Menu luk

OK23: Aftalen i hovedpunkter

Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening nåede natten til onsdag den 1. marts til enighed i forhandlingerne om en ny 2-årig overenskomst. Her er forhandlingsresultatet i overordnede hovedtræk.

1. mar. 2023
2 min
Dansk / English

Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening nåede natten til onsdag den 1. marts til enighed i forhandlingerne om en ny 2-årig overenskomst.

Aftalen skal nu behandles på et repræsentantskabsmøde i Finansforbundet den 15. marts.

Hvis Finansforbundets repræsentantskab beslutter at sende resultatet videre, skal medlemmerne tage stilling til den nye overenskomst ved elektronisk urafstemning.

Inden da kommer du som medlem og TR naturligvis til at få meget mere information om indholdet i overenskomsten og den videre proces.

De afsluttede forhandlinger mellem Finansforbundet og FA begyndte tirsdag middag 28. februar og sluttede onsdag morgen 1. marts.

Hovedoverskrifterne i aftalen

To-årig løbetid

Aftalen er toårig og løber frem til 31. marts 2025

Mærkbar lønstigning

Lønnen stiger med samlet 8,2 pct. over to år, og stigningen fordeles med 4,5 pct. i 2023 og 3,7 pct. i 2024.

I standardoverenskomsten fordeles de aftalte lønstigninger således :

  • 1. juli 2023 4,5 pct. til generelle lønstigninger til alle
  • 1. juli 2024 3,7 pct., heraf 2,7 pct. til generelle lønstigninger og mulighed for 1,0 pct. til lokal lønpulje

I virksomhedsoverenskomsterne fordeles de aftalte lønstigninger som nedenfor. Anvendelsen af den lokale økonomiske ramme aftales lokalt. 

  • 1. juli 2023 3,0 pct. i generelle lønstigninger og 1,50 pct. i lokal ramme, samlet 4,5 pct.
  • 1. juli 2024 2,2 pct. i generelle lønstigninger og 1,50 pct. i lokal ramme, samlet 3,7 pct.

Forbedringer af barsel

Fædre og medmødres orlov med løn udvides med 10 uger til i alt 26 uger med fuld løn og pension.

Arbejdsgrupper om senkarriere og dataetik

Parterne nedsætter i overenskomstperioden en arbejdsgruppe om senkarriere, der får til opgave at drøfte fastholdelse af seniorer, og en arbejdsgruppe om dataetik, der skal drøfte udviklingen af dataetik til gavn for virksomhederne og medarbejderne.

Bedre rammer for tillidsrepræsentantsarbejdet

Vilkårene for tillidsrepræsentanternes opgaver i forbindelse med personsager og sygefravær forbedres, og det præciseres at tillidsvalgte skal have den nødvendige tid til fagligt arbejde.

Mere fleksible rammer for distancearbejde

Parterne er enige om at smidiggøre anvendelsen af hjemmearbejde og skabe mere frie rammer for hjemmearbejde med henblik på at øge medarbejdernes trivsel og fleksibilitet i arbejdslivet til gavn for både virksomheder og medarbejdere.  

Har du spørgsmål?

Kontakt Forhandling i Finansforbundet via ph@finansforbundet.dk

Seneste nyt