Menu luk

Alumni netværk ”Stå stærk i dig selv”

Tidspunkt
23. aug 2022 - 28. feb 2023
Format
Netværksmøde
Afholdelsessted
KLUB
Linnésgade 25
1361 København K
Tilmeldingsfrist
8. august 2022
Pris
1.500,00 kr.
Målgruppe
Alle medlemmer
Åben
2 3

Dette Alumninetværk er til dig, som har deltaget i et af de udviklingsforløb, Anja Westy Larsen har faciliteret i Finansforbundet

  • ”Karriere & Balance Boost”
  • Opnå mere uden at slide mere”
  • Stå stærkere og øg din indflydelse”,
  • "Stå stærkt og roligt i dig selv”
  • Netværket Personligt Lederskab”

Og som ønsker et rum og fællesskab, hvor du kan stoppe op, mærke ind i dig selv og bruge den grundfilosofi Anja har præsenteret dig for i dit (arbejds) liv.

Den samme grundfilosofi som udviklingsforløbene hviler på - nemlig overbevisningen om, at vi som mennesker - mænd som kvinder - har to ressourcetanke i os; yin og yang (eller feminin og maskulin), og at når vi evner at bringe begge sider af os selv i spil på en balanceret måde, vil det ikke bare give os boblende glæde og styrke, men også skabe langt bedre resultater - i arbejdslivet og i livet i det hele taget.

Eller sagt med andre ord: Et liv i integritet med den vi er, og hvor der er glød i vores øjne.

Yang (maskuline) ressourcer
Målrettethed, handlekraft, logik, intellekt, struktur, systemer, styring, analyse, planlægning, kontrol, detaljer.

Udadvendt. Gøren.

Yin (feminine) ressourcer
Kreativitet, fleksibilitet, pauser, hjerte, omsorg, indlevelse, følelser, rummelighed, spontanitet, tillid, helhed.

Indadvendt. Væren.

Netværket hjælper dig med at holde fodfæste og bruge dig selv balanceret, i en stadig mere krævende og omskiftelig hverdag. Og er samtidig dit fællesskab med andre, der oplever samme udfordringer og arbejder ud fra samme grundfilosofi - og som du derfor kan søge sparring og støtte hos i hverdagen.

Møderne er et energifyldt og hjertevarmt pitstop i en travl hverdag, hvor du som deltager i netværket, vil blive inspireret til at kigge på dig selv og dit arbejdsliv, og mærke efter og tage stilling til, om du er hvor du ønsker, eller om der er noget du skal justere i din måde at forvalte dig selv på - både i arbejdslivet og privatlivet.

Hvert møde vil indeholde elementer af inspiration, refleksion (individuelt, i grupper, i plenum), krop (meditation, visualisering, energi-øvelser etc.) og netværk.

Temaerne vil blive valgt intuitivt med afsæt i, hvem som vælger at deltage, hvad der rør sig hos deltagerne, og med afsæt i Anjas erfaring med, hvad der medvirker til skabe forandringer i mennesker. Temaer kunne være Tillid, Hjerteenergi, Indre ro, Nærvær.

Tid og sted
Alumnien mødes 4 gange med ca. 2 måneders mellemrum og afholdes som formiddagsmøder kl. 9-12, hvorefter der er mulighed for at spise frokost sammen.

Mødestedet er ikke fastlagt endnu

Datoerne for møderne er
Den 23. august 2022
Den 13. oktober2022
Den 15. december 2022
Den 28. februar 2023

Afbud
Du kan gratis melde afbud indtil 14 dage, før arrangementet afholdes. Melder du afbud senere, refunderer vi ikke dit deltagergebyr.

Anden info
Dit navn, stilling, e-mail og virksomhed kan blive videregivet til underviser og konferencested, alene til brug for deres afvikling af arrangementet. Du kan til enhver tid gøre indsigelse i forhold til videregivelse af dine personoplysninger. Dette kan du gøre ved at sende en mail til clu-gdpr@finansforbundet.dk med angivelse af navnet på arrangementet.


Anja Westy Larsen

Kontakt

Center for læring og udvikling

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund