Menu luk

Nyt værktøj skal løse problem med stort arbejdspres

Mange medarbejdere i den finansielle sektor er udfordret af et stort arbejdspres. Nu skal et nyt digitalt værktøj hjælpe medarbejdere og ledere med at komme problemet til livs.

13. nov. 2023

’Få styr på arbejdspresset’ er navnet på et nyt digitalt dialogværktøj, der kan bruges af medarbejdere og ledere til sammen at finde løsninger på udfordringerne omkring et stort arbejdspres i hverdagen.

Medarbejderne i banker, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, pensionsselskaber mv. i den finansielle sektor er nogle af de medarbejdere i Danmark, som er hårdest ramt af store arbejdsmængder og tidspres. For eksempel viser den nyeste udgave af National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere (2021 – 2022), at tre ud af ti medarbejdere (29,6%) i finansbranchen ’altid’ eller ’ofte’ ikke når alle deres arbejdsopgaver – og at mere end fire ud af 10 (43,1%). ’altid’ eller ’ofte’ får uventede arbejdsopgaver, der øger tidspresset.

’Vi ved fra en lang række undersøgelser, at arbejdspresset er stort i dagligdagen i den finansielle sektor. Vi ved også, at arbejdspres har kæmpe indflydelse på trivslen. Derfor er der i brug for fælles initiativer for at få udfordringer og problemer frem i lyset, så man som kolleger kan hjælpe hinanden og gøre sin ledelse bevidst om, hvordan arbejdspresset egentlig er lige nu hos os i vores team eller afdeling. Den dialog kan være svær at starte, men det kan man bruge det nye, fælles værktøj til,’ siger Jakob Thorgaard, næstformand for Finansforbundet.

Det nye værktøj til at håndtere stort arbejdspres er udviklet af BFA Finans, som er et branchefællesskab for arbejdsmiljø, hvor parterne i branchen er Finansforbundet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Forsikringsforbundet.

”Det er helt afgørende, at vi kommer problemerne med stort arbejdspres til livs. Vi er en af de brancher, som er allerhårdest ramt. Med det nye dialogværktøj håber vi, at ledere og medarbejdere i fællesskab kan komme de omfattende problemer med arbejdspres til livs og få fundet nogle konkrete løsninger, der passer til den enkelte arbejdsplads og det enkelte team”, siger Charlotte Hougaard, landsformand i Forsikringsforbundet

Struktureret dialog om arbejdspres
Det nye digitale værktøj ’Få styr på arbejdspresset’ er udviklet i to versioner, der både kan hjælpe et team eller en hel organisation med at tage en struktureret dialog om arbejdspres og finde løsninger til, hvordan man konkret vil håndtere arbejdspresset på arbejdspladsen.

I forløbet skabes et fælles overblik over, hvad der giver arbejdspres, hvad årsagerne er til arbejdspresset, og hvor det vil give bedst mening at sætte ind. Værktøjet hjælper med at finde konkrete handlinger, som skal igangsættes. Handlinger som afprøves i en kortere periode, inden det besluttes, om man skal fortsætte og eventuelt igangsætte nye handlinger.

Materialet er blevet udviklet på baggrund af sidste års fælles arbejdsmiljødage i branchen. Her pegede både arbejdsmiljørepræsentanter, Tillidsrepræsentanter, HR-medarbejdere og ledere på, at det vigtigste at udvikle arbejdsmiljømateriale om, var hjælp til at håndtere problemer med stor arbejdsmængde og tidspres.

Dialogværktøjet er designet med udgangspunkt i interviews og workshops med ledere, medarbejdere, HR og tillidsvalgte i finanssektoren.

Læs mere om ’Få styr på arbejdspresset’ og find værktøjet her:

https://bfafinans.dk/mental-trivsel/arbejdspres /

Seneste nyt