Menu luk

De er mindst stressede: "Det er blevet nemmere at bevare benene på jorden"

Jo ældre du bliver, jo mindre i risiko er du for at udvikle stress, viser Finansforbundets trivselsundersøgelse. Vi har talt med souschef fra Lån & Spar og en professor. Her er deres forklaring.

10. jun. 2024
6 min

”Jeg kan godt nikke genkendende til, at det var sværere at få det hele til at hænge sammen, da jeg havde hjemmeboende børn. I den tid rykker det bare på alle ledder og kanter.”

Sådan siger 63-årige Susanne Soelberg, souschef hos Lån og Spars rådgivningscenter i Ryesgade i Aarhus.

Susanne Soelberg er på toppen af en lang karriere, der begyndte helt tilbage i 1986 hos selvsamme Lån og Spar som kassemedarbejder, i dag et sted i sit arbejdsliv, hvor hun har markant mindre risiko for at udvikle stress.

Det viser Finansforbundets seneste store trivselsmåling, som 9.200 har deltaget i.
Mens 14 procent af de 60–69-årige finansansatte, ofte eller hele tiden føler sig stressede, er tallet for de 30-39-årige oppe på 24 procent.

Forklaringen ifølge professor

Den aldersbetonende forskel i stress er ikke kun et fænomen i finanssektoren. Den gør sig gældende bredt i det danske samfund, fortæller Lars L. Andersen, professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

”Tallene overrasker ikke. Alder og erfaring ser ud til at spille ind i forhold til, hvordan man reagerer på forskellige situationer, og dermed i hvor høj risiko man er for at udvikle stress.”

Lars L. Andersen leder flere forskningsprojekter om det lange og sunde arbejdsliv, bl.a. SeniorArbejdsliv, der kortlægger barrierer og muligheder for en senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet på tværs af brancher.

Han peger på, at forandrede livsvilkår, når man bliver ældre, kan være en del af forklaring på, at folk oppe i årene generelt er mindre stressede.

Men man skal også passe på med at generalisere for meget. Stress er, siger professoren, et komplekst sammenspil af faktorer i både arbejds- og privatlivet.

”Det er langtfra kun en konsekvens af arbejdet, men et sammensurium af mange faktorer. Det er alt det, vi er udsat for som mennesker, og som vi har kapacitet til at håndtere. Noget handler om arbejde, noget drejer sig om alt det uden for med familie, venner og alt muligt andet.”

(Artiklen fortsætter efter boksen)
Susanne Soelberg, souschef hos Lån & Spar.

Erfaringen er afgørende

Lars L. Andersen nævner, at der kan være mange faktorer, der kan føre til stress. Så som ens egne forventninger og ambitioner, karriereræs, arbejdspladsens hierarki, og de livssituationer, man står igennem livet. 

Blandt andet den erfaring, man får opbygget med årene, kan ifølge professoren være en buffer mod stress.

Den udlægning er Susanne Soelberg enig i.

”Det er blevet nemmere at bevare benene på jorden, når det stormer og blæser. Jeg har oplevet mange forskellige situationer og forandringer gennem mit arbejdsliv, og i dag har jeg det sådan, at det skal vi nok finde ud af,” siger hun.

”Modsat kan jeg godt se, at der for nogle af de yngre skal mindre til, før det presser dem. Det er helt klart en livslang erfaring, som gør, at man kan tage det lidt mere med ro. Men til gengæld bliver man også lidt langsommere til nogle ting med årene,” erkender Susanne Soelberg.

Opmærksomme på kollegaerne

I hendes afdeling i Lån & Spar er den yngste 24 år, mens der pt. er 2 ansatte over 60 år og en masse derimellem.

De mange forskellige generationer giver ifølge Susanne Soelberg en god dynamik, som kan være med til at understøtte et sundt arbejdsmiljø.

