Menu luk

Digital dannelse og kompetenceudvikling gennem hele livet

Hidtil har opmærksomheden om virksomhedernes brug af medarbejderdata og algoritmeledelse været mangelfuld.

 • Et uafhængigt nationalt kompetenceråd

  Et uafhængigt nationalt kompetenceråd

  Finansforbundet foreslår etableringen af et selvstændigt uafhængigt nationalt kompetenceråd efter vismandsmodellen, som skal udarbejde prognoser for kompetencebehov på fremtidens arbejdsmarked. En særskilt opgave for rådet vil være at udarbejde prognoser af behovet for digitale kompetencer.

 • Virksomhedernes bidrag til digital kompetenceudvikling

  Virksomhedernes bidrag til digital kompetenceudvikling

  Finansforbundet foreslår, at virksomhederne i højere grad skal sikre, at medarbejderne løbende bliver kompetenceudviklet inden for det digitale område. Virksomhederne bør løbende kortlægge medarbejdernes digitale kompetenceniveau og forpligtes til at skabe målrettede tilbud til de medarbejdere og ledere, der kunne falde bagud.

 • En national plan for uddannelsessystemet

  En national plan for uddannelsessystemet

  Finansforbundet foreslår en national progressionsplan, der kan skabe en sammenhængende indsats for digital dannelse og digitale kompetencer - fra grundskolen, til ungdomsuddannelserne, til de videregående uddannelser til efter- og videreuddannelse.

 • Lige muligheder for digital opkvalificering

  Lige muligheder for digital opkvalificering

  Finansforbundet foreslår, at alle ledige, uanset uddannelsesniveau, får samme vilkår og muligheder for digital opkvalificering inden for VEU-området. Finansforbundet mener også, at a-kasserne i højere grad skal hjælpe ledige i relevante opkvalificeringsforløb med fokus på udvikling af digitale kompetencer.

Kompetencekravene på arbejdsmarkedet er i konstant udvikling, og behovet for digitale kompetencer på fremtidens arbejdsmarked vil kun blive mere omfattende i takt med udbredelsen af kunstig intelligens og web3-teknologier.

Desværre ser vi, at en bekymrende stor andel af danskerne kommer til kort i den digitale hverdag. Undersøgelser viser, at 23-33 pct. af befolkningen betragtes som digitalt udfordrede, mens op mod 17-22 pct. bliver karakteriseret som digitalt udsatte.

Hertil kommer, at danske virksomheder oplever en stor mangel på ansatte med digitale kompetencer. En tredjedel af jobopslagene i den private sektor i 2020 efterspurgte digitale kompetencer, og andelen har været stigende de seneste 10 år. Derudover har 310.000 medarbejdere utilstrækkelige digitale kompetencer ifølge deres arbejdsgivere.

Digital dannelse og kompetencer for alle hele livet
Vi må gøre op med forestillingen om, at vi på et tidspunkt er færdiguddannede - læring og udvikling fortsætter hele livet.

Som samfund skal vi have fokus på livslang digital læring, der både rummer udvikling af danskernes digitale kompetencer og evner til at indgå i det digitale arbejdsmarked. Vi skal i højere grad klædes på til at kunne imødekomme de teknologiske muligheder og forstå, hvordan data og teknologi spiller ind i vores hverdag og arbejdsliv.

Hent vores forslag her

Kontakt

32 66 14 06
Lucia Lyng Velasco
Erhvervspolitisk konsulent