Menu luk

"Jeg kunne lige så godt være en hund"

Mangel på indflydelse opleves som mangel på respekt, viser ny, national forskning. Finansforbundets trivselsundersøgelse viser også klar sammenhæng mellem lav grad af indflydelse og stress.

24. apr. 2023
2 min

”Man er ikke menneskelig, hvis man ikke har indflydelse …. så kunne man lige så godt være en maskine.”

Et svar, der fremgår af en forskningsrapport om, hvad indflydelse betyder for den enkelte i arbejdslivet. Måske en holdning, mange af os deler. I hvert fald er der ingen tvivl om, at trivsel er tæt forbundet med oplevelsen af at have indflydelse.

Det har været kendt i årtier, at det forholder sig sådan. Men nu har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø skrabet sig et lag dybere i et datasæt med 4.350 personer.

Ida E. H. Madsen er en af forskerne bag undersøgelsen. Hun fortæller, at hun trods 10 års erfaring på feltet, har fået en aha-oplevelse ud af at undersøge data:

”Jeg tænkte, at det at have indflydelse handlede meget om ting som selv at kunne planlægge sin dag, tage en pause, når man har lyst og den slags. Men det viser sig, at hvis man ikke har indflydelse på sit arbejde, så opleves det direkte som manglende respekt og anerkendelse af, at man er et værdifuldt menneske.”

Ting, du kan gøre for at få øget indflydelse

Tag en snak med din chef

Vær aktiv ved møder

Tag ansvar og skab tillid

Kom med forslag til de tillidsvalgte

Du kan finde yderligere inspiration her:

indflydelse på egne opgaver og ressourcer giver trivsel

Se mere her

Indflydelse har stor symbolsk betydning og er helt inde at røre ved centrale mekanismer i forhold til, om vi trives, siger forskeren:

”Uden indflydelse føler man sig ikke set og hørt. Nogle af de interviewede sammenligner det med at være en maskine, en robot eller et dyr – 'som at være en hund', siger en.”

Højt stressniveau – lav indflydelse

Ida E. H. Madsen kommenterer ikke direkte på andres trivselsundersøgelser, men siger, at det er vigtigt, at der løbende er fokus på arbejdsmiljøet og indflydelsens betydning.

 

Ida E. H. Madsen er en af forskerne bag undersøgelsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø . Foto: privat

Blandt andet i Finansforbundet. Her viste en trivselsundersøgelse fra oktober blandt over 11.000 medlemmer, at indflydelse og trivsel er hinandens makkere.

Blandt dem, der ikke har tilstrækkelige beføjelser i forhold til det arbejde, de udfører, føler næsten halvdelen sig hele tiden eller ofte stressede.

Der er en næsten lige så høj andel af stressramte blandt dem, der ikke har indflydelse på, i hvilken rækkefølge arbejdsopgaver skal løses og hvordan.

Endelig ser man blandt dem, der savner mulighed for at træffe væsentlige beslutninger om deres arbejde, at næsten fire ud af ti er stressramte.

Trivslen stiger og stressen viger altså, jo mere indflydelse og jo flere beføjelser, man har på sit arbejde.

Der er også stress blandt dem, der har indflydelse, men den er væsentligt lavere.

Sammenhæng mellem indflydelse og stress

Seneste nyt