”Jeg synes, at vi med en længere erfaring er gode til at være opmærksom på, om der er nogle kollegaer, der er ved at være pressede, og om vi ikke lige skulle hjælpe med at danne et overblik, prioritere eller komme op i helikopteren.”

”De yngre kollegaer kan modsat løbe rigtig stærkt og hurtigt sætte sig ind i nye ting. Jeg ved godt, hvem jeg skal gå til, når det handler om nye systemer, som vi alene i år har fået en del af. Der skal jeg lige have den et par ekstra gange.”

”Jeg synes, at der er sket en positiv udvikling de seneste år. Der er meget mere fokus på trivsel, og at arbejdspresset ikke skal være så stort, som det har været tidligere.”
- Susanne Soelberg, souschef hos Lån & Spar.

Positiv udvikling i sektoren

Selvom der er store forskellige i stressniveauet blandt finansansatte, viser årets trivselsmåling overordnet, at det går i den rigtige retning. Andelen af medlemmer, der ofte eller hele tiden føler sig stressede er faldet med 7 procentpoint siden 2019.

Ifølge Susanne Soelberg har der også været mange positive takter de seneste par år – i hvert fald hos Lån & Spar, siger hun.

”Jeg har aldrig følt mig fuldstændig presset eller stresset. Men der har tidligere generelt i sektoren været et højt arbejdspres,” siger hun, inden hun fortsætter:

”Jeg synes, at der er sket en positiv udvikling de seneste år. Der er meget mere fokus på trivsel, og at arbejdspresset ikke skal være så stort, som det har været tidligere.”

De seneste tal fra Den Nationale Sundhedsprofil viser, at det er gået den gale retning med stress på nationalt plan. Her er af voksne danskere med en høj stressscore steget fra 21 % i 2013 til 29 % i 2021.

Lars L. Andersen, professor hos Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Foto: Søren Svendsen.

Fælles ansvar

 Lars L. Andersen peger på en række underliggende udfordringer, der kan udløse stress.

Det handler blandt andet om mængden og typen af opgaver i forhold til den enkeltes kompetencer og kapacitet.

Det kan være en følelse af for mange eller modstridende krav, at opgaver bliver uoverskuelige, eller at man ikke ved, hvordan man skal løse en given opgave, lyder det fra professoren. 

”Det handler også meget om menneskerne omkring os - kollegaerne og lederne. Er det et sundt og trygt arbejdsmiljø med støtte, opbakning og tillid? Hvis ikke det er på plads, er det der, man skal begynde indsatsen som virksomhed. ”

Hos Finansforbundet peger næstformand Jakob Thorgaard på, at stress er noget, der skal løses i fællesskab.

”Skal vi styrke trivslen, skal vi også se nærmere på en større fleksibilitet i forhold til den livssituation, man er i, og den balance, man har brug for i sit liv. Her har vi og arbejdsgiverne uden tvivl en opgave,” siger han og fortsætter: 

"Man kan have enormt mange kompetencer og erfaring at byde ind med i den sidste del af ens arbejdsliv. Det kan omvendt fx kræve, at arbejdsopgaver eller arbejdstid justeres en smule, og det er der rigtig mange gode grunde til at finde nogle fleksible løsninger på."

Bliver ved, så længe det er sjovt

Susanne Soelberg fik for to år siden lov til at tage en ugentlige fridag hver onsdag. Det gjorde ifølge hende en stor forskel i forhold til hendes lyst til at blive længere tid på arbejdsmarkedet.

Hun har endnu ikke sat dato for, hvornår hun vil gå på pension, men det bliver sandsynligvis inden for et par år.

”Det gennemgående for min karriere er, at jeg har haft det sjovt, været involveret i mange spændende projekter og kan lide mit arbejde. Jeg kan også godt arbejde hårdere i perioder, når der er en balance, og jeg kan se en ende på det.”

 ”Jeg bliver ved så længe, det er sjovt."

Seneste nyt