Menu luk

It-folk skal turde udfordre ledelsen: "Man kan ikke bare sidde og gemme sig"

It-folk har gode forudsætninger for at presse på for bæredygtige løsninger i finanssektoren. Skal der fx absolut være kamera på alle, når der holdes fælles online-møder, spørger Lasse Borris Sørensen, der rådgiver og underviser i bæredygtighed inden for it og projekter.

16. apr. 2024
5 min

Det er på høje tid, at bæredygtighed bliver en integreret del af it-strategien i finansvirksomhederne, og at alle medarbejdere i it-organisationen engagerer sig i den grønne dagsorden.

Det mener Lasse Borris Sørensen, selvstændig bæredygtigheds- og projektcoach siden 2005.

"Jeg kan ikke komme i tanke om en eneste rolle i it-afdelingerne, der ikke bliver berørt af den bæredygtige agenda," siger han, inden han fortsætter:

"It-folk har stærke forudsætninger for at gøre de danske finansvirksomheders bæredygtighedsambitioner til virkelighed. Projekt for projekt. Af den årsag har it-folk måske faktisk også en pligt til at føre det ud i livet.”

It spiller en meget central rolle

Lasse Borris Sørensen har i de seneste mange år arbejdet indgående med agile metoder som Scum og SAFe i store it-projekter. Men i kølvandet på stigende grønne krav fra EU bruger han i dag mere og mere tid på rådgivning og undervisning i, hvordan it-afdelingerne kan komme mere med på den bæredygtige spilleplade. 

Senest står han bag et kurset 'Sustainable IT Professional', der udbydes via Finanskompetencepuljen. Målet med det kursus er, at give deltagerne viden og praktiske værktøjer, der gør dem i stand til at implementere og drive en transformation mod bæredygtig it. 

Der er ifølge Lasse Boris Sørensen nemlig behov for, da det især er i it-afdelingen, at der virkelig kan rykkes på den bæredygtige agenda i den finansielle sektor, pointerer han.

"It-ansatte spiller en meget central rolle i omstillingen. Ikke mindst i den finansielle sektor, hvor teknologilandskaberne står for en markant del af sektorens CO2-udledning og affald," siger Lasse Borris Sørensen. 

Du kan læse mere om kurset her: Sustainable IT Professional - Finanskompetencepuljen

(Artiklen fortsætter efter boksen)
Lasse Borris Sørensen, selvstændig bæredygtigheds- og projektcoach. Foto: Alexander Haslund.

It og teknologi står for stor del af udledningen i finans

Ifølge Lasse Borris Sørensen er det især finansvirksomhedernes it- og teknologilandskaber, der bidrager til sektorens CO2-udledning. 

I dagens anledning har han taget blot en enkel figur med fra McKinsey. Den viser andelen af teknologilandskabets CO2-udledning fordelt på brancher. 

Og det er ikke noget rart syn, hvis man arbejdet med it og teknologi i finanssektoren. 

Teknologilandskaberne i både finans og forsikring har væsentlig højere andel af CO2-udledning end i mange andre industrier. 

I finans er 36 % af CO2 scope 2-udledning fra it. I forsikring er andelen 45 %.

"Der er noget at komme efter," konkluderer Lasse Borris Sørensen.

"Det er bemærkelsesværdige høje tal, som viser, at der er noget at hente ved at få det sat på dagsordenen både hos it-direktøren, it-projektlederen, arkitekten, indkøberen og udvikleren."

Har du læst din virksomheds bæredygtighedsstrategi?

På den måde mener Lasse Borris Sørensen, at det er indlysende, at it-folk i den finansielle sektor tager opgaven på sig og ikke afventer, at der kommer dessiner fra topledelsen.

Klimaudfordringen kræver nemlig handling på alle niveauer - også på arbejdspladsen. 

"Jeg mener, at man har en forpligtigelse til at tage den bæredygtige bevidsthed med på arbejde," siger han og fortsætter: 

”Alle i it-organisationen bør læse deres egen virksomheds ambitioner og forpligtigelser på bæredygtighedsfronten. Som medarbejder bør man være klar over, hvilke mål der er sat op få it-afdelingen."

Skal der absolut være video på? 

I 2021 viste Finansforbundets medlemsundersøgelse, at 76 % er personligt optaget af den grønne omstilling.

Men ambitionerne er ifølge Lasse Borris Sørensen nødt til at blive fulgt op med efteruddannelser og kurser, så ansatte klædes ordentligt på til at kunne tage de grønne dagsordner med ind i projekterne og udfordre status quo.

"De bæredygtige perspektiver skal ind på rygraden på linje med fx datasikkerhed, for så begynder de lavpraktiske løsninger også at dukke op," siger han. 

"Det er oplagt, at mange af de grønne dagsordner kan understøttes af data, som it er eksperter i at frembringe," siger Lasse Borris Sørensen videre.

Det kunne være i forhold til brugen af teknologi internt. Her kunne et konkret eksempel være, om der fx absolut skal være kamera på alle, når der holdes store fælles online-møder?

”Jeg siger ikke, at man skal slukke for videoforbindelsen, som kræver meget mere energi end blot lyd. Men det er et godt eksempel på, at man i det små kan gøre noget, hvis man er opmærksom og begynder at tænke over det." 

Lasse Borris Sørensen

Lasse Borris Sørensen er sustainability project coach & CEO hos Plan A ApS.

Han er også chapter lead for SustainableIT.org i Danmark.

Plan A har derudover licens til at udbrede Green Project Management® i Danmark.

Han leder desuden miljøet omkring Sustainable Projects og har arbejdet med (bæredygtige) projekter i +20.000 timer og udarbejdet tilpasningsdygtige projektmodeller i en række store virksomheder.

Lasse Borris Sørensen har undervist over 3.500 og certificeret over 800.

Kom i gang

Lasse Borris Sørensen opfordrer til, at der både i ledelsen og blandt medarbejderne arbejdes på at få en grundlæggende forståelse for bæredygtighed. 

Hvis it bliver klædt på til at facilitere den bæredygtige agenda er døren virkelig åben for, at kunne plukke lavthængende frugter, lyder det fra Lasse Borris Sørensen, der opfordrer til, at man kommer i gang.

"Jeg mener ikke, at man bare kan sidde og gemme sig med, at der ikke rigtig er nogen strategi på området. Man skal i gang, ligeså vel som man måske er begyndt at sortere skrald derhjemme. Det er der jo heller ingen, der tvinger en til," siger han og fortsætter: 

”Man skal turde udfordre ledelsen, da de bæredygtige parametre er vigtige at få tænkt med. Det med at sidde og vente er ikke i orden. Jeg mener, at man har et ansvar. Alle læser jo nyheder og ved godt, at vi har kæmpe udfordringer.” 

”Jeg siger ikke, at man skal gøre alt, men at gøre lidt er meget bedre end ingen ting," slutter han interviewet.

Seneste nyt