Menu luk

Åbent forum for regulering, med inddragelse på tværs af ansvarsområderne

Tidspunkt
15. sep 2021, 13.00 - 15.00
Afholdelsessted
Webinar
tilmeldingsfrist
30. august 2021
Pris
Gratis
Kun for
Alle tillidsvalgte i Finansforbundet
Åben
1 5

I regi af ansvarsområdet FOS, Forbund og Samfund, har vi opstartet et åbent forum for regulering, hvor vi vil inddrage interessenter på tværs af ansvarsområderne og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer mv.

Afsættet er regulering – både fx dansk lovgivning og EU-regler mm. – som har indflydelse på ledelse af virksomhederne, udviklingen af finansområdet og arbejdsmarkedsforhold. Men der tænkes også på relevant regulering og aftaler, der ligger udover dette.

Målet er at øge viden om regulering, og hvordan det fx kan bruges i dialog med virksomhedsledelser både nationalt og tværnationalt.

Som en første aktivitet har vi fornøjelsen af at invitere til et webinar, hvor vi har inviteret repræsentanter fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). De vil give et indblik i større EU-dagsordener, bl.a. om digitalisering og kunstig intelligens (AI), EU-mindsteløn, platformsøkonomi, EU’s nye plan for arbejdsmiljø samt anden arbejdsmarkedsregulering og FH’s rolle i dansk implementering af reguleringen. Formålet er at give et overblik over de mest aktuelle EU-sager, der kan påvirke det danske arbejdsmarked bredt og styrke samarbejdet med FH herom. Vi har inviteret FH til at deltage i hele webinaret, da de gerne vil høre mere om, hvad der optager os. Der vil være rig mulighed for dialog.

Dagsorden for webinaret ser sådan ud:

Velkomst og introduktion

Michael Budolfsen: Finansforbundet og EU-regulering

Lise Lotte Toft og Tobias Vestergaard Christensen (FH): Oversigt over aktuelle EU-sager samt FH’s rolle i den danske implementering af EU-regulering

Afrunding – ønsker til fremtidige emner er meget velkomne

Under webinaret vil dit navn, email og evt. billede og video være synlig for de øvrige deltagere i arrangementet. Du kan til enhver tid gøre indsigelse i forhold til videregivelse af dine personoplysninger samt synliggørelse af disse for de øvrige deltagere. Dette kan du gøre ved at sende en mail til jn@finansforbundet.dk med angivelse af navnet på arrangementet.

Kontakt administrator

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund