Menu luk

Når arbejdslivet bliver udfordret, skal fællesskabet træde i karakter

Vi har som fagforening, sammen med vores a-kasse en særlig forpligtigelse til at står parat med tillid, respekt og fællesskab.

Af Steen Lund Olsen, Næstformand
slo@finansforbundet.dk

 

De færreste af os oplever et snorlige arbejdsliv uden bump, sving, bakker og dale. Forskellige begivenheder og livsomstændigheder påvirker os – og påvirker vores arbejdsliv.

Derfor er det egentlig også underligt, at det er lidt tabuiseret ikke at have et ‘normalt’ arbejde eller for en stund være uden arbejde.

Det ønsker vi i Finansforbundet at gøre op med.

Mistillid og mistænkeliggørelse er det sidste, man har brug for, når man i en periode er ledig og skal ruste sig til et nyt kapitel i ens arbejdsliv. Og rummelighed omring anderledes tilknytning til arbejdsplads og arbejdsmarked, er en gevinst for alle.

Bumpene i arbejdslivet kan se forskellige ud. Er man ledig fordi man er nyuddannet og skal i gang med det første kapitel af arbejdslivet? Står man i en ny situation fordi ens arbejdsevne har ændret sig? Eller har man anderledes behov i de sidste kapitler i arbejdslivet? Fællesnævneren er, at man skal mødes med tillid, respekt og fællesskab.  

Aktuelt er hele beskæftigelsessystemet til debat. Regeringen vil gentænke systemet, afskaffe jobcentrene og spare 3 milliarder.

Der er mange gode grunde til at gentænke et system, der ad åre har vokset sig uoverskueligt, regeltungt og kontrollerende.

Når beskæftigelsessystemet skal gentænkes, mener vi, at hovedopgaven er at skabe et enkelt system, der bygger på tillid. Og samtidig fremtidssikre systemet, så det fungerer både i tider med høj beskæftigelse og lav ledighed som nu, men også er gearet til, når tiderne vender.

På det finansielle område har vi generelt lav ledighed. Alligevel er der nogen, der har udfordringer i forhold til at bide sig fast i arbejdsmarkedet. Det gælder særligt, hvis man er over 60 år, hvis man er nyuddannet, har en forældet uddannelse eller af den ene eller anden årsag har nedsat arbejdsevne.

Når arbejdslivet slår kolbøtter, har vi som fagforening, sammen med vores a-kasse en særlig forpligtigelse til at står parat med tillid, respekt og fællesskab. Og samtidig skal vi holde arbejdsgiverne op på, at det uanset arbejdsmarkedets udsving har en kæmpe værdi, at de rekrutterer mangfoldigt, så vi varigt får skabt et endnu mere rummeligt finansielt arbejdsmarked.

Det gør nemlig en forskel både for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet.

Sammen om
arbejdslivet

Arbejdslivet er ikke altid snorlige. Forskellige begivenheder kan gøre, at arbejdslivet tager en uventet drejning. Her skal den enkelte mødes med tillid, respekt og fællesskab.

Læs mere