Menu luk

Dine uddannelsesmuligheder som opsagt

Som opsagt har du ret til kompetencegivende uddannelse. Ser her, hvilke uddannelsesmuligheder du har.

Mister du dit job kan kompetenceudvikling være et vigtigt skridt hen imod næste skridt i karrieren. Men det kan være svært at navigere rundt i, hvilke muligheder der findes, for uddannelsessystemet. Derfor har vi samlet nogle relevante links til uddannelser og fif til, hvad du skal være opmærksom på, inden du søger. 

Hvis du er opsagt i virksomhedens forhold, har du i henhold til overenskomstens afbødeforanstaltninger ret til frihed med løn i opsigelsesperioden til deltagelse i kompetencegivende uddannelse.

Finanskompetencepuljen

Hvis den virksomhed, du er opsagt fra, har overenskomst med Finansforbundet og Finanssektorens arbejdsgiverforening, så kan du tage kurser fra Finanskompetencepuljen. Du kan deltage i op til 2 kurser eller uddannelsesforløb med max. 15 ECTS point inden for de seneste 12 måneder. Det er vigtigt at du er begyndt på kurset, inden du juridisk er ophørt i virksomheden. Alle uddannelserne i puljen er gratis.

Se mere på www.finanskompetencepuljen.dk

Finansforbundet egne kurser og uddannelser

Finansforbundet arrangerer relevante målrettede kurser og uddannelser for opsagte og ledige. De, er gratis og du kan deltage både når du er opsagt og når, du er blevet ledig.

Gå til arrangementer og kurser

Uddannelsesguiden

Uddannelsesguiden er den offentlige uddannelsesportal. Her kan du kan finde alle offentlige godkendte uddannelser, hvad de koster, hvornår de afholdes m.m. Du skal have godkendt uddannelsen, hvis du er blevet ledig, men du kan som opsagt frit deltage i uddannelserne.

Typisk er det uddannelser med betaling, som du skal selv betale for. Du kan dog søge om dækning af udgiften eller dele af den hos Finansforbundet ved at sende en mail direkte til mc@finansforbundet.dk med oplysninger om uddannelsen og pris.

Læs mere på WWW.UG.DK

Meritafklaring

Med ”Min kompetencemappe” kan du få vurderet din uddannelsesbaggrund og på hvilket niveau, du skal starte på i uddannelsessystemet. Du har også mulighed for at få vurderet dit arbejdsliv i forhold til en konkret uddannelse og på den måde få merit til deltagelse på et højere uddannelsesniveau.

Det er den konkrete uddannelsesinstitution, der afgør, hvor meget merit du kan få overført, så derfor skal du kontakte studievejlederen på uddannelsesinstitutionen.

Læs mere på WWW.MINKOMPETENCEMAPPE.DK 

Arbejdsmarkedsuddannelser

På efteruddannelse.dk kan du finde korte kursusforløb i Amu regi. Det er grundlæggende kursusforløb af kortere eller længere varighed som f.eks. bogføring, buskørekort, økonomi, blomsterbinder m.m.

Læs mere på WWW.EFTERUDDANNELSE.DK

Fjernundervisning på akademi og diplomniveau

På smartlearning.dk kan du finde konkrete enkeltfag på merkantile uddannelser, som kan tages online på akademi og diplomniveau.

Læs mere på WWW.SMARTLEARNING.DK