Menu luk

Anbefaling 1: Første skridt er kulturforandring

Det virker måske banalt, men en kulturændring er fundamental i forhold til at ændre kønsbalancen i finanssektorens øverste ledelseslag.

Kultur er mange ting, og det er summen af konkrete initiativer og tiltag, der skaber forandringen. Virksomheder er forskellige, og derfor vil løsningerne også være forskellige.

Vigtigt er det, at gamle normer og vaner kommer til revision, så nødvendige forandringer kan få plads. Virksomheder skal arbejde på at skabe en inkluderende kultur, hvor der er plads til alle – uanset køn, alder og etnicitet.

Kulturen er ifølge analysen præget af fastgroede myter og adfærdsmønstre, som i dag spænder ben for kvinders opstigen i ledelseshierarkierne og hindrer mangfoldige ledelser. Virksomhederne går dermed glip af en kæmpe talentpulje og de mange fordele ved at have en mangfoldig og kønsbalanceret ledelse såsom øget bundlinje, bedre beslutninger og mere tilfredse medarbejdere.
Det er let at blive blind på kultur, fordi vi alle mere eller mindre ubevidst lever midt i den.

Det kræver et løftet blik og et fokuseret arbejde at forandre på rodfæstede mønstre. 

 Næste anbefaling: Topledelsen skal tage fælles ejerskab

Læs mere i den fulde rapport

”Jeg vil mene, at det er en kulturel barriere inden for finanssektoren, der er årsag til, at kvinderne ikke kommer helt til tops.”
- Leder, mand - fra kortlægning af kvinders vej til de øverste ledelseslag i finanssektoren, 2020