Menu luk

Klumme: Ligestilling gror, hvor vi vander

I dag er det 112. gang, vi markerer Kvindernes Internationale Kampdag i Danmark. Og selvom der herhjemme er en udbredt opfattelse af, ”at det da går meget godt med ligestillingen”, må vi bare nøgternt konstatere, at det hverken er rigtigt eller brugbart. Det vigtigste, vi kan gøre for at fremme ligestilling i dag er til gengæld at erkende, at vi ikke er i mål. Sige det højt. Og handle derefter.

8. mar. 2022
Af Steen Lund Olsen, Næstformand
slo@finansforbundet.dk

Ulighed mellem køn trives bedst, når vi ikke taler om det. Og den trives altså stadig på de danske chefgange, på vores kønsopdelte arbejdsmarked, på lønsedlerne, i pensionsformuerne og måden vi fordeler barsel på. Men det kan vi jo heldigvis lave om på.

Det kræver vedholdenhed, nuvel. Men forandring er mulig. Derfor skal vi også hylde og anerkender, når skåltaler bliver fulgt op af handling.

Her er barsel et godt eksempel. Sidste år fik vi lovgivning, der øremærker mere barsel til fædre. Og i den overenskomstaftale, vi netop har forhandlet på plads med FA, er et af hovedpunkterne, at barselsperioden for fædre og medmødre udvides med 10 uger til i alt 26 uger med fuld løn og pension. Et fantastik vigtigt skridt i retning af mere ligestilling i vores sektor.

Også ude i virksomhederne ser vi en ny optagethed af ligestilling og mangfoldighed. Vi ser en spirende lyst til at handle. Det viser en vilje til i fællesskab – mellem ledelse, tillidsvalgte og medarbejdere – at arbejde med at fremme ligestilling og mangfoldighed. Metoderne kan være mange og forskellige, men uanset om det er ved at nedsætte en mangfoldighedskomite eller igangsætte talentprogrammer hilser vi det velkommen. For selvom det måske kan lyde lidt corny, så gror ligestilling frem der, hvor vi vander.

For der bør ikke længere være nogen tvivl om, at en bedre ”kønsbalance” og øget mangfoldighed simpelthen er godt for vores arbejdspladser. Der er god evidens for, at en bedre balance mellem kønnene - og øget mangfoldighed og inklusion på alle niveauer i de danske virksomheder - er den lige vej til et arbejdsliv i trivsel, blomstrende virksomheder og et mere retfærdigt samfund.

Det er ikke let. Bevares. For ofte er de største udfordringer kultur og stereotyper, hvor vi – bevidst som ubevidst – fastlåser hinanden. Men vi skal have fundet modet frem og komme i sving.

Når alt kommer til alt handler det både om, hvilke arbejdsliv vi ønsker, og hvilke samfund vi vil være. Om vi mener det alvorligt, når vi bryster os af, at vi er et land, hvor man som barn, ung og voksen har samme muligheder for at indfri sit potentiale uanset køn, etnicitet, alder, religion, seksuel orientering eller funktionsnedsættelse.

Så selv om man godt på den 112. markering af Kvindernes Internationale Kampdag kan stå og stampe lidt i startboksen, så lad os glædes over at det spirer. Og kæmpe videre.

God 8. marts.

Læs mere om ligelønsguiden her

Sammen om ligestilling

Bliv klogere på vores holdninger, mød rollemodellerne, se sektorens lønstatistik fordelt på køn og prøv vores mytequiz.

Læs mere