Menu luk

Arbejdsgiver krævede halv million fra tidligere ansat: Nu har han vundet i retten

En forsikringsmægler har fået rettens ord for, at han ikke har brudt loven om forretningshemmeligheder, selv om han har mange kunder fra sit tidligere job. Finansforbundets advokat, Mette Hjøllund Schousboe, har ført sagen og er tilfreds med dommen.

12. feb. 2024
3 min
Finansforbundets advokat Mette Hjøllund Schousboe er tilfreds med dommen.

Champagneproppen sprang i weekenden hos en forsikringsmægler i det nordjyske. Her fejrede han med sin hustru, at han i sidste uge fik byrettens ord for, at han ikke har overtrådt loven - selv om en del af hans kunder er identiske med dem, han for to år siden fik i hus hos sin tidligere arbejdsgiver.

”Jeg har hele tiden vidst, at der ikke var noget at komme efter. Jeg har holdt min sti ren. Derfor sagde jeg også fra starten, at jeg ikke ville indgå forlig,” siger forsikringsmægleren, der har landbrugskunder som speciale.

Han ønsker foreløbig at være anonym, da arbejdsgiveren muligvis anker sagen.
At den tidligere arbejdsgiver var af en anden mening, kom for så vidt ikke bag på ham, for relationen mellem dem var ikke god, fortæller han.

Han blev fyret efter et års ansættelse, og tre måneder derefter udløb hans kundeklausul. Han kunne derefter tegne de kunder, der selv havde opsøgt ham, men som han havde måttet afvise i perioden. 

Han fik også andre af sine tidligere kunder igen – som led i sit generelle opsøgende arbejde blandt landmænd.

(Artiklen fortsætter efter boksen)
”Dommen slår fast, at det ikke i sig selv er en overtrædelse af lov om forretningshemmeligheder at kontakte den tidligere arbejdsgivers kunder."
- Mette Hjøllund Schousboe, advokat i Finansforbundet

Forlangte over en halv million kr.

Arbejdsgiveren mente, der var et brud på loven om forretningshemmeligheder og lagde sag an. 
Påstanden var, at omkring ti procent af kunderne var nogle, forsikringsmægleren systematisk havde kontaktet og taget med sig over i sit nye job.

At det ikke var tilfældet, fremlagde Finansforbundets advokat, Mette Hjøllund Schousboe så overbevisende bevis for i byretten i Hjørring, at sagen altså blev vundet. 

Arbejdsgiveren, der havde forlangt over en halv million kr. i erstatning, skal betale sagens omkostninger.

”Bistanden fra Finansforbundet og Mette har været superprofessionel,” opsummerer forsikringsmægleren tilfreds.

Mette Hjøllund Schousboe er også tilfreds med dommen: 

” Dommen slår fast, at det ikke i sig selv er en overtrædelse af lov om forretningshemmeligheder at kontakte den tidligere arbejdsgivers kunder.

Hvis der skal være tale om en overtrædelse af loven, skal den tidligere arbejdsgiver kunne dokumentere, at kontakten og dialogen er sket på baggrund af forretningshemmeligheder fra den tidligere arbejdsgiver”.

Kunder vidnede

Forsikringsmægleren fortæller, at det i dag faktisk er over 30 procent af hans kunder, han oprindeligt fik oprettet som kunder i det tidligere job. 

Flere af dem vidende for ham i retssagen og forklarede, at de selv havde taget kontakt til ham, fordi de fortsat ønskede at have ham som mægler.
Andre af de tidligere kunder har han kontaktet på helt almindelig vis.

Deres oplysninger kan findes på nettet og er offentligt tilgængelige, og derfor var der ikke noget at komme efter i forhold til forretningshemmeligheder, afgjorde retten.

Forsikringsmægleren forklarer, at hans evne til at skabe kunderelationer også hænger sammen med det fodarbejde, han løbende gør.

”Jeg har mange kontakter i miljøet. Jeg bor lokalt og gør meget ud af at deltage i forskellige sammenhænge, hvor landmænd mødes. Derfor har jeg et stærkt netværk blandt landmænd, også på sociale medier.”

Desuden har han i sit arbejde glæde af selv at have arbejdet med landbrug, da han var ung:

”Så jeg ved, hvad landmændene taler om, når de taler om gødnings- og markplaner. Jeg har en særlig relation til dem.”

Arbejdsgiveren har nu fire uger til af overveje, om dommen skal ankes.

Seneste nyt