Menu luk

"Hr. og Fru Danmark skal kunne bruge deres kort mandag morgen hos bageren. Ellers har vi ikke gjort det godt nok"

Selv med den mest grundige forberedelse af en fusion undgår man ikke en vis form for spænding og adrenalin i kroppen, når go-live weekenden rammer. For vi ved jo, at pengeinstitutternes kunder og medarbejdere sidder i den anden ende og skal kunne bruge alle systemer problemfrit mandag morgen.

27. sep 2023
7 min
Jakobmunchbechgaard

Af Jakob Munch Bechgaard, Senior Forretningskonsulent hos SDC. It-perspektiverne er alene et udtryk for forfatterens synspunkter. 

Konsolideringsbølgen i den danske banksektor har stået på længe – og slutter nok ikke lige foreløbig.

Sammen med stigende kompleksitet, i form af både flere lovkrav, systemer og data der skal overføres, stiller det store krav til os som datacentral og it-leverandør, når en fusion skal gennemføres.

Fusioner har været en del af SDC’s DNA siden starten i 1963, så heldigvis er vi rutinerede ... men selve fusionen, dén må aldrig blive rutine.

Det er en af de mest forretningskritiske aktiviteter for et pengeinstitut (i hvert fald i min optik), og hvis noget bliver rutine, risikerer man at glemme detaljerne.

Og i en fusion … ja, så ligger djævlen i detaljen. Det kræver planlægning, tæt samarbejde med de involverede pengeinstitutter, eventuelt også en anden datacentral, samt et stort koordineringsarbejde med eksterne parter som fx Mastercard, Nets og MobilePay. 

Succeskriteriet for en vellykket fusion?

Det kan beskrives helt kort: Pengeinstituttet lukker fredag eftermiddag og kan åbne igen mandag morgen, uden at kunderne eller medarbejderne oplever fejl.

(Artiklen fortsætter efter boksen)

God forberedelse er alfa og omega

Allerede når de første udmeldinger om en kommende ”forlovelse” mellem to pengeinstitutter rammer, går vores arbejde i gang – også selvom den officielle godkendelse i relevante instanser og myndigheder typisk ligger nogle måneder frem i tiden. For en fusion kræver tid og minutiøs planlægning. Så selvom den endelige fusionsdato, det vi kalder for ”go-live”, typisk ligger 5-9 måneder frem i tiden, fra de første fusionstanker offentliggøres, skal tiden udnyttes fra start til slut.

I den indledende fase begynder vi med den helt basale information om de involverede pengeinstitutter: Har de prøvet det før? Er der flere datacentraler involveret? Hvad er mængden af kunder, konti og pengeinstitutternes indbyrdes størrelsesforhold? Og hvilke it-systemer benytter de?

Det er også i starten af forløbet, at vi tager de første spadestik til samarbejdet med pengeinstitutterne, da effektiv forberedelsestid sammen med dem er helt essentiel. Vi mærker heldigvis altid tydeligt, at der er noget på spil, at de stiller med dedikerede teams og har fuld fokus på opgaven.

"Vi skal ikke mere end 10-12 år tilbage, før vi – lidt forsimplet sagt – blot skulle flytte kunder og konti. Nu skal vi have alt lige fra kunde- og kontodata til pengeinstituttets indberetninger til Nationalbanken samt AML-oplysninger med."
- Jakob Munch Bechgaard, Senior Forretningskonsulent hos SDC.

Specialudviklet software og ”data er guld”

Som nævnt indledningsvist har øgede lovkrav, flere it-systemer samt stigende mængder af data, der skal flyttes, gjort sit til, at kompleksiteten ved fusioner kun er gået én vej: Opad.

Vi skal ikke mere end 10-12 år tilbage, før vi – lidt forsimplet sagt – blot skulle flytte kunder og konti. Nu skal vi have alt lige fra kunde- og kontodata til pengeinstituttets indberetninger til Nationalbanken samt AML-oplysninger med.

Det stiller øgede krav til vores værktøjer og interne arbejdsprocesser som datacentral. Hos SDC har vi specialudviklet migreringssoftware, som kan behandle og validere data fra pengeinstitutterne, inden selve konverteringen gennemføres.

Det er en stor fordel for os, da det sikrer, at integriteten og sammenhæng i data er på plads, inden vi lægger data i produktion. Det er i vores migreringssoftware, vi gennemfører prøvekonverteringer og generalprøver, og det er her, vi sikrer, at alt data havner korrekt hos modtagende pengeinstitut.

Ud over vores software, der håndterer data og den tekniske del af fusionen, er et af de vigtigste arbejdsredskaber en særdeles detaljeret aktivitets- og drejebog. Den indeholder samtlige opgaver, som skal udføres i forbindelse med fusionen – både hos pengeinstitutterne og hos SDC. Fra den helt lille lavpraktiske detalje som fx et navneskifte og de helt store som fx håndtering af alle posteringer i go-live weekenden.

Kort om SDC

  • Full-service datacentral for danske, norske, svenske og færøske pengeinstitutter
  • Har gennemført mere end 200 fusioner siden starten i 1963
  • Beskæftiger i alt cirka 1.000 medarbejdere i Danmark, Polen og Portugal

Test, test og atter test

Vi har typisk 3-4 prøvekonverteringer, som ligger spredt over hele forberedelsesfasen, samt en generalprøve 2-4 uger inden go-live. De er nødvendige for at sikre, at vi med ro i maven kan ”trykke på knappen” i go-live weekenden.

For når der først er trykket på dén knap, er der ingen vej tilbage. Derfor er et omfattende testforløb en stor del af arbejdet – både hos os og hos pengeinstitutterne, hvor bl.a. medarbejdere fra linjen er med til at teste, at data i afgivende og modtagende pengeinstitut stemmer overens.   

Fusionsteamet her på SDC består af cirka 10 personer og omfatter forretningskonsulenter, projektledere samt it-specialister med speciale i fusioner.

Derudover tilknyttes typisk omkring 30-40 it-kompetencer fra den resterende del af organisationen, fx udviklere, forretningskonsulenter og teknikere.

Rutineret – men aldrig rutine

Selv med den mest grundige forberedelse af en fusion undgår man ikke en vis form for spænding og adrenalin i kroppen, når go-live weekenden rammer.

For vi ved jo, at pengeinstitutternes kunder sidder i den anden ende og skal kunne handle hos bageren og benytte netbank og MobilePay mandag morgen.

Og pengeinstituttets interne processer skal også virke uden fejl med de nye kunder og konti.

Vi går først hjem, når vi ved, at banken kan åbne mandag morgen. Og når go-live afsluttes, er det altid med en god portion stolthed og lettelse.

Den følelse ændrer sig aldrig, også selvom vi efterhånden har prøvet det rigtig mange gange.

Ny virkelighed venter

Når den tekniske del af fusionen er overstået, følger en hypercare-periode, hvor vi sidder klar til at hjælpe med eventuelle udfordringer, der måtte opstå.

Herefter, ja så er pengeinstituttet klar til den nye virkelighed i en ”ny” bank eller sparekasse.

Og næste fusion for SDC … den venter sikkert lige rundt om hjørnet.

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Seneste nyt