Menu luk

Ti råd til det hybride arbejdsliv

Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening har sammen udviklet ti råd til medarbejdere og ti råd til ledere om at lykkes i det digitale og hybride arbejdsliv. Der er brug for en fælles indsats for at skabe de rigtige rammer, siger Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet.

Gør fleksibilitet til et fælles emne.

Det er første råd i en stribe på ti, som Finansforbundet nu udgiver sammen med Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). Det sker for at understøtte dialogen om det hybride og fleksible arbejdsliv.

For hvordan opnås den bedste balance mellem den enkeltes ønsker om at arbejde fleksibelt og fællesskabets behov for tilstedeværelse, koordination og vidensdeling?

”Det hybride arbejdsliv er hverdag for rigtig mange medarbejdere i den finansielle sektor. Det giver muligheder for mere fleksibilitet i det daglige, men det påvirker også mange andre facetter af vores forhold til det at gå på arbejde, til arbejdspladsen, til ledere, til kolleger og i sidste ende vores trivsel”, siger næstformand i Finansforbundet, Michael Budolfsen og konstaterer:

”Derfor er der også brug for en fælles indsats for at skabe de rigtige rammer omkring fleksibiliteten og samtidig fastholde det arbejdsfællesskab, som også er helt centralt i det hybride arbejdsliv”.

Ti råd til ledere

Ud over de ti råd til medarbejdere er der ti, som er målrettet ledere.

”Arbejdslivet og erfaringerne efter corona stiller nye krav til ledere og ledelse – både af hensyn til medarbejderne og til lederne selv. Den mere hybride virkelighed og indretning af vores arbejder er kommet for at blive, og derfor er det oplagt, at vi i fællesskab fastholder fokus på rammerne for ledelsesrollen og ledelsesrum i den kontekst", siger Michael Budolfsen.

Han siger videre, at det er en indsats og en udvikling, man vil blive ved med at følge for at gøre erfaringerne til forbedringer i hverdagen til gavn hele vejen rundt:

"Vi håber, at rådene kan være et konkret værktøj i den proces".

Morten Holm Bundgaard, arbejdsmiljøchef i Finanssektorens Arbejdsgiverforening, er enig:

”Det hybride arbejdsliv skaber en helt ny virkelighed, som stiller anderledes krav til lederrollen, og som kan påvirke lederes trivsel. Det kræver noget andet at lede andre til trivsel fra distancen”.       

Rådene er udviklet i det såkaldte Trivselsudvalg, som er et fælles udvalg bestående af repræsentanter fra FA og Finansforbundet.

Udvalget, der er en udløber af overenskomstaftalen 2020, mødes tre til fire gange om året og drøfter aktuelle trivselsspørgsmål og -løsninger i sektoren.

Ti råd til medarbejdere

 1. Gør fleksibilitet til et fælles emne
 2. Ræk ud efter hinanden
 3. Lær på nye måder
 4. Giv plads til feedback
 5. Tag hånd om dig selv
 6. Husk at restituere
 7. Adskil arbejds- og fritid
 8. Aftal graden af beslutningskompetence
 9. Sæt fokus på mening i arbejdet
 10. Sørg for variation og bevægelse

Læs alle rådene

10 råd til lederne

 1. Søg inspiration og vær eksperimenterende
 2. Afklar tilgængelighed
 3. Skab et stærkt fælles ’vi’
 4. Vær tæt på
 5. Formulér nye succeskriterier
 6. Aftal klare retningslinjer
 7. Eksperimentér
 8. Udvikl nye kompetencer
 9. Prioritér dialogen
 10. Tag hånd om dig selv

Læs alle rådene

Seneste nyt