Menu luk

Se tallene: Danske pengeinstitutter leverer bedste halvårsresultat nogensinde

Rekordår er i sigte for danske pengeinstitutter, der allerede har tjent næsten lige så mange penge i år som hele 2022. Det viser beregninger, som Finansforbundet har foretaget.

18. sep. 2023
5 min

2023 tegner til at blive det bedste regnskabsår nogensinde for danske pengeinstitutter. 

I løbet af de seneste seks måneder har pengeinstitutterne allerede næsten tjent det samme som de gjorde i hele 2022.  

Det er endda selv, når der for 2022 korrigeres for Danske Banks ekstraordinære udgifter i forbindelse med Estlandssagen. 

Det viser en opgørelse fra Finansforbundet, der har regnet på de historiske tal for ind til videre 42 pengeinstitutters halvårsregnskaber. 

Historiske regnskaber 

I det første halvår af 2023 tjener pengeinstitutterne 26,4 milliarder kroner før skat.

Det er mere end en fordobling af overskuddet i forhold til samme periode i 2022 og cirka 11 milliarder kroner højere end det tidligere rekordår 2021. 

For hele 2022 tjente de 42 pengeinstitutter 28,1 milliarder kroner (ekskl. Danske Banks hensættelser vedr. Estlandssagen). 

Hold fast. Alene i første halvår af 2023 tjener de 26,5 milliarder kroner. 

(Artiklen fortsætter efter boksen)
"Får dansk økonomi den bløde landing der bliver spået, så må man forvente at kursreguleringerne og nedskrivningerne fortsat vil være med til at holde overskuddet oppe."
- Klaus Mosekjær Madsen, senior økonom hos Finansforbundet.

Vækst i top og bund

Der er generel fremgang over hele linjen, når man ser overordnet på pengeinstitutternes halvårsregnskaber. 

Når det går så godt i år, skyldes det især fire faktorer, forklarer seniorøkonom hos Finansforbundet, Klaus Mosekjær Madsen. 

"Først og fremmest betyder det stigende renteniveau, at sektoren igen tjener gode penge på udlån. Dertil kommer, at kursreguleringerne giver et pænt overskud som følge af bedre kapitalmarkeder. Samtidig er nedskrivningerne på udlån fortsat meget lave."

"Endelig har sektoren gennemgået en betydelig effektivisering i de sidste år, og derfor er omkostningsniveauet i forhold til indtjening forbedret," lyder hans analyse.

Kigger vi nærmere på tallene, er nettorenteindtægterne mere end 50 procent højere end i samme periode i både 2022 og 2021.

Gebyr- og provisionsindtægterne falder beskedent, men samlet forbedres toplinjen til et rekordniveau på knap 39 milliarder kroner, en samlet stigning på 24 procent i forhold til året før. 

Klaus Mosekjær Madsen, senior økonom hos Finansforbundet.

Tegner godt for sektoren de kommende år

Hvis de økonomiske prognoser holder stik, tegner det også godt for sektoren i de kommende år, fortæller Klaus Mosekjær Madsen. 

"Får dansk økonomi den bløde landing, der bliver spået, må man forvente, at kursreguleringerne og nedskrivningerne fortsat vil være med til at holde overskuddet oppe," siger han og tilføjer:

"Samtidig er der ikke umiddelbart tegn til, at renteniveauet vil falde tilbage til de meget lave renter, vi så frem til for et par år siden – det vil sikre sektoren en fortsat god indtjening på udlånet," siger han.

Med de gode resultater i sektoren in mente er det ifølge Klaus Mosekjær Madsen også et fornuftigt tidspunkt som ansat at forsøge at få mere i løn. 

Finansforbundets analyse viser, at lønfremgangen i sektoren måske meget naturligt også er højest i perioder med højkonjunktur, som vi har det lige nu.

LÆS MERE OM DET HER: Lønforhandlinger: Derfor er det nu, du skal gå til chefen

Mia. kr. 2021 2022 2021H1 2022H1 2023H1

Netto renteindtægter

28,5 34,7 14,1 15,9 25,0

Netto gebyr- og provisionsindtægter

27,8 28,3 13,5 14,3 12,9

Netto rente- og gebyrindtægter

57,2 64,1 28,3 31,2 38,8

Udgifter til personale og adm.

43,2 45,0 21,3 21,9 23,2

Kursreguleringer

7,1 3,6 3,5 -0,7 6,2

Nedskrivning udlån/tilgodehavender

-1,5 0,7 -0,3 0,1 0,2

Resultat før skat

32,4 14,3 15,5 12,2 26,5

Danske Bank hensættelser vedr. Estlandssagen 

0,0 13,8 0,0 0,0 0,0
Resultat før skat ekskl. Danske Banks Hensættelser vedr. Estlandssag 32,4 28,1 15,5 12,2 26,5

Finansforbundet har samlet halvårsregnskaber for 42 pengeinstitutter, som har offentliggjort regnskab pr. 10. september.

Seneste nyt