Menu luk

Fortsat store forskelle på mænds og kvinders løn

Lønforskellen er større i den finansielle sektor end end i samfundet generelt.

30. maj 2023
2 min

Løngabet mellem mænd og kvinder i danske banker er større end det nationale gennemsnit. Mænd tjener i gennemsnit 21,4 procent mere end deres kvindelige kolleger.

Det viser en undersøgelse Finans har foretaget af medianlønnen i landets 10 større banker, hvoraf halvdelen oplyser tallene for det såkaldte løngab mellem kønnene.

Overordnet er der en lønforskel mellem mænd og kvinder i Danmark på 18 procent. 

Løngabet skyldes primært, at fagområder med lavere løn har en højere andel af kvinder, og at der er flere mænd i lederstillinger. 

Karsten Breum, HR-direktør i Danske Bank, siger til Finans, at han anerkender problemet. Banken har arbejdet for at forøge andelen af kvindelige ledere i toppositioner fra 26 procent til 34 procent i  løbet af de sidste tre år.

»Det er en positiv udvikling, men det er kun en lille del af vores organisation på 21.000 ansatte, og det har derfor begrænset indflydelse på den samlede medianløn,« siger Karsten Breum til Finans. 

"Finanssektoren er en sektor, der på mange måder traditionelt har været mande- og kvindefag i. Men det er, som om der er ved at ske noget."
- Steen Lund Olsen, næstformand i Finansforbundet

Steen Lund Olsen, næstformand i Finansforbundet, understreger, at løngabet fortsat eksisterer, selv når man sammenligner personer med samme stilling, erfaring og ansvar. 

Finansforbundet har man lavet beregninger, der viser, at løngabet mellem mænd og kvinder med samme stilling, erfaring og ansvar er på 7,7 procent.

Det er mere end landsgennemsnittet, hvor forskning fra CBS viser et løngab på 7 procent.

Bankerne arbejder på at mindske løngabet, blandt andet ved at uddanne og rekruttere flere kvinder til højtlønnede stillinger. Derudover har Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FA, netop aftalt 24 ugers barsel med løn til både mødre, fædre og medforældre.

»Finanssektoren er en sektor, der på mange måder traditionelt har været mande- og kvindefag i. Men det er, som om der er ved at ske noget. Det er blevet mere almindeligt for selv mandlige ledere f.eks. at gå tidligt eller møde sent, fordi de skal hente eller bringe børn. Det er begyndt at flytte sig, og det stiller kønnene mere lige,« siger Steen Lund Olsen til Finans. 

Kønsopdelt lønberegner

Alle skal være opmærksomme på deres løn. Men særligt kvinder bør være ekstra opmærksomme.

Du kan selv imødegå en tendens til uligeløn ved at forberede dig grundigt til din lønforhandling. Det hjælper Finansforbundet dig gerne med.

Lønforskelle kan nogle gange forklares ved forskelle i f.eks. uddannelse og erfaring, men det er ikke hele forklaringen. Derfor arbejder Finansforbundet for mere åbenhed omkring lønniveau og løndannelse. Men din egen indsats er også vigtig. Det har stor betydning, at du er opmærksom på din egen løn, og at du forbereder dig godt til din lønsamtale. Og som kvinde bør du være ekstra opmærksom. På finansforbundet.dk kan du blive klogere på dit lønniveau, og hvordan du forhandler løn.

Statistikken er baseret på kønsopdelt løndata fra FA. Tal angiver standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg, og er derfor inkl. både arbejdsgivers pensionsbidrag og ferietillæg. Tallet er derfor ikke sammenligneligt med tallene i Finansforbundets lønberegner, der er ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag og ferietillæg.

Seneste nyt