hold på Cphbusiness hjemmeside. Husk at gå tilbage til Finansforbundet hjemmesiden når du skal tilmelde dig.

Se datoer her: Coaching i organisationer – videreuddan dig i coaching | Cphbusiness

Tilmelding
Der er flere forskellige hold, angiv venlig ved tilmelding hvilket hold du ønsker at tilmelde dig til.

Når du har tilmeldt dig via Finansforbundets hjemmeside vil du modtage en mail med bekræftelse på modtaget ansøgning og praktiske informationer. Herefter vil dine oplysninger (Navn, e-mail, telefonnr.) blive videregivet til Cphbusiness, som herefter indenfor 14 dage vil kontakte dig omkring det videre forløb.

Der er optag frem til uddannelsesstart, såfremt der er ledige pladser på faget. Du har først fået en plads på fager, når du modtager en endelig bekræftelse fra Cphbusiness med optag.

Praktisk
Faget udbydes af Cphbusiness og når du er optaget på uddannelsen, vil al information ske direkte mellem dig og Cphbusiness.

Cphbusiness afregner deltagergebyret direkte til Finansforbundet. Herudover dækker Finansforbundet dine udgifter til bøger og transport. Udgifterne refunderes via zExpense.

Dit navn, e-mailadresse og mobilnr. videregives til erhvervsakademiet, alene til brug for tilmelding og optag på deres fag. Du kan til enhver tid gøre indsigelse i forhold til videregivelse af dine personoplysninger. Dette kan du gøre ved at sende en mail til clu-gdpr@finansforbundet.dk med angivelse af navnet på arrangementet.

Kontakt proceskonsulent og administrator

Camilla Striib Wollny-Jensen

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund