Menu luk

Anbefaling 2: Topledelsen skal tage et fælles ejerskab

Engagerede medlemmer af en direktion og en bestyrelse er afgørende for at fremme kønsbalance på alle niveauer i virksomheden.

Ejerskabet i forhold til at øge andelen af kvindelige ledere i de øverste ledelseslag skal være forankret hos topledelsen, så der skabes en strategisk målstyring, forpligtelse og opfølgning.

Lige så vigtigt er det, at topledelsen oprigtigt vil ligestillingen, og at de viser vejen for resten af virksomheden. Alle i ledelsen skal derfor tage et fælles ejerskab, og de skal kende til såvel
det fælles mandat som de individuelle indsatser, forandringen kræver. Topledelsen udstikker retning, og hvis meldinger er vage, bliver det svært at implementere handlinger ned igennem
organisationen. Dermed ikke sagt, at idéer og tiltag kun skal komme fra toppen. Den slags må også meget gerne komme nedefra, så hele virksomheden arbejder mod et fælles mål.

På samme måde må det heller ikke blive et rent ’kvindeprojekt’. Mændenes bevidsthed og indsats er altafgørende for at nå målet om mere diversitet. Det er blot vigtigt, at topledelsen altid har fokus på målsætningen og pejler derefter med tilstrækkelige ressourcer. Handlinger og kommunikation skal være synlige og kontinuerlige. Også to, tre og flere år efter beslutningen om mere kønsbalance er truffet.

 Læs om næste anbefaling: Kønsbalancen skal forankres i strategien

Læs mere i den fulde rapport

”Finanssektoren er præget af gamle mænd, der har en tendens til at pege på nogen, der ligner dem selv. Det er den bedste sikring mod forandring.”
- Leder, mand - fra kortlægning af kvinders vej til de øverste ledelseslag i finanssektoren, 2020