Menu luk

Indstil din virksomhed og vind Dataetisk Pris 2023

DI Digital og Finansforbundet uddeler den første 'Dataetisk Pris' i Danmark, og prisen gives til virksomheden, der har gjort en ekstraordinær indsats på det dataetiske område.

Udvikling i brugen af AI eksploderer og får større og større indflydelse på vores samfund – på vores liv som borger, forbruger mv.

Det stiller krav til virksomhederne i forhold til at udvikle og anvende teknologi på ansvarlig vis, så vi styrker den tillid, der udgør kernen i vores digitale samfund. Nogle virksomheder formår i høj grad at leve op til dette ansvar – de skal fremhæves og hædres med Dataetisk Prisen 2023, og vi skal vise de gode eksempler på, hvordan virksomheder kan positioneres som frontløbere inden for ansvarlig digitalisering. 

Om prisen

Dataetisk Prisen er en årlig pris, der tildeles til en virksomhed, der gør en ekstra indsats på det dataetiske område. Prisen har til formål: 

 • at styrke debatten om dataetik ved at sætte fokus på, hvordan virksomheder på forskellig vis arbejder med dataetik.
 • vise de gode eksempler på, hvordan virksomheder kan positioneres som frontløbere inden for ansvarlig og etisk digitalisering.
 • at fejrer de virksomheder, som har gjort en ekstra indsats for dataetik på arbejdspladsen. 

Digitaliseringsminister Marie Bjerre vil uddele prisen i år.  

Indstil din virksomhed

Fristen for indstilling til Dataetisk Prisen 2023 er allerede d. 10. oktober.

I har mulighed for første gang at vinde Dataetisk Prisen, der gives til en virksomhed, som viser, at dataetik og ansvarlig digitalisering kan gå hånd i hånd med en sund forretningsmodel. 

How to: I indstiller jeres virksomhed ved at sende en opfordret ansøgning, en motiveret tekst, der får din virksomhed i juryens dataetiske søgelys. Jeres ansøgning skal sendes til lve@finanforbundet.dk

Eksperterne i juryen vil ligeledes udpege nogle virksomheder, som har gjort sig særlig bemærket på området.

Sådan kåres vinderen

En jury bestående af ni medlemmer, der alle er håndplukkede ud fra deres eksisterende aftryk og ekspertise inden for den dataetiske dagsorden. Juryen vil i fællesskab finde frem til en virksomhed, der skal modtage Dataetisk Prisen for 2023.

Prisoverrækkelsen vil foregå d. 3. november i Kolding.  

Kandidaterne vil  bedømmes ud fra fem refleksionsspørgsmål, som er uddybet nedenfor: 

1. Sætter virksomheden/produktet mennesket i centrum?
 • Tages der udgangspunkt i mennesker, når virksomheden konsekvensvurderer? Fx når der tages AI i brug eller når data indsamles?
 • Har virksomheden gjort sig overvejelser om, hvordan brugeren får mest mulig værdi ud af de(n) teknologi(er), der anvendes? 
2. Har virksomheden gjort deres teknologi forståelig?
 • Gør virksomheden en indsats for at gøre behandling af data og deres teknologi forståelig for relevante interessenter, fx kunder, medarbejdere mv.?
 • Forklarer virksomheden, hvad teknologien gør? 
 • Har virksomheden gjort en særlig indsats for at gøre informationen lettilgængelig? 
3. Arbejdes der med at undgå manipulation og ulighed?
 • Har virksomheden gjort sig overvejelser om konsekvenserne forbundet med at påvirke brugerens adfærd? Fx at modvirke afhængighed, overforbrug og mobning?
 • Har virksomheden overvejet løbende inddragelse af relevante interessenter? Fx for at undgå utilsigtet bias? 
4. Giver teknologien brugerne kontrol?
 • Er der taget initiativ til at inddrage eller gøre det muligt for relevante at påvirke fx hvordan data/teknologien bruges?
 • Er der taget initiativ, der sætter brugeren mere fri til fx at tage sin data med sig til tredjepart?
5. Går ledelsen forrest?
 • Er der taget stilling på strategisk niveau? 
 • Har virksomheden overvejet strategiske løsninger til at forbedre arbejdet med dataetik? Er der fx udviklet en dataetisk politik, taget konkrete initiativer eller etableret faste procedurer i virksomheden?
Baggrunden

Vi skal være i stand til at se og indfri potentialerne ved teknologi og dataanvendelse, men vi er også nødt til at forstå og tilpasse organisationerne til teknologiernes indbyggede begrænsninger og risici. 

Derfor er vigtigt at skubbe på ansvarlig teknologiudvikling og få de gode eksempler ud og bringe konkrete eksempler frem i lyset – eksempler på hvordan dataetik kan blive en motor for vækst og gode arbejdsforhold.  

I 2022 lancerede DI Digital og Finansforbundet et midlertidigt ekspertforum Strategisk Dataetisk Forum, bestående af topchefer, der har delt og drøftet centrale dataetiske spørgsmål og dilemmaer.  Drøftelserne blev udmøntet i et white paper med bud på centrale problemstillinger og muligheder som politiske beslutningstagere, virksomheder og brancheorganisationer i fællesskab bør adressere, samt en række anbefalinger som Finansforbundet og DI Digital står bag. En af de konkrete anbefalinger var at etablere en dataetisk pris.

Læs mere om Strategisk Dataetisk Forum

Kriterier til virksomhederne

Der er ingen klar og ensidig måde at arbejde med dataetik, men et afgørende princip er, at virksomheden aktivt arbejder for at håndtere dataetiske problemstillinger.

Formålet er at fremme dataetiske produkter, tjenester eller virksomheder, der organisatorisk og strategisk arbejder med dataetik ved at involvere ledelsen og forskellige nøglefunktioner på tværs af virksomheden. 

Vinderen

Vinderen af Dataetisk Pris 2023 vinder først og fremmest hæder, og muligheden for at bruge både nominering og selve prisen til at profilere sin virksomhed. Der er derudover også gode co-branding muligheder forbundet, idet den vindende virksomhed vil blive eksponeret af DI Digital og Finansforbundet – og i det omfang jurymedlemmernes virksomheder/organisationer ønsker det.  

Vinderen vil få omtale i top-medie som fx Børsen og DI Business samt blive promoveret via relevante internationale kanaler som en dansk frontfigur for god dataetisk praksis. 

Vinderen får mulighed for at bruge Dataetisk Prisens logo og markedsføre sig som “Vinder af Dataetisk Prisen 2023". 

Juryen

Vinderen af prisen udvælges af en jury bestående af 9 medlemmer. Juryens medlemmer repræsenterer forskellige lag af dansk erhvervsliv og civilsamfund, fx startups, fagforeninger, brancheorganisationer, multi-koncerner og NGO-området.

Juryen består af:

 • Mikael Jensen, direktør i D-mærket
 • Rikke Frank Jørgensen, seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder
 • Birgitte Kofod, partner i Carve Consulting samt medstifter og bestyrelsesforperson i Tænketanken Dataethics
 • Christian Visti Larsen, medstifter og CEO i NewBanking Identity
 • Peter Svarre, ejer af PeterSvarre.dk og medlem af regeringens ekspertgruppe vedr. tech-giganter
 • Mads Klüwer Nielsen, Head of Data & Analytics hos LEGO Group
 • Mikkel Jespersen, medstifter og formand for 1508
 • Andreas Holbak Espersen, digitaliseringspolitisk chef ved DI Digital
 • Steen Lund Olsen, næstformand i Finansforbundet

Kontakt

27 47 40 20

Send jeres indstilling til:

Lucia Lyng Velasco
Erhvervpolitisk konsulent
lve@finanforbundet.dk