Menu luk

Future Finans

Det finansielle område er i rivende udvikling – og digitalisering har i den grad sat sit præg. Innovative teknologier har resulteret i et mere kundeorienteret fokus i udviklingen af produkter. I den forbindelse tilbyder Finansforbundet nu FUTURE FINANCE, som består af fem tematiserede oplæg om fremtidens finansområde. Oplæggene retter sig mod studerende og nyuddannede.

Udviklingen inden for Kunstig Intelligens (AI), Fintech, bæredygtig finans og forbrugernes forventning til et servicesamfund i døgndrift, har været med til at ændre og sætte nye krav til fremtidens finansielle arbejdsmarked. Digital Innovation har været i højsædet de seneste år, hvor vi har set forskellige eksempler på innovative tiltag. Det har skabt nye måder at arbejde med innovation på, og været med til at bane vejen for nye forretningsmodeller.

De fem oplæg handler om, hvordan udviklingen kommer til udtryk i hverdagen i finansvirksomhederne. Unge rollemodeller inspirerer med deres syn på de nye trends og deres personlige rejse i finansverdenen. Formålet er at give en introduktion til de tendenser, vi kommer til at se i fremtiden og samtidig vise vejen til nye karrieremuligheder og de kompetencekrav, fremtidens finansielle arbejdsmarked vil stille til medarbejdere.

Innovation med et fælles mål

Tema: Innovation i en supertanker

Rasmus Løfstrøm, 34 år - Innovation Lead, TopDanmark

MobilePay, Undo og Lunar er blot nogle af de mange succesfulde Fintech startups på markedet. Dem har de fleste af os allerede stiftet bekendtskab med – men de er langt fra alene. I en verden, hvor den teknologiske udvikling er på alles læber, har finansielle virksomheder arbejdet med ”corporate innovation” for at finde nye digitale løsninger og komme på forkant med udviklingen. Med inspiration fra bl.a. Googles ”Moonshot” innovationsprogram har større banker afsat tid, ressourcer og ”labs” til udviklingen af nye, hemmelige projekter, som efter måneders arbejde ser dagens lys. Disse projekter bruger nye typer kompetencer ved at trække fx servicedesignere, full-stack udviklere og antropologer ind i projekterne. I dag udføres innovation i tæt partnerskab med kunder, Fintech startups og virksomheder på tværs af landegrænser med det fælles mål at skabe de bedste løsninger for kunderne. Dette partnerskabs-mindset, har været med til at skabe nye måder at arbejde på inden for det finansielle område.

Hør Rasmus fortælle om innovations-cases fra bank, forsikring og pension samt hvordan han eksperimenterer sig til resultater, bruger nye arbejdsmetoder og øger produktiviteten ved at arbejde i ”sprints” for hurtigt at beslutte, hvorvidt en idé skal forsætte, pivoteres eller helt stoppes.

Fremtidens finansielle arbejdsmarked

Fremtidens kompetencer 

Mikkel Sandal Hansen, 26 år – Konsulent, Pluss Leadership

Den digitale udvikling er ikke ny på det finansielle område, men udviklingshastigheden af nye teknologier, AI, øget regulering og forbrugernes forventninger har lagt et massivt innovationspres og medført et behov for nye og tværgående kompetencer hos medarbejdere i finansvirksomhederne. Hanne Shapiros rapport fra 2018 identificerer nye krav til fremtidens finansielle medarbejder, hvor de sociale, kognitive, personlige kompetencer er i fokus og kompetencer inden for digitale områder i stigende grad er i høj kurs. Fremtidens medarbejdere i de finansielle virksomheder skal være omstillingsparate, de skal være klar på konstant at videreudvikle og videreuddanne sig, hvad enten de arbejder med matematisk modellering til brug i udvikling af AI, compliance eller noget helt tredje.

Hør Mikkel fra YoungConsult fortælle om fremtidens finansielle arbejdsmarked ud fra et kompetenceperspektiv. Mikkel vil i oplægget dele sine erfaringer med arbejdet i finansielle virksomheder, områdets syn på nyansættelser og krav til fremtidens finansielle arbejdspladser.

 

Red verden med dine penge

Bæredygtig finans 

Varan Pathmanathan, 33 år, Chief Executive Officer, MakeImpact

Bæredygtighed står højt på alles agenda - også på det finansielle område, hvor flere bæredygtige initiativer ser dagens lys. Finansvirksomheder er begyndt at måle CO2-aftrykket i deres udlån og investeringer og sætte mål for, hvordan aftrykket kan reduceres. Banker og realkreditinstitutter er begyndt at tilbyde lån til bæredygtige ejendomsprojekter, transport løsninger og landbrugstiltag.

Den bæredygtige agenda giver inspiration til nye kreative måder at tænke investeringer på, men hvordan kan bæredygtige investeringer gøre en forskel, og hvordan forsøger virksomheder i den finansielle sektor at nå i mål med netop det?

Mød Varan, og bliv inspireret af hans rejse gennem det finansielle arbejdsmarked – fra corporate forretningsudvikler til iværksætter inden for bæredygtige investeringer. Varan er gået fra en stilling som IT forretningsudvikler hos Danske Bank til at være stifter og direktør af MakeImpact - en Fintech virksomhed, der hjælper folk i gang med at investere bæredygtigt med afsæt i FNs 17 verdensmål. Hør Varan fortælle om de udfordringer, bankernes (oldschool) mindset forårsager, at arbejde med bæredygtighed og finans samt hans tanker om det at finde sit ’purpose’.

Open banking er vejen frem

Open banking & fintech 

Jonas Vogt Rasmussen, 36 år - Chief Strategy Officer og Head of Banking, Aiia / Spiir

Digitaliseringen har gjort hverdagen nemmere på det finansielle område, hvor den blandt andet har været med til at skabe kreative måder, hvorpå man som virksomhed kan tilgå kunderne. Vores samfund har udviklet sig til at være et 24/7 servicesamfund, og det kræver, at virksomheder kan yde en høj og effektiv service hurtigt og på alle tidspunkter af døgnet. For at komme kundernes krav i møde har man fx introduceret Open Banking, som er et must have i de fleste banker. Open Banking dækker over muligheden for at fremstille applikationer og services på baggrund af bankens data. Men hvilke parametre gør sig gældende, når man arbejder med Open Banking og Fintech?

Hør Jonas fortælle om, hvad fremtiden bringer for hele Open Banking området, og hvordan hans egen rejse startede - fra at have været i en stor corporate virksomhed til nu at være en del af en succesfuld tech virksomhed.

Kunstig intelligens som drivkraft på finansområdet

Kunstig intelligens 

Kristina Grönvall, 34 år - Expert Business Developer Nordea

Teknologier som kunstig intelligens (AI) har i høj grad overtaget trivielle arbejdsopgaver på de finansielle arbejdspladser, og det har gjort hverdagen for medarbejdere mere interessant. Kunstig Intelligens gør det muligt at udarbejde løsninger, hvor bankens kunder kan sætte personlige mål, for at spare sammen til det, de drømmer om. Ved hjælp af AI udregnes risikoprofilen, og kunden bliver undervejs underrettet om, hvor tæt de er på målet. På den måde kan AI blandt andet være med til at frigive ressourcer, hvilket i sidste instans betyder, at medarbejdere får mulighed for at bruge mere tid på mere spændende opgaver end fx risikoprofilering.

Hør Kristina fortælle, hvordan hun som AI-strateg og forretningsudvikler i Nordea, kan introducere arbejdsmetoder med nye teknikker, udfordre status quo og drive forandringsledelse i en stor virksomhed. Lær, hvordan du, som ansat på finansområdet kan være med til at udvikle nye måder at bruge kunstig intelligens.

AI, etik & governance

Kunstig intelligens 

Ahmed Zewain, 28 år - Data Scientist, 2021.AI

Før AI var et buzzword i den finansielle sektor, fyldte det ikke meget i virksomhedernes bevidsthed. I den finansielle branche indså man dog hurtigt potentialet for AI. AI betød etablering af nye afdelinger udelukkende med fokus på matematiske modeller og simuleringer, som kunne forudse og/eller beregne udfaldet på en endnu større mængde data end det tidligere var muligt. I dag bliver dataet brugt på kryds og tværs til at skabte nye muligheder for innovation, forretningsmuligheder, produkter og effektive kundeoplevelser. Denne udvikling har samtidig stillet nye krav til styring og kontrol af data, rettigheder og etik.

Mød Ahmed, fra 2012.AI, og hør ham fortælle om sin rejse med kunstig intelligens (AI). Ahmed, som sidder som Data Scientist, vil fortælle om hvordan han hjælper større finansielle virksomheder med at håndtere data etik, der er relateret til anvendelsen af AI samt den IT-proces, der skal sikre, at infrastrukteren i organisationen skaber værdi for både medarbejdere og samarbejdspartnere – det vi i daglig tale kalder Governance

Udrulning af deep-tech AI

Kunstig intelligens 

Jonas Nygreen, 36 år - Commercial Lead, Abzu.ai

Vi har kun lige set toppen af isbjerget for, hvad AI kan skabe af resultater - også på det finansielle område. Arbejdet med AI vokser eksponentielt, og i år 2029 forventes det, at man ikke længere kan skelne mellem, hvorvidt det er en computer eller et menneske, der har udført en specifik opgave.

Mange af os kender eller har hørt om robotten Sophia, med Saudi-Arabisk statsborgerskab, der er designet til at kommunikerer og arbejde sammen med mennesker. Sophia, som var første generation af AI, kan udføre visuel databehandling, ansigtsgenkendelse, lave menneskelignende ansigtsudtryk og føre simple samtaler omkring enkelte emner. Spørgsmålet i folkemunde er: hvad vil næste generation af AI bibringe?

Netop dette har softwarevirksomheden Abzu.ai sat sig for at være på forkant med. Abzu.ai arbejder i dag for virksomheder med at udvikle næste generation af AI, som potentielt vil kunne gå meget længere end det vi kender fra både Sophia og IBM’s Watson.

Hør Jonas Nygreen, der i dag er Commercial Lead i Abzu.ai, fortælle om, hvordan de i Abzu udfordrer den gængse måde, virksomheder typisk arbejder på og hvordan de er med til at rykke de teknologiske grænser for kunstig intelligens (AI), som vi kender dem i dag.

 

Booking

32 66 13 52

For booking af foredrag kontakt venligst Ife Annabell Ajufo

iaa@Finansforbundet.dk