Menu luk

Ledelse i en agil kontekst

Tidspunkt
18. jun. 2024, 9.00 - 10.30
Format
Online
Afholdelsessted
Webinar
Tilmeldingsfrist
16. juni 2024
Pris
Gratis
Målgruppe
It-ansatte, Ledere
Venteliste
1 8

Har du som leder i en ”agil” organisation svært ved at blive helt skarp på, hvad forventningerne til dig er?

Den agile lederrolle stiller nye krav til dagens leder. Hvor den mere traditionelle lederrolle har været fokuseret på at organisere, lægge strategier, træffe beslutninger og sætte retning, skal den agile leder desuden kunne skabe rum til medarbejderne hvor de kan selvorganisere, træffe selvstændige beslutninger, føle sig trygge, kunne fejle, samarbejde, og vigtigst af alt; føle mening med det de laver.

Du vil på webinaret få svar på nedenstående spørgsmål og ledelsesmæssige udfordringer

  • Hvad kendetegner en effektiv agil leder?
  • De agile praktikker fokuserer primært på proces og arbejdsgange. Hvordan skal man forholde sig til alt det der ligger udenom?
  • Hvordan påvirker den eksisterende kultur det handlerum vi har som ledere, og hvordan kan lederen selv være med til at påvirke kulturen konstruktivt?
  • Hvilke værktøjer kan bringes i anvendelse, der vil øge lederens gennemslagskraft?

På dette webinar vil vi sammen udforske disse spørgsmål. Det vil vi gøre med udgangspunkt i ledelse i en agil kontekst. Med det menes ledere eller medarbejdere, som er bekendt med det at arbejde i en organisation som betragter deres arbejdsform som agil.

Webinaret har ikke til formål at introducere konceptet Agil, og det vil heller ikke berøre frameworks, agile roller, metoder, møder eller andet i den orden.

I stedet vil webinaret fokusere på ledelse, og hvordan ledelse kan spille en positiv og til tider afgørende rolle for succesen i den agile arbejdsform. Målet er at hjælpe ledere med bedre at forstå sig selv, deres egen rolle og egen udvikling under disse omstændigheder.

Kultur og ledelse går hånd i hånd og vi kan faktisk påvirke kultur alene på den adfærd vi dukker op med hver dag på arbejde. Men hvilken adfærd? Og kan man nå til enighed om hvordan denne adfærd tager sig ud?

Erfaringerne viser at det kan man faktisk, og resultaterne heraf har haft massiv og positiv påvirkning på de kulturelle begrænsninger virksomhederne har oplevet hidtil.

Program
Webinaret søger at skabe mest mulig involvering og interaktion og vil blive afviklet via teams med maksimalt 20 deltagere.

Det forventes desuden at deltagerne har et vist forhåndskendskab til begrebet agile. Webinaret har ikke til formål at beskrive eller fortolke agile.

Underviseren på dette seminar er Nis Holst.
Nis har mere end 15 års erfaring med at drive agile transformationer, de seneste 10 år alene indenfor den finansielle sektor. Han har undervist, rådgivet og coachet et stort antal, agile teams og ledere og hjulpet organisationer med at tilrettelægge og drive deres forandringsinitiativer.

Han er registreret guide hos organisationen AgileLeadershipJourney, som står bag programmerne Agility in Leadership and Organizations Certified.

Vigtigt!
Dit navn, e-mail, billede og video kan være synlig for de øvrige deltagere til arrangementet. Dit navn, mail og virksomhed kan desuden blive videregivet til underviseren, alene til brug for undervisers afvikling af arrangementet.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse i forhold til videregivelse af dine personoplysninger samt synliggørelse af disse for de øvrige deltagere. Dette kan du gøre ved at sende en mail til clu-gdpr@finansforbundet.dk med angivelse af navnet på arrangementet, hvorefter du vil blive frameldt.

Vedr. link til udsendelsen
Vi sender link ud til deltagerne to par dage før arrangementsafholdelsen samt to timer før. Dog oplever vi ofte, at nogle spamfilte og firewalls definerer mails med link som en potentiel trussel. Det resulterer i, at vores medlemmer ikke modtager linket eller at det ender i mapper som uønsket eller spam.

Derfor beder vi dig om at holde øje med din mail i dagene før. Har du ikke modtaget linket sidste hverdag før afholdelsen, beder vi dig kontakte os på nedenstående mail inden kl. 15.00, så vi kan sikre os, at du ikke går glip af arrangementet.

Du kan også finde linket inde på MitForbund, når du er logget ind.

Kontakt

Center for læring og udvikling

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund