Menu luk

Nye formandskræfter tager over efter Finansforbundets landsmøde i september

Formand Kent Petersen og næstformand Michael Budolfsen genopstiller ikke til Finansforbundets landsmøde i september efter fælles drøftelser med hovedbestyrelsen om den fremadrettede politiske ledelse af forbundet

16. maj 2023

Finansforbundet har tradition for at debattere kontinuitet og succession i den politiske ledelse, og derfor har det nuværende formandskab og hovedbestyrelse i god tid forud for landsmødet i september aftalt, at det er tid til at give plads til nye ansigter på de øverste ledelsesposter.

Hverken formand Kent Petersen eller næstformand Michael Budolfsen, som har siddet sammen i formandskabet i 19 år, genopstiller til september.

’Jeg har siden 1993 arbejdet utrætteligt for at skabe de bedst mulige vilkår for medarbejderne i den finansielle sektor. Det har været en ære, og jeg har elsket at gå på arbejde hver evig eneste dag. Det er nu besluttet, at nye kræfter skal stå i spidsen for Finansforbundet efter det kommende landsmøde. Et politisk mandat er altid kun til låns, og det er sundt at ryste posen af og til – også selv om jeg selvfølgelig kommer til at savne Finansforbundet og dets medlemmer utrolig meget,’ siger Kent Petersen. 

Kent Petersen bliver som formand frem til landsmødet i september med henblik på at lave en god og grundig overlevering af det politiske formandskab. Det samme gør næstformand Michael Budolfsen, som desuden er præsident for både UNI Europa Finance og Nordic Financial Unions.

For at opretholde Finansforbundets toneangivende positioner på de internationale arenaer har hovedbestyrelsen anmodet Michael Budolfsen om at tiltræde en stilling i sekretariatet. Det sker med sigte på, at forbundet kan bevare sin afgørende internationale indflydelse. Det vil i sidste ende komme medlemmerne til gode på grund af den europæiske regulerings store betydning for det finansielle område. Det tilbud har Michael Budolfsen valgt at takke ja til. 

’Det er ingen hemmelighed, at jeg brænder for det internationale arbejde, som i stigende grad får betydning for vores medlemmer. Jeg tror, at vi med den valgte løsning både styrker det internationale arbejde og giver plads til nye perspektiver i Finansforbundets politiske ledelse. Jeg er glad for, at hovedbestyrelsen har givet mig muligheden, og jeg glæder mig til at fortsætte mit arbejde med tilknytning til Finansforbundets sekretariat, siger Michael Budolfsen.  

Udtalelse fra Finansforbundets hovedbestyrelse:  

’Både Kent og Michael har haft en enorm betydning for, hvor Finansforbundet er i dag. Vi står som en moderne forening med medlemsfremgang, høj organisationsgrad og store ambitioner for fremtiden. Vi – og Finansforbundet – har utroligt meget at takke Kent og Michael for, og det glæder vi os til at gøre på landsmødet i september, hvor vi kan få sagt ordentligt farvel og tak. Som samlet politisk ledelse er vi overfor medlemmerne forpligtet til at kigge fremad, og i vores samtaler om succession og fornyelse er vi i fællesskab nået frem til, at det er tid til nye kræfter på pladserne. Vi anbefaler derfor, at landsmødet til vælger Dorrit Groth Brandt som formand og Steen Lund Olsen og Jakob Thorgaard som næstformænd.’

 

Kontakt

61 20 42 14

Kristian Lind

Politisk kommunikationsansvarlig

kl@finansforbundet.dk

Seneste nyt