Menu luk

Bogføring og regnskabsforståelse

Tidspunkt
27. nov 2023 - 1. dec 2023
Format
Kursusforløb, Online
Afholdelsessted
Online
Tilmeldingsfrist
8. november 2023
Pris
Gratis
Målgruppe
Ledige
Åben
2 7

Kurset er for ledige og fratrædende medlemmer. Onlinekurset i bogføring og regnskabsforståelse har fokus på læren om den teoretiske og praktiske baggrund for regnskabets opbygning, samt brugen af Excel både grundlæggende og til at lave udtræk og analysere på. Der vil blive undervist i brugen af regnskabssystemet E-conomic med erhvervsrelevante caseopgaver til at understøtte teorien.

Målet er at gøre kursisten i stand til selvstændigt at varetage grundlæggende opgaver i bogholderiet, samt bistå med måneds- og årsafslutning af regnskabet. Hertil bruges Excel til at løse basale opgaver og beregninger.


Indhold

Dag 1: Grundlæggende Excel
Undervisning og opgaver i brugen af Excel til løsning af regnskabsmæssige opgaver i form af beregninger og bogholderimæssige procedurer.

Dag 2-3: Grundlæggende bogholderi
Gennemgang af teorien bag det dobbelte bogholderi, samt praktiske øvelser i bogføring og opbygning af regnskabet. Herunder undervisning i forståelse af resultatopgørelsen, balancen(aktiver og passiver) og de forskellige posters betydning for regnskabet. Se overblik herunder:

 • Gennemgang af resultatopgørelse og balancen
 • Introduktion til betydningen af finans-, debitor- og kreditorbogholderiet
 • Introduktion til ”det dobbelte bogholderi
 • Måneds- og årsafslutning med periodiseringer, hensættelser og relevante afstemninger
 • Bogføring og afstemning af relevante regnskabsposter

Dag 4-5: Bogføring med E-conomic
De sidste 2 dage af forløbet arbejdes der med regnskabssystemet E-conomic, hvor relevante funktioner for det grundlæggende bogholderi gennemgås, og kursisterne arbejder med praktisk bogføring i systemet. Herudover arbejdes der med erhvervsrelevante problemstillinger omkring debitor-/kreditorstyring, og mulighederne for optimering af disse processer. Se nedenstående overblik:

 • Introduktion til økonomisystemet E-conomic
 • Gennemgang af kontoplanen og tilretningsmulighederne
 • Overblik over funktionalitet og tillægsmulighederne i systemet
 • Muligheder for optimering af debitor-/kreditorstyring
 • Opgaveløsning med erhvervsrelevant materiale
 • Udskrivning og eksport af rapporter til Excel, samt analyse heraf

Datoer:

27. november - 1. december 2023 - alle dage kl. 9-15.00. Kurset er et onlinekursus, og du vil få link til at tilgå kurset umiddelbart før kursusstart. Headset anbefales under kurset, og du skal have Excel på din pc. Du kan også bruge Mac til kurset, men her skal du være forberedt på, at der kan være lidt forskel f.eks. ved genvejstaster.

Undervisere fra Regnskabsskolen.

Vi gør opmærksom på, at navn- og mailoplysninger på alle tilmeldte til dette arrangement vil blive videregivet til underviser, kursusudbyder og evt. konferencested alene til brug for deres afvikling af arrangementet. Dit navn, email, billede og video kan være synligt for andre deltagere, når du logger på eventet. Du kan til enhver tid gøre indsigelse i forhold til videregivelse af dine personoplysninger. Dette kan du gøre ved at sende en mail til clu-gdpr@finansforbundet.dk med angivelse af navnet på arrangementet.

Når du som ledig registrerer din kursustilmelding hos din A-kasse, skal du skrive, at kurset er arrangeret af dit fagforbund ”Finansforbundet”, da du har mulighed for at deltage i uddannelse på op til 2 uger arrangeret af Finansforbundet. Der er 2 lektioner pr. dag, og kurset er et lukket kursus. Gå ind på FTF-A’s tast selv service med NemID og registrer din undervisning”.

Kontakt Kursusadministrator

Monica Christiansen

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund