Menu luk

Få mest muligt ud af din MUS

Få råd og værktøjer, der kan hjælpe dig til at reflektere over, hvad du selv kan gøre for at få det størst mulige udbytte af dialogen med din leder.

Det er efterhånden bredt anerkendt at tiderne er ved at løbe fra de traditionelle MUS-koncepter. Accelererende udviklingskrav, nye forretningsmodeller og organisationsformer gør, at de årligt tilbagevendende medarbejderudviklingssamtaler (også kaldet MUS-samtaler) ikke længere opleves som relevante. Derfor ændrer mange virksomheder deres tilgange til, hvordan den systematiserede udviklingsdialog leder og medarbejder i mellem skal praktiseres.

Flere steder i den finansielle sektor opereres der med hyppigere ”touch points” eller ” Grow. Perform. Succeed. (GPS)”, som er dialogformer tilpasset agile processer, projekt- og organisationsformer. Andre steder praktiseres mere traditionelle MUS-koncepter, der følger HR årshjulet og endelig findes der virksomheder, der kombinerer modellerne.

1. Tag samtalen alvorligt

Hvis du ikke tager din medarbejderudviklingssamtale alvorligt, kan der let gå overflødig sniksnak i den. I vores karrieresparringer er det ikke sjældent, at vi hører historier om ligegyldige og overfladiske MUS-samtaler, der mest af alt minder om en formålsløs, ritualiseret stammedans. Hverken leder eller medarbejder oplever at få et positivt udbytte og derfor kan forventninger til MUS-samtalerne let blive, at MUS er noget, både leder og medarbejdere tager let på.

Er det tilfældet, er det bedste og vigtigste skridt i retning af en positiv forandring, at starte hos dig selv. Uanset, hvordan erfaringerne med MUS hidtil har været i din organisation, bør du anse udviklingssamtalen som en vigtig mulighed for at få sat ord på nogle af de ting, du gerne vil gøre din chef opmærksom på.

Med andre ord, tag den alvorligt, så gør du nemlig dit til, at din næste MUS-samtale ikke bare bliver til en hyggelig kaffesnak med din leder. Der må godt være en hyggelig atmosfære til en MUS-samtale, men det er ikke et formål i sig selv, at I skal hygge jer.

De hører til sjældenhederne, men befinder du dig i en virksomhed, hvor der slet ikke afvikles MUS eller hvor udbyttet af udviklingssamtalerne bliver ved med at være minimalt, kan et vigtigt skridt være at gå til din tillidsrepræsentant og adressere problematikken og udviklingsbehovet.

2. Din forberedelse er altafgørende

Uanset om din leder er velforberedt eller ej, er din egen forberedelse nøglen til den gode MUS. Som medarbejder kan du ikke vide, om din chef ser alt det gode, du gør i dit daglige arbejde eller kender til dine karrieremæssige ambitioner. Derfor er det centralt, at du indstiller dig på, at også du bærer ansvaret for, at der i samtalen sættes spot på dine vigtigste resultater, styrker og ambitioner.

Et centralt element i din forberedelse er indsamling af data. Data, der beskriver, hvordan du lever op til dine mål, udfylder dine jobfunktioner og bidrager til virksomhedens og/eller afdelingens forretningsmæssige resultater.

Hvis du har været engageret i mange forskellige opgaver og projekter, er det en god idé at udarbejde et oversigtsskema over dem alle, hvad enten det er i en dagbog, på din telefon eller via Outlooks opgavefunktion. 

Brug din kalender og din indbakke som afsæt til din forberedelse. Måske har du glemt nogle af dine vigtigste projekter og opgaver! Gå tilbage i din kalender, og gennemgå udvalgte mail-korrespondancer for at minde dig selv om, hvor, hvornår og hvordan du har præsteret i årets løb. Udvælg de mest centrale og vær specifik i dine beskrivelser, så du til din MUS kan sige: "I april gjorde jeg X, Y og Z ..." Til din MUS er det en god idé at medbringe en håndfuld gode, konkrete historier, sammen med eksempler på positiv feedback fra nogen, du har arbejdet med.

Endelig bør du gøre dig det klart, hvilket indtryk og hvilke informationer din leder skal sidde tilbage med efter jeres udviklingssamtale. Hvis der er særlige temaer, som du ønsker at drøfte med din leder, så sørg på forhånd for, at der afses tid til det. Hvis du har så meget på din agenda, at det kan være svært at komme omkring inden for den aftalte tidsramme, kan du foreslå to møder i stedet for ét langt. Skriv din foreslåede dagsorden med angivelse af tidsestimater, så du bruger tiden på det, der betyder noget.

3. Sæt ord på din trivsel, motivation og opgaveglæde

Det er helt afgørende, at du motiveres af det, du laver for med en høj grad af motivation, er der også en større sandsynlighed for, at du trives i arbejdet. Udover at stille skarpt på de opgaver, du har løst med succes, er det også vigtig at du betragter dine arbejdsopgaver med et skarpt indstillet motivationsblik.

Selvom mange typisk bliver motiveret af at være gode til at løse en bestemt type opgave, behøver det nemlig ikke at forholde sig sådan altid. Du kan godt kede dig ved noget, som du har stor rutine i og er rigtig god til. Modsat kan du opleve at blive kastet ud i projekter og udfordringer, som du ikke har erfaringer med og ikke anede, at du kunne blive motiveret af i udgangspunktet. Det lærte du måske først, da du var midt i processen.

Vi har også forskellige præferencer for, hvilke typer arbejdsopgaver, vi finder glæde i at engagere os i. Det er vigtigt, at du på den ene side giver din leder et klart billede af, hvor du finder størst motivation og engagement i dine arbejdsopgaver. På den anden side bør din leder også vide, hvis der er opgaver, der dræner dig for energi og motivation. Især, hvis du har mange af dem.

Finansforbundet har særdeles gode erfaringer med at udvikle virksomhedstilpassede MUS-koncepter, der åbner op for en tættere dialog mellem leder og medarbejder omkring sammenhængen mellem opgaver, motivation og arbejdsglæde. Det kan være følsomt at tage hul på den dialog og derfor er tillidsforholdet imellem parterne afgørende. Når tilliden er etableret, stiger det samlede udbytte af MUS-samtalen kolossalt. Er du det mindste i tvivl om, hvordan du skal tage hul på den del af samtalen, anbefaler vi, at du henvender dig til en karrierekonsulent i Finansforbundet.

Book en karrieresamtale

4. Identificer dit kompetencebehov og din fremtid i organisationen

Den gode MUS rummer både et bagudrettet og et fremadrettet fokus og er et helt centralt strategisk værktøj, som sikrer, at medarbejderne udvikler sig i den rigtige retning og styrker virksomheden. Det er vigtigt at huske både som leder og medarbejder. Derfor er det en god idé, at du hæver dig op i helikopterperspektivet, når du overfor din leder skal beskrive i hvilken retning, du ønsker at bevæge dig.

Der er tale om et forhandlingsteknisk greb, hvor du sætter dig i din leders sted, som sikrer at du også har øje for, at der skal være overensstemmelse imellem den udviklingsretning, du ser for dig, og den udvikling, virksomheden ønsker. Herfra kan samtalen begynde at handle om, hvilke opgaver, der understøtter dit udviklingsønske og hvilke kurser eller efteruddannelser, der eventuelt kan være relevante for dig.

Det kan være, at du har været engageret i nye projekter eller opgaver, som har gjort dig nysgerrig på at gå nye karriereveje i din organisation. Det kan være, at du har fået øjnene op for, at du med dine kompetencer har mulighed for at flytte dig til en anden eller beslægtet position og måske få en ny rolle. Måske har du erfaret, at arbejdsopgaver du har varetaget, er blevet digitaliseret eller outsourcet, som har skabt rum for, at du har kunnet prøve nye ting af.

Alle sammen scenarier som i større eller mindre omfang indebærer, at du skal lære nyt og tilegne dig nye kompetencer. Måske drømmer du om en helt bestemt efteruddannelse, men zoom ud og indled samtalen med at formulere en overordnet retning, du gerne vil have, at dit arbejde skal gå i.

Med Finansforbundets karriereværktøj kan du skabe overblik over dine arbejdsopgaver, samt score, hvor højt du vurderer dine kompetenceniveauer i forskellige opgaver. Det kan været et særdeles godt sted at starte, hvis du ønsker overblik over, hvad du kan. Ligesom det er en let genvej til at finde ud af, om du har eventuelle kompetencegabs. Det er godt at kunne sætte ord på de gabs. Det hjælper nemlig din leder til at få et billede af afdelingens samlede behov for kompetenceløft og samtidig får lederen input til hvordan, udviklingen fremadrettet kan understøttes kompetencemæssigt.

5. Hvad gør du, hvis noget er eller går skævt

Det kan være svært at skulle til MUS-samtale, hvis du ikke har tillid til din leder og hvis forholdet er anstrengt. Er relationen meget dårlig og tvivler du på, at du med din leder kan tale åbent og ærligt, er det en god idé, at du først henvender dig til din tillidsrepræsentant eller Finansforbundet for i fortrolighed at lægge din bekymringer frem og få ideer til strategier og konkrete handlinger. Tillid er helt afgørende for, at der kommer udviklingsværdi i din MUS. Hvis du ikke føler dig tryg ved at skulle til samtale med din leder, bør der arbejdes med dette før samtalen og det er ikke dit ansvar alene.

Det kan også være, at du har oplevet, at du ikke har løst dine opgaver særlig godt. Du trives måske ikke med dine opgaver og har brug for at skifte spor eller måske oplever du mange konflikter på din arbejdsplads, som har indflydelse på dit engagement og din arbejdsglæde. Det kan også være, at din leder har gjort eller sagt noget, som har påvirket dig negativt. Uanset hvad, er det vigtigt, at du forbereder dig på, hvordan du vil kommunikere det, der er svært eller ubehageligt for dig. I den forbindelse er det en god idét at læne sig lidt op ad principperne for ikke-voldelig kommunikation:

  • Beskriv neutralt situationen, som trigger dine følelser uden at vurdere eller dømme.
  • Udtryk dine følelser uden at kritisere andre/din leder.
  • Forklar, hvilke behov du har som ikke bliver mødt og derfor vækker dine følelser.
  • Fremsæt en anmodning, som vil hjælpe dig fremover.

Ovenstående er lettere sagt end gjort og kan kræve øvelse. Under alle omstændigheder er det centralt, at du forbliver løsningsorienteret i din tænkning og forbereder dig på at få sagt tingene på en god og konstruktiv måde, så du stadig fremstår som et aktiv for din organisation.

Får du ikke den feedback, du ønsker fra din leder, bør du bede om den. Har du en mistanke om eller er du overbevist om, at din leder er utilfreds med noget, du har gjort, skal det adresseres. Det viser din professionalisme, at du udviser ansvarlighed og vigtigst, du udtrykker, at du lærer af dine fejl, og kommer videre. Helt afgørende kompetencer at besidde i en moderne videns virksomhed.

Det kunne f.eks. lyde sådan her: "Bare så du ved det. Jeg er opmærksom på det! Jeg missede vores deadline, og har efterfølgende gjort sådan og sådan og taget hånd om det og det…! Jeg vil nemlig fremadrettet ikke medvirke til at tingene skrider…Hvad tænker du om det?”

6. Opfølgning og dokumentation

En udokumenteret MUS, der ikke følges op, har ringe værdi. Desværre ser vi alt for ofte, at det netop halter med opfølgningen på de aftaler, der indgås ved MUS-samtalerne.

Både du og din leder bør notere, hvad I har talt om, hvad der konkret er indgået aftaler om og hvad I gør hver især. Notaterne skal bruges aktivt i løbet af året for at sikre, at det i aftaler også sker. Men det er også for at sikre, at I har et fælles omdrejningspunkt, så i kan tale om, hvad der løbende skal justeres. Aftal derfor også, hvornår i genbesøger jeres aftaler og evt. følger op på de ting, som ikke faldt helt på plads til MUS-samtalen. Den opfølgende samtale skal ikke ligge alt for langt fra din MUS-samtale. Sker det, eller går der først et år, før I evaluerer igen, kan meget have ændret sig og aftalerne er måske blevet uaktuelle, fordi andet er blevet vigtigere.

Finansforbundet har i årenes løb indgået flere partnerskaber med virksomheder i sektoren og blandt andet understøttet dem i at udvikle mere udbytterige MUS-koncepter.

Men uanset hvilken model din virksomhed praktiserer, er det en god idé at reflektere over, hvad du selv kan gøre for at få det størst mulige udbytte af dialogen med din leder. Dialogen og feedbacken i forbindelse med udviklingssamtalen kan nemlig give dig et vigtigt praj om, hvorvidt du bevæger dig i den rigtige retning job- og karrieremæssigt.

"Vi var nået til et sted, hvor ledere og medarbejdere ikke var motiveret til MUS-samtalerne. Det nye koncept har givet dem et tiltrængt friskt pust",
- Ulla Nielsen, fællestillidsrepræsentant i Lollands Bank.