Menu luk

Hvad nu, hvis der alligevel bliver konflikt?

Finansforbundet forhandler lige nu intenst for at få en overenskomst på plads for dig og dine kolleger. Men hvad sker der, hvis det ikke lykkes at blive enige med arbejdsgiverne? Få svar på nogle af de spørgsmål, medlemmerne ofte stiller.

23. feb. 2023
2 min

Hvornår kan en mulig konflikt træde i kraft?

En eventuel konflikt kan tidligst træde kraft 1. april 2023 og kræver først og fremmest et 2. konfliktvarsel, som i givet fald skal besluttes af et ekstraordinært landsmøde i Finansforbundet i midten af marts.

Det nøjagtige tidspunkt for ikrafttrædelsen af en konflikt afhænger af de afgivne varsler og af, om forligsmanden benytter sig af sin ret til at udsætte konflikten i to gange to uger, hvis det skønnes, at der er mulighed for at forlige parterne. Forligsmanden har også mulighed for at fremsætte et mæglingsforslag, som skal til urafstemning blandt medlemmerne.

Hvem omfattes af konflikten?

Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) aftaler, hvilke medarbejdere, der indgår i konflikten. Som udgangspunkt vil alle Finansforbundets medlemmer være omfattet.

Konfliktens endelige omfang fastlægges samtidig med, at konfliktvarslerne afgives.

Aftalen indebærer, at alle betalingsstrømme spærres. FA skal sikre, at alle filialer lukkes og der kan ikke gennemføres dankortbetalinger i butikker, ligesom der lukkes for pengeautomater og netbanking med videre.

En konflikt må ikke få unødigt skadeligt omfang. Udenlandske enheder skal kunne fungere upåvirket.

Efter aftale med FA og Finansforbundet kan virksomheder friholde medarbejdere fra konflikt til at udføre enkelte specifikke arbejdsfunktioner.

Hvad med lønnen?

Virksomhederne stopper som udgangspunkt med at udbetale løn under en egentlig konflikt. Derfor har Finansforbundet konfliktkapital til formålet. Den konkrete model for, hvordan man som medlem kompenseres, vil blive fastlagt af et ekstraordinært landsmøde ifm. evt. andet konfliktvarsel.

Hvad sker der med ferie, afspadsering og omsorgsdage?

Hvis din ferie er planlagt seneste samtidig med konfliktens begyndelse, kan den holdes som planlagt og du får udbetalt sædvanlig løn.

Hvis planlagt ferie påbegyndes efter konflikten, suspenderes den. Ikke planlagt ferie kan heller ikke holdes under konflikten.

Afspadsering behandles som ferie. Afspadsering og ferie i forlængelse af hinanden betragtes som en sammenhængende ferieperiode.

Omsorgsdage kan ikke holdes under konflikten, medmindre de er aftalt i forbindelse med en ferie. Er der eksempelvis aftalt omsorgsdage til afholdelse inden konfliktens begyndelse, med efterfølgende ferie efter konfliktens begyndelse, kan ferien holdes.

Hvordan får det indflydelse på barsel?

Medarbejdere, som under konflikten ville have været fraværende på grund af barsel eller graviditet, betragtes som i konflikt på linje med øvrige medarbejdere. Det indebærer, at der ikke er krav på løn. Bortfalder lønnen, skal du bede din arbejdsgiver henvende sig til Udbetaling Danmark og oplyse det.

Er du allerede på barselsdagpenge, ændrer situationen sig ikke.

 

 

 

 

 

Seneste nyt