Menu luk

Selvledende, men ikke Palle alene i verden

Martin Stockfleth Jessen trives bedst med at arbejde selvstændigt og tage ansvar for sine opgaver som forandringskonsulent i Danske Bank. Men det betyder ikke, at chefen og kollegerne er overflødige.

”Jeg kan lide at have ansvar og bryder mig ikke om at have en chef over nakken. Men det betyder bestemt ikke, at jeg som selvledende er Palle alene i verden. Jeg har brug for min leder og mine kolleger”, siger Martin Stockfleth Jessen.

Han er forandringskonsulent i Danske Bank og træner blandt andet ledere i bankens afdelinger med kundekontakt i at gennemføre forandringstiltag på en mere struktureret, hurtigere og effektiv måde. Det kan f.eks. være nye arbejdsgange omkring kunderådgivning eller nye overordnede strategier i banken.

”Der har altid været et vist mål af selvledelse i mit arbejde”, fortæller 41-årige Martin Stockfleth Jessen, som er bankuddannet og har en fortid som bl.a. privatrådgiver og filialleder. Siden 2012 har han arbejdet som forandringskonsulent med udstrakte selvledende beføjelser.

”Som selvledende er jeg ansvarlig for at involvere mig og bringe mine kompetencer i spil. Det giver større ejerskab og kærlighed til opgaverne”, fremhæver han.

”Man kan komme til at overbruge sig selv, så det er vigtigt at kunne planlægge og prioritere sine opgaver – både på kort og langt sigt."
- Martin Stockfleth Jessen

Sparrer med lederen efter behov

Hvad er målet, og hvorfor gør vi det overhovedet? Konkrete svar på de spørgsmål motiverer og driver Martin Stockfleth Jessen mere end selve vejen hen til målet.

Han har tidligere tilbragt en del tid på landevejene mellem bankfilialer rundt omkring i landet. Nogle forandringsprojekter styrer han solo, mens andre bliver løftet sammen med en eller flere kolleger. Det kræver gode kalenderkundskaber – ikke mindst når projekter viser sig at tage noget længere tid end forventet.

Både faglig sparring og socialt samvær med kollegerne er i høj kurs hos individualisten Martin Stockfleth Jessen, som gerne fravælger muligheden for en hjemmearbejdsdag og tager ind til kollegerne på Lersø Parkallé i København.

”Det giver perspektiv og værdi at få andre syn på sagerne end mit eget”, pointerer han.

Ingen leder over nakken er ikke det samme som ingen ledelse overhovedet - tværtimod, understreger Martin Stockfleth Jessen. Nøgleordene for et godt samarbejde er tillid, ærlighed og klare afstemninger af, hvad man forventer af hinanden.

Ud over planlagte en til en-samtaler en gang om måneden bruger kollegerne i hans team deres fælles leder meget forskelligt.

”Jeg passer gerne tingene selv og tager fat i lederen efter behov, mens andre foretrækker at være i løbende dialog med hende. Det er individuelt, og der er ikke noget af det, der er rigtigt eller forkert”.

Opgaver skal planlægges og prioriteres

’Learning by doing’ har gennem årene været hovedvejen til Martin Stockfleth Jessens selvledende kompetencer. Men han er også bevidst om at afsætte tid og plads til at blive klogere – bl.a. via arrangementer i Finansforbundet, netværksmøder og faglitteratur.

Han ser det som en klar fordel, at hans arbejdsliv byder på masser af variation og ikke er et 8 til 16-job. Men han er opmærksom på, at der også kan være faldgruber i jobbet som selvledende.

”Man kan komme til at overbruge sig selv, så det er vigtigt at kunne planlægge og prioritere sine opgaver – både på kort og langt sigt. Og så skal man huske at holde fri og få andre input, selv om man er vildt optaget af sit arbejde”, slutter forandringskonsulenten.