Menu luk

Kun sygemeldte opsagte kan få udbetalt hele timebanken

Faglig voldgift afgør, at ikke alle opsagte har mulighed for at få alle timer udbetalt.

Hvis man som led i en sin opsigelse får at vide af arbejdsgiveren, at man skal afholde timer svarende til de overenskomstbestemte feriedage i en opsigelsesperiode kan man ikke i stedet vælge at få timerne udbetalt. Med mindre, man er sygemeldt, når man bliver fyret.

Det er resultatet af en voldgift, som Finans Danmark/Arbejdsgiver (tidligere Finanssektorens Arbejdsgiverforening) havde anlagt. En faglig voldgift er den del af det fagretlige processystem, der kommer i brug, når parterne er uenig om fortolkningen af en overenskomst.

Sygemeldte, opsagte medlemmer kan kræve udbetaling af hele indeståendet i timebanken, selvom arbejdsgiver har varslet timer svarende til 6. ferieuge (typisk 37 timer) til afholdelse i opsigelsesperioden efter STOK § 12, stk. 5. Medarbejderen skal blot samme dag, som modtagelsen af varslet om afholdelse af timer svarende til 6. ferieuge, meddele arbejdsgiveren, at timebanken ønskes udbetalt. Herefter vil arbejdsgiveren være forpligtet til at udbetale alle timer inklusiv de varslede timer til den sygemeldte.

Som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du i forbindelse med deltagelse i en opsigelsessamtale af et sygemeldt medlem, vejleder medlemmet om mulighed for udbetaling af alle timer fra timebanken, uanset at der er sket varsling af timerne arbejdsgiver varsler timerne til afholdelse. Det er vigtigt, at du gør det sygemeldte medlem opmærksom på, at det allerede er på dagen for opsigelsen, at medlemmet skal meddele arbejdsgiveren, at der ønskes udbetaling af timerne. Du kan eventuelt tilbyde medlemmet at give meddelelsen til arbejdsgiveren. Meddelelsen bør gives på skrift med datoangivelse.

Arbejder du i en virksomhed, hvor der er indgået en lokalaftale om tildeling af 6. ferieuge, gælder der andre regler.

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Seneste nyt