Menu luk

Landets mest magtfulde økonom: ”Uden PensionDanmark var jeg bare en almindelig, ukendt økonom fra Birkerød”

Det kræver meget tid at have et af landets bedste netværk, forklarer PensionDanmark-direktør, som vil give sin telefonbog videre til sin afløser.

8. maj 2023
5 min

Torben Möger Pedersen bryder sig ikke om ordet ”magtfuld”, for magtfulde mennesker kan træffe beslutninger og gennemføre, hvad de vil.

Det er ministre, forsvarschefer og den type personer, forklarer han, og understreger, at det ikke er fordi, han ikke vil vedstå sig sin position: Han er bare ikke magtfuld.

"Det er mere indflydelse og netværk, som kommer gennem mit arbejde. Uden PensionDanmarks base var jeg bare en almindelig, ukendt økonom fra Birkerød," siger han med et smil.

Uanset ordvalg, så kan pensionskæmpens administrerende direktør sætte handling bag sine ord.

Han sidder på en pengetank med 310 milliarder kroner, der skal sikre, at 815.000 danske lønmodtagere får en god pensionstilværelse. Han var selv med til at søsætte pensionskassen, som er ejet af arbejdsmarkedets parter, i 1992, og han var den første ansatte i virksomheden, hvor han har været direktør lige siden.

Til efteråret takker han af for at bruge den sidste del af karrieren på bestyrelsesarbejde og rådgivning.

Torben Möger, adm. direktør PensionDanmark

Torben Möger Pedersen har siden 1992 været adm. direktør i PensionDanmark.

Central placering

Men selv om Torben Möger Pedersen ikke bryder sig om ordet, så har han magt. Sådan lyder det fra Christoph Ellersgaard, sociolog, lektor på CBS og formand for Foreningen for Elite- og Magtstudie, som med nogle års mellemrum laver en opgørelse over de mennesker med det største netværk, magt og indflydelse.

Derfor fik Ellersgaard opgaven ”hvem er den mest magtfulde med økonombaggrund i Danmark?”, og computeren svarede ” Torben Möger Pedersen”.

Og det er der en meget god grund til:  

"Torben Möger Pedersen er ikke bare med i kaffeklubber, men også dér, hvor der træffes beslutninger for mange med arbejdere og med store budgetter. Han er en af dem, der sidder mange steder og mødes med andre vigtige beslutningstagere. Så det er ikke bare netværk, som vi andre kan have, men et netværk, hvor man forpligter sig," forklarer Christoph Ellersgaard.  

Han definerer magt som et begrænset antal pladser i netværk, og hvis du igen og igen inviteres med på bekostning af andre, så er det fordi, du eller den organisation, du repræsenterer, har magt og er vigtig at knytte bånd til.

Og jo flere forbindelser, jo større netværk, jo mere magt.

"Han er i kraft af PensionDanmark tæt på at være i kernen af den danske arbejdsmarkedsmodel, fordi de sidder i hans egen bestyrelse. De steder, han også sidder, er ikke nødvendigvis helt oppe med C25-bestyrelsers netværk men mere folk, der er en del af Organisationsdanmark og det politiske Danmark. Kombinationen af både erhvervsliv og organisation er der ikke så mange, der har. Der er han en af de eneste, og derfor kommer han ud som central i vores analyse," forklarer Ellersgaard.

Blå bog: Torben Möger Pedersen

Torben Möger Pedersen (født 1955) er cand.polit 1984 fra Københavns Universitet og adjungeret professor på Copenhagen Business School.

Han har siden 1992 været adm. direktør i PensionDanmark, som er et af landets største ikke-kommercielle pensionsselskaber, der forvalter 310 mia. kr. for 815.000 lønmodtagere som medlemmer, og som er ejet af arbejdsmarkedets parter.

Formand for bestyrelserne for bl.a. Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), Copenhagen Business School (CBS), CIP Fonden og Danish Society for Education and Business (DSEB).

Han er bestyrelsesmedlem i bl.a. Det Udenrigspolitiske Selskab og Forsikring & Pension. Han er desuden formand for regeringens Klimapartnerskab for den finansielle sektor.

Torben Möger Pedersen er gift med cand.merc. Gitte Bengtsson. Familien omfatter fire voksne børn og syv børnebørn.

Kilde: PensionDanmark

Pengene, ikke udseendet

For Torben Möger Pedersen hænger hans position øverst i netværkshierarkiet sammen med PensionDanmarks succes og position de seneste 30 år.

PensionDanmarks topchef er med hans ord ”født til at være i krydsfeltet mellem arbejdsmarkedets parter, den finansielle sektor og det politiske system”, og de mange milliarder i pengetanken har gjort pensionskæmpen i stand til at sætte gang i tiltag inden for sundhed, uddannelse og den grønne omstilling.

Pengene bruges både til at give gode afkast til sikring af medlemmernes pensionisttilværelse, og til at sikre og forny velfærdssamfundet og på den måde hænger det hele sammen i en cyklus, der gentager sig selv.

"Jeg siger gerne indledningsvist til forsamlinger, at jeg godt ved at jeg ikke er inviteret på grund af mit gode udseende, men på grund af mine penge. Det plejer at bryde isen, og så er det jo rigtigt," smiler han.

"Når man har de penge, kan man få gang i ting. Og når man kan få gang i ting, er der mange, som gerne vil have dig med. PensionDanmark er helt afgørende og forklaringen på, hvorfor jeg er interessant at snakke med. Jeg kan sætte en finansiel muskel bag mine forslag og blive interessant. De ydelser, vi bruger afkastet til, taler sammen med den offentlige velfærdssektor, og måden vi driver forretningen på, svarer til det, vores opdragsgivere blandt arbejdsmarkedets parter forventer," forklarer pensionsdirektøren.

Min erfaring er, at skal vi lykkes med gode afkast og skabe opbakning til vores opgaverr, så er det nødvendigt, at min liste over kontakter i mobiltelefonen er omfattende og dækker mange kredse af samfundet.
- Torben Möger, adm. direktør PensionDanmark

Afløseren får kontakterne

Men netværk og en plads i toppen kommer ikke af sig selv. Torben Möger Pedersen bruger ”en betydelig del af arbejdsdagen” på netværk og gennemgår i interviewet, at han samme dag har holdt oplæg på Dansk Erhvervs velfærdskonference, haft møde om udvikling af offentligt-private løsninger på sundhedsområdet med sundhedsministeren, og derefter møde med sin bestyrelse med topfolkene fra de store lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer .

"Du skal både kunne gå med slips og opsmøgede ærmer i mit job. Jeg skal om morgenen kunne tage møde med Danske Banks direktion, spise frokost med en borgmester om nyt plejehjem og holde oplæg om eftermiddagen i Nordvest for 30 tillidsfolk fra Chaufførernes Fagforening."

"Jeg synes, det er berigende at tale med mange mennesker, men jeg har også brugt mange ressourcer på at pleje og styrke mine netværk. Min erfaring er, at skal vi lykkes med gode afkast og skabe opbakning til vores opgaver – pension, uddannelse, sundhed og forsikring – så er det nødvendigt, at min liste over kontakter i mobiltelefonen er omfattende og dækker mange kredse af samfundet. Det har været nyttigt i forhold til at kunne skabe interesse for os, og når jeg 1. oktober stempler ud og ikke længere er så interessant i den sammenhæng, vil min efterfølger få en kopi af kontakterne," lyder det fra Torben Möger Pedersen.

Seneste nyt