Menu luk

Selv om de sidder på hver sin side af bordet: Chef og TR styrker hinanden

Selv om de kan være uenige, er det oplevelsen af at supplere og styrke hinanden, der fylder mest i samarbejdet mellem fællestillidsrepræsentant Line Faaborg Larsen og regionsdirektør i Nordea Niels Thorslund.

13. mar. 2023
4 min

”Vi er gode til at snakke sammen. Vi får talt om tingene, inden de risikerer at vokse sig til større problemer”.

Fællestillidsrepræsentant Line Faaborg Larsen sidder fysisk i Sønderborg og oplever at have et godt og konstruktivt samarbejde med Niels Thorslund, der har kontor i Odense og er regionsdirektør for omkring 300 medarbejdere.

”Jeg synes, vi bliver meget bedre sammen end hver for sig på den måde."
- Niels Thorslund, regionsdirektør Nordea

De to ses fysisk til blandt andet møder med tillidsrepræsentanterne i regionen op til fire gange årligt og har desuden fast et Teams-møde med hinanden i kalenderen hver anden måned.
Det gennemfører de, uanset om der er noget særligt på agendaen eller ikke.

De faste møder har været med til at opbygge tillid imellem dem, er de enige om.

”Vi har et supergodt samarbejde”, siger Line Faaborg Larsen.

Regionsdirektøren lægger vægt på, at de kan have åbne og ærlige samtaler:

”Jeg synes, vi bliver meget bedre sammen end hver for sig på den måde. Tidligere var der en tendens til, at jeg skulle forklare mig overfor tillidsrepræsentanterne, når noget ikke virkede”.

Han mindes således, at der tidligere udelukkende var fokus på det, der ikke fungerede.

”Nu er vi bedre til at snakke om både det, der virker, og det, der ikke virker. Så bliver det mere konstruktivt. Det har også betydet, at jeg har kunnet åbne mere op overfor Line”.

Balancegang

Det betyder ifølge dem begge, at samarbejdet er konstruktivt og får tingene til at rykke sig til fordel for begge parter.

Line Faaborg Larsen, der har været fællestillidsrepræsentant i fire år og inden det tillidsrepræsentant i ti år, forklarer, at det en balancegang – uden at hun oplever det som en problematisk øvelse:

”Det er klart, at jeg er medarbejdernes repræsentant. Niels og jeg ikke kan være enige om alt, vi kan også være rygende uenige. Men vi kan altid tale om tingene, og jeg oplever en oprigtig interesse fra Niels’ side i forhold til at få løst de problemer, der måtte være”, siger hun.

Gode trivselsmålinger

Overordnet er der dog ikke særlig mange problemer i regionen, siger de begge. Generelt ligger området godt i de interne trivselsundersøgelser - selv om der naturligvis er forskelle på de enkelte filialer.

Der er tillidsrepræsentanter på alle pladser i regionen, bortset fra en enkelt, som såvel fællestillidsrepræsentanten som områdedirektøren gerne ser besat.

”Jeg har været leder, siden jeg var først i tyverne - så vidt jeg mindes, har jeg altid tillagt tillidsrepræsentanterne stor værdi. Jeg siger også til den daglige ledelse i filialerne, at det kan være en fordel at involvere den lokale tillidsrepræsentant mere og på et tidligt tidspunkt”, siger regionsdirektøren og tilføjer:

”Det er altid vigtigt at have et velfungerende korps af tillidsrepræsentanter, men ikke mindst i en tid som nu, med store strukturelle forandringer, som kan gøre medarbejderne urolige”.
Derfor sørger han også for, at Line Faaborg Larsen er orienteret, før beslutninger, der påvirker medarbejderne, effektueres.

Sparring

Line Faaborg Larsen har så stor tillid til Niels Thorslund, at hun også trækker på ham som sparringspartner:

”Det er ikke altid, jeg har et oplagt sted at få sparring, når jeg står med et spørgsmål. Da kan jeg godt finde på at henvende mig til Niels og bede om hans vurdering i et lukket rum. Han har så stor erfaring og kan i nogle situationer hjælpe mig, når jeg er i tvivl”.

Hun oplever, at regionsdirektøren prioriterer samtalerne med hende:

”Selv om jeg ved, at Niels er en travl mand, har han ikke for travlt til at lytte, når jeg ringer til ham. Det betyder meget”.

God dialog

Niels Thorslund kalder dialogen mellem dem for ’god og ærlig’ og er også godt tilfreds i forhold til hvilke emner, fællestillidsrepræsentanten rejser overfor ham:

”Line er god til at være bekymret de steder, hvor der er grund til at være det”.

Hun roser ham på sin side for at gå forrest overfor de lokale ledere i filialerne, for at være lydhør og vise engagement – blandt andet deltager han på de regionale tillidsrepræsentantmøder.

”Vi har også haft besøg af finanssektorens fælles trivselskonsulenter rundt om i filialerne i vores område. Jeg synes, det vidner om god ledelse, at man er åbne for at bruge den mulighed og arbejde videre med trivslen”.

Regionsdirektøren slår fast, at det både gælder i forhold til trivsel og i det hele taget, at deres interesser langt hen ad vejen er sammenfaldende:

”Ud fra den ramme, der nu engang er i Nordea, har vi en fælles interesse i at have en god arbejdsplads”.


Emner

Seneste nyt