Menu luk

Administration af boligudlejningsejendomme

Tidspunkt
21. apr 2022 - 30. jun 2022
Format
Kursusforløb, Online
Afholdelsessted
Hjemme ved egen pc
tilmeldingsfrist
1. april 2022
Pris
Gratis
Målgruppe
Ledige
Åben
2 1

For ledige og fratrædende medlemmer.

Kurset foregår online gennem hele forløbet og giver juridiske og praktiske kompetencer til at varetage og yde rådgivning om den daglige administration af boligudlejningsejendomme samt håndtere øvrige relevante problemstillinger, der er sædvanlige i administrationen af boligudlejningsejendomme.

Forløbet forbedrer deltagernes kvalifikationer til at arbejde med ejendomsadministration og inden for ejendomsadministrationsbranchen.

Indhold

Lejekontrakten

Fremleje og brugsrettens overgang

Lejefastsættelse og regulering

Småhuse

Skatter og afgiftsforhøjelser

Trappelejeklausuler

Omkostningsbestemt leje

Vedligeholdelsessatsforhøjelser

Forbrugsregnskaber

Opsigelse

Ophævelse

Betalingsmisligholdelse

Vedligeholdelse

Fraflytning

Istandsættelse

Dødsboer

Forbedringer

Udbytte

Når du er færdig med kurset kan du;

selvstændigt udfylde en beboelseslejekontrakt korrekt

gennemføre relevante lejereguleringer og -varslinger

håndtere anmodninger om brugsrettens overgang

håndtere relevante opgaver i forbindelse med aflæggelse af forbrugsregnskaber

afgrænse forbedringsarbejder i forhold til vedligeholdelsesarbejder, og håndtere gennemførelse af sådanne arbejder i boliglejemål

Tidspunkt:

21/4 - 5/5 - 19/5 - 2/6 - 16/6 - 27/6 kl. 9.00-15.00

Skriftlig eksamen er den 30. juni 2022 (10 ECTS)

OBS: Det er et juridisk fag, som kræver en vis indsats forberedelsesmæssigt. Der skal bruges computer med internetadgang, headset (med lyd og mikrofon) og lommeregner til kurset

Vi gør opmærksom på, at navn-, cpr. nr., adresse og mailoplysninger på alle tilmeldte til dette arrangement vil blive videregivet til underviser, kursusudbyder og evt. konferencested alene til brug for deres afvikling af arrangementet. Dit navn, email, billede og video kan være synligt for andre deltagere, når du logger på eventet. Du kan til enhver tid gøre indsigelse i forhold til videregivelse af dine personoplysninger. Dette kan du gøre ved at sende en mail til clu-gdpr@finansforbundet.dk med angivelse af navnet på arrangementet.

Når du registrerer din kursustilmelding hos din A-kasse, skal du skrive, at kurset er et lukket kursus, der er to lektioner pr. dag, og kurset er udbudt af dit fagforbund ”Finansforbundet”, da du har mulighed for at deltage i uddannelse på op til 2 uger arrangeret af Finansforbundet. Gå ind på FTF-A’s tast selv service med NemID og registrer din uddannelse.

Kontakt kursusadministrator

Monica Christiansen

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund