Menu luk

Nyt fordybelsesværktøj giver mindre stress og bedre resultater

En helt ny ’Fordybelsespyramide’ skal hjælpe medarbejdere med at få mere arbejdsro. Formålet er både at forebygge stress, højne arbejdsglæden og styrke kvaliteten af arbejdet.

12. jan. 2023

Fælles pressemeddelelse fra Finansforbundet, Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening:

En pop-up besked om nye e-mails i indbakken, din telefon ringer igen, næste møde starter om 17 minutter… Fordybelse og ro til at løse sine opgaver kan være en udfordring på mange arbejdspladser – ikke mindst i den finansielle sektor, hvor medarbejderne løser mange komplekse arbejdsopgaver samtidig med, at de er tilgængelige på mails og telefon.

For at gøre noget ved det problem lanceres nu en ’Fordybelsespyramide’, der i syv trin guider arbejdspladser til, hvordan de helt konkret kan give medarbejderne mere fordybelse i arbejdet. Målet er mindre stress, mere arbejdsglæde og en bedre kvalitet i opgaveløsningen.

Fordybelsespyramiden er udviklet i et samarbejde mellem Forsikringsforbundet, Finansforbundet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og de øvrige parter i Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Handel, Finans og Kontor.

”Fordybelse er en effektiv arbejdsmetode, når det er komplekse sager, som ligger på bordet. I finanssektoren har vi over en bred kam oplevet en markant stigning i netop opgavernes kompleksitet. Og jeg er overbevist om, at den udvikling fortsætter. Fremtiden bliver ikke mindre kompleks, men nok nærmere mere. Det kalder på fordybelse, og her er værktøjet i den grad brugbart til at skabe flow,” siger Katja Brunbjerg Muff, underdirektør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Model i syv trin
Fordybelsespyramiden består af syv trin, der på forskellige måde bidrager til at skabe fordybelse. Jo højere op i pyramiden, man kommer, jo bedre og mere langtidsholdbar fordybelse. Men hvert trin kan også fungere alene.

”Vi arbejder markant anderledes nu end for bare få år siden, og det betyder også et behov for nye måder at arbejde med trivsel og mental sundhed. Tid og rum til fordybelse er enormt vigtigt, men er også noget af det, der kan have tendens til at forsvinde i digital tilgængelighed, møder og en kompleks hverdag. Løsningen på det problem kræver fælles forståelse af behovet i det daglige arbejde og konkrete indsatser. Derfor lancerer vi et værktøj som fordybelsespyramiden, der kan bruges i fællesskab i den enkelte afdeling eller som inspirationsværktøj for ledere eller medarbejdere”, siger Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet.Modellen starter fra bunden med ’Motivation’. Derefter bevæger man sig trinvis op ad pyramiden med: Tid, Meningsfuld opgave, Digital arbejdsro, Gode omgivelser, Hjernepauser og Inspiration. Hvert af de syv trin i fordybelsespyramiden indeholder et redskab (fx refleksionsøvelse, mødeagenda) med tilhørende materialer, der er lige til at bruge.

Fordybelsespyramiden er et redskab, der både kan bruges i små teams, større afdelinger eller i en hel virksomhed. Redskabet kan bruges af både ledere, medarbejderrepræsentanter og HR-funktioner.

”Vi kan helt konkret se, at tid til fordybelse giver mindre stress hos medarbejderne, samtidig med at de løser deres opgaver med en højere kvalitet. Det er med andre ord en god investering at tage tiden til at fordybe sig, og vi håber, mange arbejdspladser nu vil bruge vores erfaringer og afprøve det nye værktøj,” siger Charlotte Hougaard, landsformand i Forsikringsforbundet.

Baseret på konkrete eksperimenter

Fordybelsespyramiden er udviklet i samarbejde med ledelsesrådgiver og forfatter Pia Hauge og bygger bl.a. på erfaringer fra konkrete eksperimenter med fordybelse i Velliv.

Eksperimenterne var en del af finanssektorens fælles trivsels-laboratorium ”Future Work Lab”. Her gav ikke mindst eksperimenterne med fordybelse stærke positive resultater. Eksempelvis viste målinger med pulsure, at medarbejderne løste deres opgaver bedre og havde mere energi målt over hele arbejdsdagen, og når arbejdsdagen var slut. De erfaringer er nu blevet udviklet til Fordybelsespyramiden.

Fordybelsespyramiden er bl.a. blevet testet i Spar Nord og LB Forsikring med gode resultater.Kontakt

61 20 42 14

Kristian Lind

Politisk kommunikationsansvarlig

kl@finansforbundet.dk

Seneste nyt