Menu luk

Kontingentet justeres

Medlemmerne skal betale lidt mere, for at sikre Finansforbundets sunde økonomi. De ledige friholdes.

28. sep. 2023
3 min

”Finansforbundet er billigt sammenlignet med andre fagforeninger.”

Det er et af de argumenter, den afgående næstformand i Finansforbundet, Michael Budolfsen fremførte, da kontingentforhøjelse blev diskuteret på landsmødets 3. dag på Hotel Nyborg Strand.

En forhøjelse er nødvendig for at sikre fortsat sund økonomi, forklarede han. For det er ikke forsvarligt at bruge af formuen til den løbende drift:

”Når man begynder på det, er man faktisk i gang med at afvikle,” argumenterede han.

Familier har råd

Samtidig henviste Michael Budolfsen til, at selv om prisstigninger aldrig er populære, så mente han, at familierne har råd til en prisstigning af denne kaliber – 25 kr. om måneden.

Han henviste til en Sydbank-analyse gengivet i Børsen, som viste, at gennemsnitsfamilien har fået 4.500 kr. mere til rådighed pr. måned.

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Det oprindelige forslag indeholdt også forhøjelse af kontingent for ledige, men der var mange indlæg mod netop dette, og derfor blev denne stigning sløjfet.

De delegerede med stort flertal - 149 stemte for, 36 nej og 4 blankt – at forhøje kontingentet med 25 kr. til 285 kr. fra næste år.

Ledige fritages for stigning, mens pensionister skal af med 10 kr. mere om måneden.

Ret til stigning for studerende

Der var desuden diskussion af, hvorvidt studerende skal til at betale op mod 100 kr. for deres medlemskab pr. måned. Det endte med, at hovedbestyrelsen blev givet mandat til at bruge denne mulighed.

Michael Budolfsen henviste til, at Finansforbundets Student Advisory Board har givet klare meldinger om, at når noget er gratis, som medlemskabet er for studerende nu, mister det værdi.

”Det er også nemmere, når vi skal tegne studerende til blivende medlemmer, at de er i vanen med at betale noget.”

En del af de delegerede på talerstolen var bekymrede for, at det var for meget for unge:

”Vi opfordrer kraftigt til at de studerende friholdes,” sagde Louise Have Dalsgaard Lund, Finansforbundet i Nordea og henviste til, at de 100 kr. også kunne bruges på ”To fadøl i fredagsbaren.”

Landsmøde 2023 (finansforbundet.dk)

 

”Det er også nemmere, når vi skal tegne studerende til blivende medlemmer, at de er i vanen med at betale noget.”
- Michael Budolfsen, afgående næstformand.
Michael Budolfsen argumenterede for kontingentforhøjelsen.

Nervøs for hvervning

Flere mente også, at det ville kunne give større problemer at hverve arbejdende medlemmer med højere medlemspris.

”Jeg oplever allerede, at det er blevet sværere at hverve, på grund af økonomi. Det fylder mere end tidligere,” sagde Thomas Dekos Krobot Ljungdahl, Finansforbundet Jyske Bank Kreds:

Flere af kredsene var ikke internt enige om forslaget eller dele af det, og en del valgte derfor at stemme individuelt og ikke som enig kreds.

Men som nævnt var der altså et stort flertal, der valgte at stemme for, da forslaget var reguleret og diskuteret.

Ikke så ringe

Michael Budolfsen fremlagde også årsregnskab og havde desuden plukket lidt i historiske regnskaber:

”Det er lidt fedt at sige, at fra 2004 til 2022 – en periode, som har rummet både finanskrise og krigen i Ukraine – har vi stadig set formuen stige med næsten 400 millioner kr.”

Formuen var dermed på godt to milliarder kr. ved årets udgang, og i første halvår i år er der kommet yderligere 118 millioner kr. i kassen.

” Vi har råd til at sætte handling bag ordene, hvis tingene spidser til. Og vi har råd til løbende at sætte ting som digitaliseringsprojekt, brandingprojekt, Copenhagen Fintech eller Future Work Lab i gang. Vi har albuerum til engangsinvesteringer.”

Honorar til formandskab

Lønrådet havde indstillet, at landsmødet skulle godkende principper for fastsættelse af honorering af formandskab samt øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen for den kommende landsmødeperiode.

Finansforbundets lønråd blev indført i 2006 som en del af Union Governance og sikrer rammer og åbenhed omkring lønniveauer. Lønrådet refererer direkte til landsmødet.

Lønrådet indstillede, at afgående formænd og næstformænd med mindst 12 måneder i hvervet skal modtage et eftervederlag på 3 måneders løn.

Modsat stillede Kreds Øst forslag om, at der kun skulle være en måneds eftervederlag.

Lønrådets indstilling blev dog vedtaget med 109 stemmer for og 72 imod og 8 blanke.

Forhøjelse i kontingent

149 stemte for, 36 nej og 4 blankt – til at forhøje kontingentet med 25 kr. til 285 kr. fra næste år.

Pensionister skal betaler 10 kr. ekstra.

Ledige friholdes.

Seneste nyt