Menu luk

Tid til fornyelse i Finansforbundets formandskab

En meget erfaren duo takker af i formandskabet, når Finansforbundet afholder landsmøde til september.

16. maj 2023
4 min

Formand Kent Petersen og næstformand Michael Budolfsen genopstiller ikke, når Finansforbundet afholder landsmøde til september.

”Jeg føler mig enormt privilegeret over at have stået i spidsen for Finansforbundet siden 2009 og været en del af formandskabet i 19 år. Tiden er inde til nye kræfter i spidsen for vores fællesskab,” siger Kent Petersen, der blev næstformand i Finansforbundet i 2004 og har være medlem af Finansforbundets hovedbestyrelse siden 1998. 

Kent Petersen har i sin tid som formand været med gennem en gennemgribende digitalisering af finanssektoren og været en drivende kraft i etableringen af Copenhagen Fintech. Han har været med til at skabe fokus på et fælles løft af kompetenceudvikling i sektoren – og forhandlet seks sektoroverenskomster i spidsen for Finansforbundet i gennem først finanskrisen og siden corona-nedlukningen.

"Det har været et enormt privilegie hver dag at gå på arbejde for sammen med gode kolleger at forsøge at gøre en forskel for medarbejderne, for sektoren og for vores samfund."
- Kent Petersen, formand for Finansforbundet

De 19 år har været en periode, der har betydet gennemgribende ændringer i medlemmernes arbejdsliv. 

”Det er enormt store forandringer i både den finansielle sektor og i vores samfund, jeg har oplevet i spidsen for Finansforbundet og de finansansatte i Danmark. Det har været et enormt privilegie hver dag at gå på arbejde for sammen med gode kolleger at forsøge at gøre en forskel for medarbejderne, for sektoren og for vores samfund. Det kommer jeg helt sikkert til at savne, men jeg er også stolt over, hvor Finansforbundet er i dag,” siger Kent Petersen. 

Fortsætter indtil september 

Kent Petersen har lagt stor vægt på at udvikle fællesskabet omkring at være ansat i den finansielle sektor og skabe resultater gennem samarbejde

Når han stopper til september, er det på baggrund af drøftelser med hovedbestyrelsen om succession og fornyelse.

”Vi har i al min tid i vores politiske system haft gode drøftelser om kontinuiteten i den politiske ledelse i god tid inden et landsmøde, der jo vælger formandskabet.  Det er vigtigt for en organisation som vores at se fremad i god tid, og i en politisk organisation er formandsposter jo kun til låns,” siger han.

Finansforbundet er inde i en periode med medlemsfremgang, digitalisering og afsøgning af nye fælleskabsmodeller. Projekter, der ligger Kent Petersen meget på sinde.

”Jeg fortsætter selvfølgelig mit arbejde indtil landsmødet i september, men jeg kommer ikke til at sætte så mange nye skibe i søen. Det vil jeg overlade til det nye formandskab. Til gengæld er det vigtigt for Finansforbundet, at vi får skabt en god overgang,” siger Kent Petersen.

Fakta om Finansforbundets landsmøde

  • Landsmødet er Finansforbundets øverste myndighed.
  • Det afholdes hvert tredje år og udstikker den fremtidige retning for Finansforbundets arbejde og vælger det politiske formandskab.
  • I år afholdes det 26.-29. september på Nyborg Strand.

Ny rolle til Michael Budolfsen

Også for næstformand Michael Budolfsen betyder landsmødet slutningen på 19 år i næstformandsstolen i Finansforbundet.

For at sikre kontinuiteten i det internationale arbejde tiltræder Michael Budolfsen på anmodning fra hovedbestyrelsen efter landsmødet i en stilling i Finansforbundets sekretariat. Det sker med sigte på, at forbundet kan bevare sin internationale indflydelse særligt i forhold til den europæiske regulerings store betydning for det finansielle område.

”Det er ingen hemmelighed, at jeg brænder for det internationale arbejde, som i stigende grad får betydning for vores medlemmer. Jeg tror, at vi med den valgte løsning både styrker det internationale arbejde og giver plads til nye perspektiver i Finansforbundets politiske ledelse. Jeg er glad for, at hovedbestyrelsen har givet mig muligheden, og jeg glæder mig til at fortsætte mit arbejde med tilknytning til Finansforbundets sekretariat,” siger Michael Budolfsen.  

Ny konstituering vælges af landsmødet

Når Landsmødet samles til september, er det med valg til både formandsposten og de to næstformandsposter.

Hovedbestyrelsen takker de afgående formænd for deres store betydning for forbundet.

”Både Kent og Michael har haft en enorm betydning for, hvor Finansforbundet er i dag. Vi står som en moderne forening med medlemsfremgang, høj organisationsgrad og store ambitioner for fremtiden, og Finansforbundet har utroligt meget at takke Kent og Michael for. Som samlet politisk ledelse er vi overfor medlemmerne hele tiden forpligtet til at kigge fremad, og i vores snakke om fornyelse og succession er vi i fællesskab nået frem til, at det er det rette tidspunkt for nye kræfter i formandskabet ved landsmødet i september,” lyder det i en samlet udtalelse fra Finansforbundets hovedbestyrelse.

Hovedbestyrelsen anbefaler landsmødet at vælge Dorrit Groth Brandt som formand og Steen Lund Olsen og Jakob Thorgaard som næstformænd.

”Selve valget af formandskabet er i sagens natur et anliggende for de delegerede på landsmødet i september, men jeg er naturligvis glad for og stolt over, at hovedbestyrelsen peger på mig som kandidat. Det kommer jeg til at sige meget mere om på et senere tidspunkt, når vi er tættere på landsmødet,” siger Dorrit Groth Brandt.

Seneste nyt