Menu luk

Samme job - kæmpe forskel i løn: "Ingen vej uden om mere gennemsigtighed"

Der er fortsat kæmpe udfordringer i finanssektoren med store forskelle i lønniveauet for samme typer jobfunktioner. I langt hovedparten af jobs inden for finans tjener mænd fortsat mere. I nogle tilfælde langt mere. "Det kan ikke være rigtigt," siger næstformand hos Finansforbundet Steen Lund Olsen.

3. okt. 2023
4 min

Nye beregninger fra Finansforbundet afslører, at der fortsat er markant ulighed i løn mellem mænd og kvinder i den danske finanssektor. 

I 38 ud af 44 stillinger uden ledelsesansvar tjener mænd gennemsnitligt mere end kvinder i 2022.

Kigger vi i den ende af statistikken, hvor lønforskellen er størst, tjener mænd gennemsnitligt 28 og 24 procent mere om måneden end kvinder.

"Det kan ikke være rigtigt." 

Sådan lyder det fra Finansforbundets næstformand Steen Lund Olsen. 

"Næsten ligegyldigt hvor vi kigger i statistikken, får mænd tilsyneladende mere i lønningsposen end kvinder," siger han.

Store lønforskelle for samme job

Finansforbundet har set nærmere på lønforskellene mellem mænd og kvinder i 44 forskellige jobfunktioner inden for den finansielle sektor. 

I tre tilfælde er der ligeløn. I yderligere tre tilfælde tjener kvinder mellem 1 - 4 procent mere.

Men i 38 af jobtyperne tjener mænd altså mere.

"Mænd får tilsyneladende stadig mere i lønningsposen end kvinder. Alene fordi de er mænd," konkluderer Steen Lund Olsen.

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Omfattende problem

I en ny analyse fra VIVE for HK Privat og HK Handel opgøres den samlede lønforskel på det private arbejdsmarked til 19,7 procent i mændenes favør.

Heraf er 8,1 procent uforklaret. Det vil sige en forskel i løn, der ikke kan forklares med forskelle i fx uddannelsesniveau, arbejdsfunktion eller erhvervserfaring.

Resultaterne fra den nye analyse stemmer overens med en undersøgelse fra Finansforbundet for to år siden.

På tværs af finanssektoren tjente mænd dengang i gennemsnit 18,2 procent mere end kvinder.

Her var 7,7 procent af lønforskellen uforklaret.

Her kan du finde analysen

Zoomer man ud og kigger på hele EU, er der også stadig store udfordringer. Ifølge Det Europæiske Råd tjener kvinder således i gennemsnit 13 procent mindre end mænd i timen.

"Bedre og mere præcise lønstatistikker i virksomhederne er afgørende," siger Steen Lund Olsen, næstformand i Finansforbundet.

Billedet er entydigt

Ifølge Finansforbundets senior økonom Klaus Mosekjær Madsen er der ingen tvivl om, at de nye tal for ligeløn i finanssektoren tydeligt viser, at mænd generelt får mere i lønningsposen end kvinder - også inden for samme stillingstype.

"Der er selvfølgelig en række faktorer, man ikke tager højde for, når man kun sammenligner gennemsnitsløn inden for stillinger. Men når billedet er så entydigt, må man sige, at tallene bekræfter de tendenser, vi også ser i både VIVE og vores egen ligelønsanalyse - nemlig en ulighed i løn," siger han.

Derfor er der også behov for handling, siger Steen Lund Olsen, der kalder på øget gennemsigtighed om løn og konkret fokus på temaet i det daglige i de finansielle virksomheder. 

"Bedre og mere præcise lønstatistikker i virksomhederne er afgørende for, at vi opnår ligeløn," siger han og pointerer: 

"Der er ingen vej uden om mere gennemsigtighed."

Vejen til ligeløn er via gennemsigtighed

Finansforbundet arbejder for at forpligte virksomhederne til at skabe gennemsigtighed om lønnen. Det kan fx være med synlige opgørelser af kønsopdelte lønstatistikker.

Det flugter med holdningen fra Det Europæiske Råd, der 24. april 2023 vedtog nye regler om løngennemsigtighed.

I henhold til de nye regler skal EU's virksomheder udveksle oplysninger om løn og træffe foranstaltninger, hvis lønforskellen mellem kønnene overstiger 5 procent.

Ifølge Steen Lund Olsen er bedre og mere præcise lønstatistikker i virksomhederne således helt afgørende for, at vi opnår ligeløn.

Ligeløn i Danmark?

I Danmark fik vi en ligelønslov i 1976, der siger, at mænd og kvinder skal have samme løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. 

Men der er stadig kæmpe udfordringer. 

Finansforbundets egne tal viser stadig store forskydninger inden for samme typer stillinger. I 2022 tjente mænd i gennemsnit 28 procent mere om måneden, heraf 7,7 procent, der var uforklaret. 

På det private arbejdsmarked er løngabet 19,7 procent, hvoraf 10,7 procent er uforklaret, viser den nye analyse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, udarbejdet for HK Privat og HK Handel.

Ifølge Danmarks Statistik er løngabet blevet mindre med årene. Det lød i 2004 på 16 procent. I 2022 var det skåret ned til 12,3 procent

Sådan får vi bugt med løngab

Et helt væsentligt grundlag er, at de regelsæt og den statistik, der findes om løn og køn, rent faktisk bliver drøftet og brugt.

I samarbejde med Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Forsikringsforbundet udviklede Finansforbundet i 2022 derfor en guide med anbefalinger og værktøjer til, hvordan man i finanssektoren kan arbejde konkret med at sætte lys på og reducere lønforskelle. 

Læs mere: Ligelønsguide – overblik og anbefalinger

Guiden omfatter reglerne omkring ligelønsstatistik og ligelønsredegørelser samt en oversigt over de muligheder og forpligtelser, virksomhederne har i denne forbindelse – og den rummer også en række specifikke anbefalinger.

HR- og økonomifunktioner, ledere og tillidsvalgte vil derfor kunne finde hjælp, støtte og inspiration i guiden. Som inspiration i dialogen med hinanden. Eller som grundlag for at tage en snak om ligeløn i relevante fora i virksomheden f.eks. på SU.

Guiden er tænkt som et håndgribeligt inspirationskatalog til fortsat støtte og motivation i det daglige arbejde med ligeløn og diversitet i virksomhederne.

Download guiden her

 

Seneste nyt