Menu luk

It-specialist og transkønnet

Ninna Fedder Køhrsens frygt for at blive afskediget, da hun fortalte sin chef i Danske Bank, at hun var transkønnet, blev gjort til skamme. Nu står hun frem for at opmuntre andre transpersoner i sektoren til at stå ved, hvem de er.

Som studentermedhjælper i Danske Bank var hun en mand. Stress i forbindelse med specialeskrivningen på IT-Universitetet satte for alvor tankerne i gang om, at hun skulle skifte køn. I 2011, da hun var blevet fast ansat i banken som it-specialist, og i nogen tid havde fået hormonbehandling, skrev hun til sin daværende chef og fortalte, at hun var transkønnet og var i gang med at skifte køn.

”Jeg levede lidt et dobbeltliv som mand på jobbet og kvinde i privatlivet, hvilket ikke var godt for mig. Det er ikke rart at skjule, hvem man er. Omvendt frygtede jeg, at jeg kunne blive afskediget ved at stå frem og fortælle, at jeg var transkønnet. Det har mange transpersoner tidligere oplevet”, fortæller Ninna Fedder Køhrsen og henviser blandt andet til, at transkønnethed helt frem til 2017 juridisk blev betragtet som en psykiatrisk diagnose for personlighedsforstyrrelse.

Opbakning fra ledelse og kolleger

Chefen reagerede positivt på mailen og bakkede Ninna op. Kort før julen 2011 stod hun på et møde frem for alle sine kolleger og fortalte, at hun var transkønnet. Tidspunktet for mødet var nøje planlagt, så navneskifte og medarbejderkortet med videre ville blive ændret i juleferien og være klar i det nye år.

”Mødet var en god oplevelse. Jeg husker ingen negativ respons fra kollegerne overhovedet og følte mig tryg ved at stå frem, fordi jeg havde ledelsens opbakning”, siger Ninna og fortsætter.

”De første år var der nogle få, der havde svært ved at huske mit rigtige navn og køn, hvilket var lidt irriterende, men jeg er sikker på, at det ikke var bevidst”.

Ninna har været ansat 11 år i Danske Bank som it-specialist og er meget glad for sit arbejde og den sociale omgangskreds med kollegerne.

Efter 10 års medicinsk behandling er Ninnas udseende som en kvindes, og folk, der møder hende på gaden, vil have svært ved at se, at hun tidligere var en mand.

”Tidligere har jeg oplevet at blive råbt ad og skubbet til på gaden, men i dag kan jeg undvige en masse af dette, og selv vælge at sige, at jeg er en transperson, hvis jeg har lyst til det”, fortæller Ninna.

Identitet er ikke kun at være transperson

Hun står nu for første gang frem i pressen med eget navn og foto, fordi hun gerne vil bane vej for andre transpersoner i den finansielle sektor til at vise hvem, de rigtig er.

”Jeg vil ikke være talsperson for transpersoner generelt. Min identitet skal ikke kun være, at jeg er transperson. Jeg er it-specialist og meget glad for mit arbejde ligesom mange andre”, forklarer Ninna, der først for nylig mødte andre transkønnede i Danske Bank.

Hun er trådt ind i bestyrelsen for Danske Rainbow Network. Netværket, der blev oprettet 30. januar 2020, tæller over 300 medlemmer, som enten er LGBTQ+ personer eller som er allierede – hvilket vil sige medarbejdere i banken, som støtter op om inklusion og forskellighed i banken.

Ninna Fedder Køhrsen har blandt andet været med til at formulere en vejledning til ledere og medarbejdere i Danske bank, om hvordan de skal behandle og støtte personer på arbejdet.

”Vi ønsker at være tydelige om, at vi gerne vil være en åben og inkluderende arbejdsplads. Det gælder for alle medarbejdere. Vi er godt klar over, at det her sandsynligvis kommer til at handle om ganske få medarbejdere, men til gengæld vil det have en ret stor betydning for de medarbejdere”, sagde HR-direktør Karsten Breum til Børsen ved offentliggørelsen af vejledningen sidst i marts i forbindelse med International Transgender Day of Visibility.

Transperson

Ordet transperson er en sammentrækning af en betegnelse for en person, som er transkønnet.

At være transkønnet betyder ifølge LGBT Danmark, at man har en kønsidentitet, som i større eller mindre grad ikke er i overensstemmelse med det biologiske køn, man har fra fødslen.