Menu luk

Hver anden mødte på arbejdspladsen

Halvdelen af Ringkjøbing Landbobanks medarbejdere var på arbejde, mens de øvrige fordelte sig på hjemmearbejde og ferie eller afspadsering

Af Carsten Jørgensen

I Ringkjøbing Landbobank valgte man at bede cirka halvdelen af medarbejderne om at møde på arbejde, da regeringen lukkede samfundet ned midt i marts. Medarbejdere i kritiske hovedsædefunktioner som likviditets-, finans-, kredit- og fondsområdet med flere mødte alle fortsat på arbejdspladsen, men på forskellige lokationer.

Banken har fra starten haft to pejlemærker. Hensynet til bankens kunder og dermed bankens drift samt hensynet til sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

”Vi fik på hovedkontoret indrettet en del arbejdspladser i de mødelokaler, vi har i en anden bygning i Ringkøbing, så vi kunne fordele medarbejderne med den nødvendige afstand mellem hinanden”, fortæller underdirektør Mogens Olesen.

Foto: Henrik Olesen

Beslutningen om at beholde en andel af medarbejderne på arbejdspladsen handlede om at tage hensyn til kunderne og driften af banken, samtidig med at man levede op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. I filialerne blev dørene lukket, men de var bemandet med cirka halvdelen af medarbejderne, som holdt telefonmøder eller onlinemøder med kunder.

”Bemandingen blev aftalt decentralt mellem lederen og medarbejderne, og det betød, at man for eksempel som medarbejder skiftede mellem at være på arbejdspladsen og at arbejde hjemmefra eller holde ferie eller afspadsere. Som udgangspunkt har det fungeret fint”, siger fællestillidsmand Gitte Vigsø.

Ingen medarbejdere i landbobanken var ramt af coronasmitten ved udgangen af april, nogle enkelte i risikogruppen har holdt sig hjemme i hele perioden. Den fleksible tilgang til organisering af arbejdet under krisen har fungeret.

”Medarbejderne har alle haft en forståelse for, at det skulle glide, og at vi skulle være der for kunderne”, lyder det samstemmende fra Mogens Olesen og Gitte Vigsø.

De har begge haft deres daglige gang i hovedsædet i Ringkøbing under krisen og hele tiden været i dialog om tilrettelæggelsen af arbejdet på vegne af henholdsvis ledelsen og medarbejderne med baggrund i de indgåede lokale og centrale aftaler.

Fysiske og digitale kundemøder

Mandag den 4. maj åbnede banken op for fysiske rådgivningsmøder med kunderne. Om det skal være fysiske eller digitale møder nu og i fremtiden, er meget op til kunderne.

”Vi har i forvejen haft mange digitale kundemøder, fordi mange kunder bor uden for det fysiske område, hvor rådgiveren sidder. Flere kunder har fået øjnene op for at mødes med deres bankrådgiver online under krisen her, så digitale kundemøder vil der helt sikkert blive holdt flere af fremover. Men vi lader det være op til kunderne, hvordan de vil møde os”, siger Mogens Olesen.