Menu luk

Din vej til lederjobbet

Kan du blive leder? Det er et simpelt spørgsmål! Men svaret er langt fra entydigt. Få viden og inspiration til at skabe større klarhed.

Mange har ambitioner om at blive leder på et tidspunkt, men har ikke gennemtænkt eller gennemskuet, hvad det, at indtage lederrollen, præcist indebærer. For nogen betyder det at blive leder, at de har opnået deres slutmål for karrieren, fordi de på den måde signalerer over for sig selv og deres omverden, at de er lykkedes.

Men fordi de har fået en forfremmelse, så er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de kan lede eller at lederpositionen passer til dem. Det betyder blot, at de har fået en titel, fordi nogen i deres virksomhed har set det rigtige potentiale i dem.

Lederrollen er imidlertid ikke for alle. For hvad kræver det at være en god leder og hvordan fylder du rollen ud? Der er flere egenskaber, du må opøve eller tilegne dig, og der er gode refleksioner, du kan gøre, inden du træder ind lederrollen.

Din træningsbane

De fleste ledere har, inden de fik deres titel, løst opgaver, positioneret sig og haft en adfærd som trænede dem i og ”modnede” dem til at blive ledere. Kommende ledere er typisk gode til fx, at:

 1. lade de rigtige kende til deres ambitioner
 2. træne deres lederkompetencer i forskellige projektlederroller
 3. påtage sig mentorrollen og sparre med mere erfarne (ledere)
 4. tage ansvar for egen løbende kompetenceudvikling
 5. opsøge og dele feedback
 6. tydeliggøre den værdi de skaber

Vil du læse mere om ovenstående, kan du besøge vores ledersite, hvor du også får adgang til en lang række karriereværktøjer og -tilbud, som kan være relevante at gøre brug af i din lederkarriere.

Hvad kræver lederrollen?

Flere egenskaber er nødvendige at styrke og træne for at opnå succes i rollen som leder. Men hvad kræver det at være en god leder, og hvordan fylder du bedst muligt rollen ud?

Her er 6 kritiske spørgsmål, du bør stille dig selv, inden du sætter dig i lederstolen:

 1. Hvor vigtigt er det for dig at opleve ”flow” i arbejdet?
 2. Hvordan har du det med at skulle gentage dig selv?
 3. Hvordan har du det med at delegere ansvar?
 4. Hvor meget interesserer du dig for mennesker og gruppedynamikker?
 5. Hvordan agerer du i konflikter?
 6. Hvor god er du til at økonomisere med din egen tid og ressourcer?
Dine lederkompetencer

At blive leder er ikke det letteste karriereskridt at træde. De fleste virksomheder ansætter hovedsagelig erfarne personer til lederroller.  Ofte personer med ledelseserfaring. Har du derfor ingen ledelseserfaring, er du nødt til at tænke i alternativer og dem er der heldigvis mange af. Først og fremmest er det en god idé at skæve til de egenskaber og kompetencer rekrutteringsansvarlige lægger vægt på, når nye ledere skal ansættes.

Du har muligvis ikke ledelseserfaring endnu, men du kan positionere dig selv, så du bliver set på som en kompetent kandidat til den næste åbne lederstilling. Gør du det, indstiller du dig samtidig på at være en kompetent leder i processen.

De vigtigst kompetencer, du skal besidde som leder og som er centralt, at omgivelserne får øje på hos dig, er:

 1. Dine evner indenfor coaching- og samtaleteknikker
 2. Dine evner til at konflikthåndtere og mediere imellem konfliktende interesser
 3. Din evne til at reflektere forretningsmæssigt
 4. Din evne til at drive projekter
 5. Dine evne til at lede situationsbestemt
 6. Din evne til at lægge og følge op på budgetter og rammevilkår
 7. Dine evner til at facilitere udviklingsprocesser
 8. Din indsigt i forskellige persontyper og sammensætning
 9. Din Indsigt i gruppedynamikker, adfærd og relationer
 10. Din evne til at kommunikere med troværdighed og personlig gennemslagskraft

Du kan læse mere om at blive og være leder hos Væksthus for ledelse.

Redskaber og inspiration til lederkarrieren

Ønsker du redskaber og inspiration til, hvordan du kan navigere i lederkarrieren, så besøg vores ledersite.

Besøg ledersite

 

Få ledersparring

Er du i tvivl om, hvor du vil hen med din lederrolle, kan Finansforbundet hjælpe dig med afklaring.

Vores tilbud om karrieresparring tager direkte afsæt i dine udfordringer og drømme.

Vores seniorrådgivere har en bred viden og indsigt i lederes vilkår på det finansielle område. De kan give dig sparring om, hvordan du bedst indfrier dine ønsker og drømme som leder og i din karriere i øvrigt.

Eksempel på temaer, du kan få sparring om:

 • Hvordan styrker jeg min rolle, mit ansvar og mine muligheder som leder?
 • Hvordan får jeg brandet mig selv bedst til mit næste lederjob?
 • Hvilken efteruddannelse kan være relevant at tage for at understøtte min lederkarriere?
 • Hvordan balancer jeg imellem min faglighed og ledelse?